Vyhlášení výsledků TechnoChallenge 2020

Foto: Jiří Dostál
Úterý 23. červen 2020, 8:55

VI. ročník technické soutěže pro žáky základních škol pořádaný katedrou technické a informační výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci proťal cílovou pásku. Stejně jako v letech minulých bylo posláním soutěže podpořit zájem žákyň a žáků o technicky-tvořivé činnosti, rozvíjení a uplatnění kreativního myšlení při hledání jedinečných řešení nebo osvojení si manuální práce s tradičními a moderními nástroji a stroji při práci s různými materiály.

Nelehká situace nás lidstvo postavila v novodobé historii před dosud nevídanou zdravotní hrozbu v globálním měřítku. Nezbytné změny a nutná opatření se v této době dotkly životů téměř nás všech. Technická soutěž nebyla v tomto směru výjimkou. Organizační tým soutěže stál před nesnadným rozhodnutím, zda soutěž nepřerušit a případně v jaké podobě jí zachovat.

S naším potěšením mohli všichni zaznamenat, že soutěž nakonec s úspěchem proběhla, ale bylo nevyhnutelné pozměnit její formát a provést patřičné změny v podmínkách soutěže. Tou zásadní byla reakce na uzavření škol žákyním a žákům a jejich setrvání ve svých domovech. Soutěžícím se tím uzavřely školní dílny a jejich práce byla ztížena. My přesto doufali, že se soutěžící nenechají odradit a své úsilí vynaloží i v podmínkách domova. Soutěž tedy přešla do formátu jednokolového sytému s tématem Model letadla. Čas na přípravu a výrobu modelů se prodloužil, a především bylo umožněno účastníkům pracovat z domova. I v nelehkém období se v soutěži sešlo přes tři desítky úžasných modelů.

Soutěž i v letošním roce zaštítily významné osobnosti jako: rektor Univerzity Palackého prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, paní děkanka Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. Záštitu nad akcí převzal náměstek primátora statutárního města Olomouce pro oblast školství doc. PhDr. Karel Konečný, CSc.

Generálním partnerem soutěže se stala mezinárodní společnost Honeywell Aerospace Olomouc, která jedinečným způsobem soutěž podporovala.

Výsledky soutěže byly začátkem měsíce června uveřejněny na webových stránkách katedry technické a informační výchovy. Letos byly vyhlášeny první tři místa v mladší a starší kategorii.

Všem umístěným v soutěži gratulujeme. Ceremoniál u příležitosti předání cen umístěným soutěžícím je plánován na 11. 9. 2020 od 14:00 v prostorách katedry technické a informační výchovy PdF UP. Současně chceme poblahopřát všem účastníkům soutěže. Sešlo se mnoho skvělých nápadů a úžasně povedených modelů. Všichni vložili do tvorby modelů své úsilí, nápaditost, tvůrčí myšlení, technické dovednosti, a především projevili zájem o technickou tvořivost a konstruování.

Mgr. Michal Mrázek, katedra technické a informační výchovy PdF UP

Poděkování: Letošní ročník byl značně odlišný a zároveň jedinečný, ovšem neproběhl by bez spoluúčasti a pomoci obětavých lidí, kteří podporují technicko-tvořivou činnost žákyň a žáků základních škol. Jmenovitě snad ani nelze vyjádřit všechny. Proto obrovské díky patří zástupcům Olomouckého kraje, statutárního města Olomouce, vedení a kolegům z Univerzity Palackého v Olomouci a Pedagogické fakulty, celému organizačnímu týmu soutěže KTIV. Poděkování za významnou zásluhu při podpoře konání soutěže patří společnosti Honeywell Aerospace

Mladší kategorie

1. Berenika Mikulková, Základní škola Uničov, Haškova, 6. třída.

2. Jiří Fiedler, Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, 7. třída.

3. Patrik Hořejší, Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova, 6. třida.

Starší kategorie

1. Richard Kropáč, Základní škola Přerov, Svisle, 8. třída.

2. Daniel Princ, Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, 8. třída.

3. Vojtěch Čepl, Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, 8. třída.

Mimořádná cena KTIV

Filip Podsedník, Základní škola Mohelnice, Vodní, 8. třída.

Zpět