Vyšel druhý díl monografie Dopisy Bohuslava Martinů

Autoři monografie Drazí II: Dopisy Bohuslava Martinů rodině v Poličce z let 1932 a 1933/Dear all II.: Bohuslav Martinů ´s Letters to his family in Polička in 1932 and 1933. Jaromír Synek i Gabriela Všetičková jsou členy katedry hudební výchovy PdF UP.
Čtvrtek 17. září 2020, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Katedra hudební výchovy pedagogické fakulty se od roku 2008 systematicky zabývá zpřístupňováním korespondence hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Jestliže zhruba před rokem vydala první svazek souborné edice korespondence Bohuslava Martinů s rodinou v Poličce, nyní nabízí druhý dvojjazyčný svazek. 

Autory Drazí II.: Dopisy Bohuslava Martinů rodině v Poličce z let 1932 a 1933/Dear all II.: Bohuslav Martinů´s Letters to his family in Polička in 1932 and 1933 jsou opět Jaromír Synek a Gabriela Všetičková. Na rozdíl od první monografie, která obsahuje 61 nejstarších korespondenčních dokumentů z období skladatelových studentských let až po konec roku 1931, zpřístupňuje nynější druhý svazek edice 56 korespondenčních dokumentů z let 1932 a 1933.

„Jedná se o korespondenci jednostrannou, dochovaly se pouze dopisy Bohuslava Martinů adresované matce a sourozencům. Vzhledem k velkému rozsahu své korespondence skladatel obdržené dopisy nearchivoval,“ uvedl Jaromír Synek. Přesto lze podle něj i podle spoluautorky monografie Gabriely Všetičkové nacházet v těchto dokumentech unikátní autentická sdělení. Bohuslav Martinů v nich komentuje svou životní i profesní cestu, aby v první řadě informace, záměry či postoje sděloval nejbližším rodinným příslušníkům – často tak i jejich prostřednictvím širšímu okruhu přátel v Poličce a v Československu.

V české verzi jsou rukopisné dopisy Martinů představeny v podobě diplomatického přepisu, tedy formou co možná nejbližší originálu. Publikace zároveň obsahuje i jejich faksimile. Dopisy jsou doplněny poznámkovým aparátem, jehož ambicí je vsazovat jednotlivé informace do historického kontextu, a to na základě dobových pramenů, související korespondence, současného stavu bádání i terénního výzkumu.

Česko-anglická podoba publikace nabízí možnost seznámit se s těmito dokumenty i zahraničním badatelům a čtenářům.

Zpět