Stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2019

pondělí 3. prosinec 2018, 16:06 – Text: OK

Milé studentky, milí studenti, 

rádi bychom vás informovali o možnosti získat stipendium pro vaše plánované studium v zahraničí. Rada Olomouckého kraje totiž schválila dotační program Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2019, který umožňuje studentům vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým bydlištěm na území Olomouckého kraje získat finanční podporu na studijní pobyty v zahraničí.

Z dotačního programu je možné žádat o finanční podporu na úhradu nákladů v průběhu studijního pobytu v zahraničí a v přímé souvislosti s jeho uskutečněním, např. k úhradě cestovních nákladů, k úhradě nákladů na ubytování příjemce v místě studijního pobytu, k úhradě nákupu studijních materiálů, k úhradě nákladů na stravování příjemce v průběhu studijního pobytu, k úhradě školného apod.

Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena v rámci 1. kola přijímání žádostí od 7. 1. 2019 do 21. 1. 2019 do 12:00 hodin, v rámci 2. kola přijímání žádostí od 17. 6. 2019 do 28. 6. 2019 do 12:00 hodin.

Veškeré informace o dotačním programu naleznete zde.