Prodloužení termínu zadávání kvalifikačních prací

Grafika: Jakub Konečný
Pondělí 8. únor 2021, 13:53

Vážené studentky, vážení studenti,

vedení PdF UP tímto oznamuje těm, kteří si v tomto akademickém roce máte zadávat své kvalifikační práce, že s ohledem na komplikace způsobené mimořádnými opatřeními bylo rozhodnuto o prodloužení mezního termínu odevzdání zadání kvalifikačních prací do 28. února 2021

Vedení PdF UP vyzývá studenty, kteří si dosud nezadali své kvalifikační práce, aby tak učinili co nejdříve. S ohledem na tuto skutečnost byli osloveni všichni vyučující PdF UP s žádostí o zaslání počtu kvalifikačních prací, u kterých v tomto akademickém roce přijali jejich vedení. V současné době jsou již na webových stránkách všech kateder a ústavů zveřejněny seznamy pracovníků, na které se mohou studenti obrátit s žádostí o vedení kvalifikační práce, neboť jejich kapacita maximálního počtu vedených kvalifikačních prací dosud nebyla naplněna. 

Zpět