Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci na svých jednotlivých pracovištích odborně rozvíjí celou řadu vědních disciplín a působí jako významná vědecká instituce v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, oborových didaktik a dalších oborů. Fakulta, jejímž posláním je vychovávat nové generace učitelů, má významné postavení nejen v oblasti vědy, ale také v pedagogické komunitě. Působí v těsném kontaktu s praxí a odborně a metodicky podporuje oblast vzdělávání jako celek, stejně jako konkrétní partnery z praxe. Fakulta usiluje o podporu učitelů a pěstuje na svých pracovištích inovativní pojetí učitelství – koncepci, již nazvala Učitel21. Pedagogická fakulta obhajuje hodnotu vzdělanosti a celoživotního vzdělávání, zviditelňuje problematiku speciální pedagogiky, společného vzdělávání a kvality vzdělávání lidí s postižením, stejně jako další oblasti, v nichž vyniká a s nimiž může úspěšně oslovovat nejen pedagogickou veřejnost.

Nejrůznějšími aktivitami fakulta naplňuje také své poslání v rámci třetí role univerzity – v oblastech, jež jsou nám vlastní, tedy zejména v oblasti podpory vzdělanosti a motivace k celoživotnímu učení, učitelství a podpory učitelského povolání, oborových didaktik a kvality učitelského vzdělávání, obrany kvalitního vzdělávání, práv dítěte a obhajoby potřeby kvalitního vzdělávání pro všechny lidi bez rozdílu (oblast vzdělávání dětí, mládeže i dospělých se SVP), dílčích oborů pěstovaných na fakultě, ať již souvisejí se studijními programy vázanými na učitelství přírodních, technických a společenských věd, anebo s programy vázanými na umění a kulturu.

Tuto roli univerzity pedagogická fakulta naplňuje – ve spolupráci s učiteli a školami – rovněž metodickou podporou pedagogické praxe. Proto také na fakultě vznikají četné metodické publikace nebo konkrétní vzdělávací zdroje, jejichž výběr nabízí tato webová stránka. Jsou na ní shromážděny konkrétní výukové materiály, jež vznikly na jednotlivých katedrách a ústavech, ale také ty, jež vytvořili a nabízejí k využití naši studenti a studentky. Soustředili jsme sem materiály, jež jsou dostupné on-line v režimu open access, jde tedy pouze o výběr toho, co na fakultě v posledních letech vzniklo. Část materiálů přitom byla vytvořena jako metodická podpora pedagogické praxe v období nouzového stavu vyvolaného pandemií koronaviru v roce 2020. Právě v té době, kdy došlo k uzavření škol, vznikly některé z materiálů doslova na míru a v těsné spolupráci s učiteli v praxi. Užitečnost digitálních vzdělávacích zdrojů se v té době naplno ukázala a vznikla také potřeba vytvořit jejich fakultní rozcestník, kde by byly shromážděny odkazy na zdroje rozptýlené na různých úložištích. Výsledkem je tato stránka, již budeme do budoucna doplňovat a rozšiřovat. Tipům na metodické příručky nebo odborné publikace k vybraným problémům pedagogické praxe je věnována zvláštní stránka.

Stránku připravila Petra Šobáňová

S návrhy na aktualizaci nebo s nabídkou vlastních vzdělávacích zdrojů se lze obracet na Vojtěcha Češíka, vojtech.cesik@upol.cz.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)