Úprava mezních termínů pro splnění studijních povinností, termínů SZZ a obhajob

grafika: archiv PdF
Středa 17. březen 2021, 11:48 – Text: děkanát

Vážené kolegyně, a kolegové, vážené studentky a studenti,

Vedení PdF UP, vzhledem k současnému epidemiologickému stavu a dalšímu předpokládanému vývoji omezení, po projednání s AS PdF UP dne 15. 3. 2021, rozhodlo o úpravě mezních termínů pro splnění studijních povinností, termínů státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací v akademickém roce 2020/2021.

 Cílem opatření je umožnit všem studentům absolventských ročníků splnit veškeré studijní povinnosti a následně realizovat státní závěrečné zkoušky, a tím vyhovět všem podmínkám pro získání absolutoria studijních programů bez nutnosti prodlužování studia o další semestr či akademický rok.

Úprava mezních termínů pro splnění studijních povinností, termínů státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací v akademickém roce 2020/2021

a)      Úprava harmonogramu řádného jarního termínu

  • Mezní termín splnění studijních povinností: prodloužení stávajícího termínu
    z 22. 4. 2021 na 30. 4. 2021
  • Státní závěrečné zkoušky a obhajoby: 17. 5. – 31. 5. 2021  

b)      Vypsání mimořádného letního termínu

  • Mezní termín pro splnění studijních povinností: do 4. 6. 2021
  • Státní závěrečné zkoušky a obhajoby: 21. 6. – 2. 7. 2021

c)       Úprava harmonogramu řádného podzimního termínu        

  • Mezní termín pro splnění studijních povinností prodloužen do 2. 7. 2021
    (V mimořádných případech, kdy z objektivních epidemiologických důvodů pro vybrané studijní programy nebude možné splnit povinnosti do počátku července, může být tento termín na základě výjimky děkanky posunut do 16. 8. 2021. Uvedené posunutí se týká celých skupin studentů konkrétních studijních programů, a to na základě stanoviska garanta studijního programu a vedoucího garantujícího pracoviště.)
  • Státní závěrečné zkoušky a obhajoby: 30. 8. – 15. 9. 2021.
Zpět