Společný projekt Institutu Bohuslava Martinů a Univerzity Palackého získal Cenu předsedkyně GA ČR

Slavnostní předání Ceny předsedkyně GA ČR A. Valkárové hlavnímu řešiteli projektu A. Březinovi, řediteli Institutu Bohuslava Martinů, se uskutečnilo v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze. Na snímku v textu křest publikací V. Zouhara a G. Coufalové z UP (uprostřed) v Mahenově divadle v Brně.
Foto: archiv Institutu B. Martinů
Pondělí 26. říjen 2020, 14:00 – Text: (map)

Projekt Souborné vydání Bohuslava Martinů – 2. fáze získal Cenu předsedkyně Grantové agentury České republiky za rok 2020. Na jeho řešení se v letech 2013 až 2017 podíleli pracovníci Institutu Bohuslava Martinů a tým odborníků z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.

Cena předsedkyně se uděluje jako ocenění mimořádných výsledků při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu podporovaných Grantovou agenturou České republiky (GA ČR).

Hlavním výstupem projektu Souborné vydání Bohuslava Martinů – 2. fáze bylo kritické vydání devíti svazků díla Bohuslava Martinů (1890–1959), českého hudebního skladatele mezinárodního významu, které v největší možné míře věrně zachycují skladatelův tvůrčí záměr a v textových částech poskytují detailní vhled do geneze, recepce a publikační historie jeho skladeb na základě výzkumu často dosud neznámých hudebních i nehudebních pramenů.

V rámci projektu se podařilo vytvořit a zpřístupnit databázi pramenů, klíčových jak pro poznání a výzkum skladatelova života a díla, tak i dějin hudby 20. století v českých zemích, USA, Francii a Švýcarsku. V autentické podobě bylo zpřístupněno takřka 900 dopisů z obsáhlé korespondence této významné české osobnosti. Vydané publikace pomáhají poznat, zachovat a zhodnotit české kulturní dědictví, reprezentované právě tvorbou Bohuslava Martinů. 

„K nejvýznamnějším výstupům spoluřešitelského týmu Univerzity Palackého ve složení Gabriela Coufalová, Gabriela Všetičková, Jaromír Synek a Vít Zouhar patří tři publikace,“ uvedl za autory Jaromír Synek z katedry hudební výchovy PdF UP. Jde podle něj o pátý svazek Souborného vydání díla Bohuslava Martinů, který obsahuje čtyři kantáty na texty Miloslava Bureše: Otvírání studánek, H 345, Legenda z dýmu bramborové nati, H 360, Romance z pampelišek, H 364 a Mikeš z hor, H 375 (Bärenreiter, 2016), dvojjazyčnou monografii Zouhar, Vít – Coufalová, Gabriela: Milý příteli Bureši: Dopisy Bohuslava Martinů Miloslavu Burešovi / Dear friend Bureš: Bohuslav Martinů´s letters to Miloslav Bureš. (Olomouc: VUP, 2017) a českou i anglickou verzi monografie Zouhar, Vít – Coufalová, Gabriela: Milý Miloši: Dopisy Bohuslava Martinů Miloši Šafránkovi / Dear Miloš: Bohuslav Martinů´s letters to Miloš Šafránek. (Olomouc: VUP, 2019 a, b).

Významným výsledkem projektu je rovněž 878 zpracovaných položek korespondence Bohuslava Martinů pro veřejně přístupnou Databázi pramenů Institutu Bohuslava Martinů. Více ZDE.

„Tyto dopisy se staly základem knižní edice dopisů Bohuslava Martinů s rodinou v Poličce (Drazí / Dear all) vznikající v současné době jako součást navazujícího projektu GAČR Kritická edice korespondence Bohuslava Martinů – první část. S podporou Grantové agentury České republiky se tak týmu naší katedry daří téma Bohuslav Martinů rozvíjet již od roku 2005, tedy celých 16 let,“ doplnil člen olomoucké katedry hudební výchovy Jaromír Synek. Více ZDE.

Zpět