RoboTrip 2018 – velké soutěžní klání malých robotů na PdF

Foto: archiv KTIV PdF UP
Pondělí 10. prosinec 2018, 8:06

Šestý ročník mezinárodní soutěže RoboTrip 2018 zaměřené na robotiku proběhl 6. 12. 2018 na pedagogické fakultě. Přihlášeno bylo 125 soutěžících a 83 robotů, kteří se utkali ve 3 hlavních soutěžních disciplínách – Stopař (Line Follower), MiniSumo a Lego konstruktér (Lego Constructor).  

Soutěž je dlouhodobě zaměřena na podporu talentovaných dětí a mládeže, konkrétně takových, kteří dokáží „informaticky myslet“ a k tomu navíc ovládají technické dovednosti. Stavba robotů totiž zahrnuje dvě složky, jednak konstruování, kdy je nezbytné zapojit technickou představivost, umět stanovit parametry a zrealizovat vlastní fyzické sestavení robota, a dále programování. Při něm je nezbytné zvážit celkovou situaci, vyhodnotit strategii, stanovit vhodný algoritmus a následně robota naprogramovat.

Pořádání podobných akcí vzbuzuje zájem mladé generace o technická povolání a tvořivou práci s informačními technologiemi, což pozitivně přispívá k jejich profesní orientaci. Je naprosto nezbytné, aby mladá generace měla dostatek příležitostí k odhalení profesních zájmů. Tím je možné předejít mylným představám o jednotlivých povoláních, která se logicky v čase vyvíjejí a proměňují. Česká republika je tradičně průmyslově založenou zemí a je nezbytné vychovávat budoucí „technickou inteligenci“ již od základní školy.          

Na uspořádání soutěže spolupracovali Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov a katedra technické a informační výchovy PdF UP. 

Doc. Jiří Dostál, vedoucí katedry technické a informační výchovy PdF UP 

Rozhlasová reportáž o soutěži ZDE. 

Fotoalbum zachycující průběh soutěže ZDE. 

Video ze soutěže ZDE. 

 

Zpět