Zvoleným kandidátem na děkana pedagogické fakulty je Vojtech Regec

Fotogalerie:
Vojtěch Duda a Milada Křížková Hronová
Středa 19. leden 2022, 16:19 – Text: Milada Křížková Hronová

Akademický senát Pedagogické fakulty UP rozhodl, že fakultu ve funkčním období 2022–2026 povede Vojtech Regec, dosavadní proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia a zároveň statutární zástupce děkanky Libuše Ludíkové.

V opakované volbě usilovali o funkci děkana/děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého tři kandidáti. Vedle stávající děkanky Libuše Ludíkové kandidaturu přijali také Petra Šobáňová, proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy, a Vojtech Regec, proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia a zároveň statutární zástupce stávající děkanky. Aby kandidát na děkana/děkanku ve volbě uspěl, potřeboval získat nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů. To se podařilo hned v prvním kole tajné volby Vojtechu Regecovi, pro něhož se svými hlasy vyslovilo dvanáct senátorů a senátorek. Po čtyřech hlasech pak shodně získaly Libuše Ludíková a Petra Šobáňová.

„Děkuji velmi za důvěru, kterou jste do mne vložili. Zároveň děkuji Libuši Ludíkové, dosavadní děkance fakulty, která byla mou školitelkou a která mne celou tu dobu, co jsem v Olomouci, podporuje. Je to člověk velkého formátu, člověk, který se zasadil o to, aby fakulta byla tam, kde nyní je. Také děkuji proděkance Petře Šobáňové, která je pro mne člověkem ohromných kvalit. Možná byste si přáli, abyste měli kandidáta, který bude mít rysy z každé z uvedených osobností. Nežijeme však v ideálním světě. Žijeme ve světě, ve kterém máme jisté limity, a je podstatné s tímto vědomím pracovat. Dělat vše proto, aby náš svět byl lepší,“ řekl Vojtech Regec, nově zvolený kandidát na děkana Pedagogické fakulty UP. Ve své krátké řeči poděkoval i Akademickému senátu PdF UP a také všem, kterým dění na této fakultě není lhostejné. „Těším se na spolupráci, protože spolupráce je to hlavní, co fakulta potřebuje. Směřovat k cíli, který přinese rozvoj fakulty,“ dodal nově zvolený děkan pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026.  

Vojtech Regec, dosavadní proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia, působí v Ústavu speciálněpedagogických studií. Věnuje se speciální propedeutice, tyflopedii, psychopedii a speciálněpedagogickému poradenství. Zabývá se využíváním asistenčních technologií u osob se zdravotním postižením. Je členem několika odborných grémií i autorem řady publikací.

Opakované volby kandidáta na funkci děkanky či děkana Pedagogické fakulty UP vyhlásila zvláštní volební komise AS PdF UP poté, kdy senát kandidáta na děkana/děkanku 14. prosince 2021 nezvolil. Do 5. ledna 2022 mohla akademická obec uvedené fakulty předkládat návrhy kandidátů, tři navržení kandidáti 17. ledna prezentovali své vize před akademickou obcí fakulty. Výsledky voleb postoupí předseda Akademického senátu PdF UP Jan Michalík rektorovi UP Martinu Procházkovi do 21. ledna 2022. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)