Vnitřní předpisy a normy PdF UP

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Platnost od Účinnost od Účinnost do
PdF-A-17/2 Hlasovací lístek 28.3.2017 13.5.2017 21.2.2023
PdF-A-17/01-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (I. úplné znění) 11.3.2021 15.3.2021
PdF-A-17/01-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. (1. úplné znění) 11.3.2021 15.3.2021
PdF-A-17/1 Jednací řád Akademického senátu Pedagogické fakulty UP 26.4.2017 13.5.2017 11.3.2021
PdF-A-17/05-ÚZ01 Jednací řád Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 24. května 2017 (I. úplné znění) 11.3.2021 15.3.2021 28.12.2022
PdF-A-17/5 Jednací řád Vědecké rady Pedagogické fakulty UP 24.5.2017 24.5.2017 11.3.2021
PdF-A-22_01 Jednací řád VR PdF UP 21.12.2022 28.12.2022
PdF-A-17/2 Kandidátní listina 26.4.2017 13.5.2017 21.2.2023
PdF-A-17/2 Návrh kandidáta do AS 26.4.2017 13.5.2017 21.2.2023
PdF-A-17/01-N01 Novela č. 1 Jednacího řádu Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 11.3.2021 15.3.2021
PdF-A-17/05-N01 Novela č. 1 Jednacího řádu Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 11.3.2021 15.3.2021 28.12.2022
PdF-A-17/04-N01 Novela č. 1 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 3. května 2017 14.2.2019 20.2.2019
PdF-A-17/02/N01 Novela č. 1 Volebního řádu Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 7.5.2020 8.5.2020 21.2.2023
PdF-A-17/04 Novela č. 2 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 3. května 2017 11.7.2022 18.7.2022
PdF-A-17/03-N02 Novela č. 2 Statutu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 14.2.2019 20.2.2019 23.7.2019
PdF-A-17/03-N03 Novela č. 3 Statut Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 17.7.2019 24.7.2019
PdF-A-17/03 N04 Novela č. 4 Statut Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 11.7.2022 18.7.2022
PdF-A-17_04 UZ02 Organizační řád PdF UP (II. úplné znění) 11.10.2022 18.7.2022
PdF-A-17/04-UZ01 Organizační řád PdF UP ze dne 3. května 2017 (I. úplné znění) 14.2.2019 20.2.2019
PdF-A-17/4 Organizační řád Pedagogické fakulty UP 3.5.2017 3.5.2017 19.2.2019
PdF-A-17/03 Statut PdF UP (IV. úplné znění) 11.7.2022 18.7.2022
PdF-A-17/03-UZ03 Statut PdF UP ze dne 15. ledna 2014 (III. úplné znění) 17.7.2019 24.7.2019
PdF-A-17/03-UZ02 Statut Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 (II. úplné znění) 14.2.2019 20.2.2019 23.7.2019
PdF-A-17/3 Statut Pedagogické fakulty UP 12.7.2017 28.8.2017 19.2.2019
PdF-A-19/01 Vnitřní předpis Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 17.7.2019 1.9.2019
PdF-A-23/01 Volební řád Akademického senátu PdF UP 20.2.2023 21.2.2023
PdF-A-17/02-ÚZ01 Volební řád Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (I. úplné znění) 7.5.2020 8.5.2020 21.2.2023

Vnitřní normy

Číslo normy Název Platnost od Účinnost od Účinnost do
PdF-B-22/12 Cena děkana Pedagogické fakulty UP v Olomouci za vynikající studentskou vědeckou nebo uměleckou činnost či publikaci 31.8.2022 7.9.2022
PdF-B-18/07 Děkanské volno dne 4. července 2018 22.5.2018 24.5.2018 4.7.2018
PdF-B-21/19 Děkanské volno na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci dne 29. listopadu 2021 1.11.2021 1.11.2021 9.11.2022
PdF-B-22/15 Děkanské volno v roce 2023 na PdF UP 9.11.2022 16.11.2022 31.12.2023
PdF-B-22_10 Doktorské stipendium na PdF UP 18.8.2022 25.8.2022
PdF-B-23/04 Ediční činnost na PdF UP 19.5.2023 26.5.2023
PdF-B-23/07 Etická komise pro oblast vědy a výzkumu PdF UP 14.6.2023 21.6.2023
PdF-B-21/09 Harmonogram akademického roku 2021/2022 25.5.2021 26.5.2021 31.8.2022
PdF-B-23/03 Harmonogram akademického roku 2023_24 26.4.2023 3.5.2023
PdF-B-22/14 Hlášení škod a řešení škodních případů na PdF UP 1.11.2022 8.11.2022
PdF-B-21/18 Hospodaření v režimu doplňkové činnosti na PdF UP 13.10.2021 13.10.2021
PdF-B-23/10 Individuální studijní plán na PdF UP 11.9.2023 12.9.2023
PdF-B-18/05 J. L. Fischer Scholarship at the FE, PU in 2018_19.pdf 23.4.2018 25.4.2018 31.8.2019
PdF-B-20/13 Odevzdávání a evidence závěrečných kvalifikačních (bakalářských a diplomových) prací, podávání přihlášek ke státním závěrečným zkouškám a obhajobám na PdF UP v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády v důsledku rizika pandemie COVID-19 18.11.2020 18.11.2020 31.3.2021
17 Odměňování činností vykonávaných lektory celoživotního vzdělávání na PdF UP nad rámec základních povinností 1.4.2008
PdF-B-22/17 Odměny a honoráře na PdF UP 25.11.2022 2.1.2023 15.8.2023
231 Paralelní studium na PdF UP v Olomouci 20.1.2010
PdF-B-17/02 PdF-B-17/02 Příloha č. 1 Obsahové náležitosti závěrečných prací 1.10.2017 1.10.2017 1.9.2019
PdF-B-17/02 PdF-B-17/02 Příloha č. 2 Vzory hodnocení závěrečných prací 1.10.2017 1.10.2017 1.9.2019
PdF-B-17/02 PdF-B-17/02 Příloha č. 3 Žádost o uznání vědecko-výzkumné stáže 1.10.2017 1.10.2017 1.9.2019
PdF-B-22/05 PdF-B-22/05 Děkanské volno 2022 26.4.2022 27.4.2022
219 Postup při výběru poplatků v programu celoživotního vzdělávání na PdF UP v Olomouci 24.11.2009
PdF-B-17/04 Použití distančních formem studia 6.11.2017 6.11.2017
PdF-B-17/06 Použití systému studijní agendy STAG 6.11.2017 6.11.2017
PdF-B-22/11 Pověření a rozsah pravomocí proděkanů PdF UP 29.8.2022 5.9.2022
PdF-B-22/11-N01 Pověření a rozsah pravomocí proděkanů PdF UP 11.9.2023 11.9.2023
PdF-B-22/11-ÚZ01 Pověření a rozsah pravomocí proděkanů PdF UP 11.9.2023 11.9.2023
PdF-B-23/08 Pravidla Grantového fondu děkana PdF UP 30.8.2023 31.8.2023
PdF-B-19/05 Pravidla krátkodobých pronájmů na PdF UP 5.8.2019 1.9.2019 23.12.3000
PdF-B-19/05-N01 Pravidla krátkodobých pronájmů na PdF UP 23.8.2023 24.8.2023
PdF-B-19/05-UZ01 Pravidla krátkodobých pronájmů na PdF UP 23.8.2023 24.8.2023
PdF-B-22/02 Pravidla pro čerpání dovolené v roce 2022 11.3.2022 11.3.2022 31.12.2022
PdF-B-23/02 Pravidla pro čerpání dovolené v roce 2023 na PdF UP 27.2.2023 6.3.2023
PdF-B-22/08 Pravidla pro podávání a zpracování elektronických žádostí o uznání předmětů v rámci IS STAG na PdF UP Olomouc 31.8.2022 1.9.2022
14 Pravidla pro přiznání stipendia ze sociálních důvodů ze stipendijního fondu na PdF UP 15.6.2007 1.9.2019
PdF-B-19/03 Právo uchazeče nahlédnout do spisu 29.4.2019 29.4.2019 30.9.2019
PdF-B-18/06 Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení 2018/19 27.4.2018 29.4.2018 29.4.2019
PdF-B-20/06 Právo Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení 2020/2021 19.6.2020 19.6.2020 25.5.2021
PdF-B-21/10 Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení 2021/2022 25.5.2021 26.5.2021 31.8.2021
PdF-B-22/07 Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení 2022/23 30.5.2022 6.6.2022 22.5.2023
PdF-B-23/05 Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení 2023_24 15.5.2023 22.5.2023
PdF-B-21/17 Provedení inventarizace majetku, materiálových zásob a dokladových inventarizací na PdF UP v roce 2021 1.10.2021 1.10.2021 31.12.2021
PdF-B-17/02 Provedení studijního a zkušebního řádu na PdF UP 1.10.2017 1.10.2017 31.8.2019
15 Provozní řád učeben na PdF UP 1.2.2008
PdF-B-21/07 Příloha č 1 Žádost o výjimečné prominutí povinnosti studenta podat přihlášku k SZZ bez odevzdání kvalifikační práce 31.3.2021 7.4.2021
PdF-B-21/18 Příloha č. 1 Evidencni list zakázky 13.10.2021 13.10.2021
PdF-B-17/05 Příloha č. 1 MiniAwareHelp.pdf 6.11.2017 6.11.2017
S-4/2016-priloha2 Příloha č. 2 k S-4/2016 Anotace 31.10.2016 31.10.2016
PdF-B-17/05 Příloha č. 2 Sada ikon 6.11.2017 6.11.2017
PdF-B-21/18 Příloha č. 2 Žádost o vystavení faktury_DČ 13.10.2021 13.10.2021
PdF-B-17/05 Příloha č. 3 Použití systému Unifor studentem 6.11.2017 6.11.2017
S-5/2016 Příloha č. 4 Formulář pro zadání požadavku 25.11.2016 1.12.2016
PdF-B-17/05 Příloha č. 4 Použití systému Unifor tutorem 6.11.2017 6.11.2017
PdF-B-17/05 Příloha č. 5 Použití aplikace Tutor administrátorem 6.11.2017 6.11.2017
PdF-B-17/05 Realizace distanční formy studia 6.11.2017 6.11.2017
PdF-B-18/05 Realizace stipendia J. L. Fischera na PdF UP 2018/19 23.4.2018 25.4.2018
PdF-B-21/15 Realizace stipendia J. L. Fischera na PdF UP v akademickém roce 2021/2022 Obsah: 1.9.2021 1.9.2021 21.2.2023
PdF-B-22_09-N01 Rigorózní řízení na PdF UP.pdf 4.11.2022 11.11.2022
PdF-B-22_09-ÚZ01 Rigorózní řízení na PdF UP.pdf 4.11.2022 11.11.2022
PdF-B-22/09 Rigorózní řízení na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 18.8.2022 25.8.2022
S-4/2016 Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 31.10.2016 31.10.2016
218 Řád dalšího a celoživotního vzdělávání na PdF UP v Olomouci 24.11.2009
3 Řád dalšího a celoživotního vzdělávání organizovaného Centrem celoživotního vzdělávání PdF UP 9.11.2006
13 Souběh studia v programu celoživotního vzdělávání a studiem v akreditovaném studijním oboru 3.5.2007
PdF-B-23_09 Standard doktorského studia na PdF UP 31.8.2023 1.9.2023
S10a/2006 Státní rigorózní zkoušky na PdF UP v Olomouci 1.2.2008 25.8.2022
PdF-B-17/09 Státní závěrečné zkoušky na PdF UP 6.11.2017 6.11.2017
7 Státní zkoušky 24.9.2007 5.11.2017
PdF-B-22/13 Statut soutěžní studentské konference Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 6.10.2022 13.10.2022
PdF-B-23/01 Stipendijní řád PdF UP 14.2.2023 21.2.2023 13.4.2023
PdF-B-23_01-N01 Stipendijní řád PdF UP 12.4.2023 13.4.2023 31.8.2023
PdF-B-23_01-ÚZ01 Stipendijní řád PdF UP 12.4.2023 13.4.2023 31.8.2023
PdF-B-23/01-N02 Stipendijní řád PdF UP 25.8.2023 1.9.2023
PdF-B-23/01-ÚZ02 Stipendijní řád PdF UP 25.8.2023 1.9.2023
PdF-B-23/06 Stipendium na podporu studia v ČR na PdF UP na období červen–prosinec 2023 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 23.5.2023 24.5.2023 20.9.2023
PdF-B-23_06-N01 Stipendium na podporu studia v ČR na PdF UP na období červen–prosinec 2023 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 19.9.2023 20.9.2023
PdF-B-23_06-UZ01 Stipendium na podporu studia v ČR na PdF UP na období červen–prosinec 2023 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 19.9.2023 20.9.2023
236 Studijní a zkušební řád dalšího a celoživotního vzdělávání na PdF UP v Olomouci 20.1.2010
4 Studijní a zkušební řád dalšího a celoživotního vzdělávání organizovaného Centrem celoživotního vzdělávání PdF UP 9.11.2006
PdF-B-22/01 Úprava výše doktorského stipendia v akad.roce 2021_22-leden-srpen2022 7.2.2022 7.2.2022 21.2.2023
PdF-B-18/01 Výše doktorského stipendia 2017/2018 1.2.2018 1.2.2018 31.8.2018
16 Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové a disertační práci 1.9.2008 5.11.2017
2 Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové a disertační práci (STORNO) 1.9.2008
239 Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci 28.5.2010
PdF-B-22/18 Zadávání a schvalování témat bakalářských a magisterských prací v rámci IS STAG na PdF UP 19.12.2022 2.1.2023
PdF-B-18/08 Zásady a pravidla vypisování zveřejňování a schvalování témat kvalifikačních prací 13.8.2018 15.8.2018 2.1.2023
PdF-B-21/04 Žádost o úhradu platební kartou 18.3.2021 19.3.2021

Zavřít stránku