21. 1. 2021

Akademický senát Univerzity Palackého na svém prvním letošním zasedání vyhlásil řízení o návrhu na jmenování rektorem UP pro funkční období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2025. Volba nového rektora proběhne 31. března. Návrhy na...

14. 1. 2021

Profesor Vladimír Havlík, vedoucí ateliéru intermediální tvorby katedry výtvarné výchovy PdF UP, ve své činnosti kombinuje akční umění, zejména land art, performance, happeningy, ale také abstraktní malby, kresby a vizuální...

13. 1. 2021

Nastavení režimu výuky a zkoušek na fakultách a katedrách Univerzita Palackého v Olomouci je během pandemie covidu-19 řízena ve shodě s vládními opatřeními a pokyny MŠMT. Vyhodnocení jednotlivých nařízení probíhá průběžně a za...

12. 1. 2021

I když současná situace výjezdům do zahraničí příliš nepřeje, program Erasmus+ se nezastavil a funguje dál. Na pedagogické fakultě bylo právě vyhlášeno výběrové řízení na studijní pobyty realizované v akademickém roce 2021/2022....

10. 1. 2021

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci důrazně apeluje na nutnost reflektovat kritickou epidemickou situaci v ČR a realizovat zkoušení studentů v online formě všude tam, kde není prezenční účast nezbytná. Tato interpretace vyplývá...

8. 1. 2021

Odchod Velké Británie z Evropské unie s sebou nese i změny, které se dotýkají vysokých škol. Nastávají například v unijním programu Erasmus+. Jak bude situaci řešit Univerzita Palackého, která má v současné době ve Spojeném...

7. 1. 2021

Píšete rádi? Nehnete se bez bločku plného spisovatelských nápadů a zatím jste se neodhodlali dát svůj text někomu k posouzení? Pak je ten správný čas zkusit štěstí v Literární soutěži pro studenty UP.

6. 1. 2021

Na sklonku předešlého roku vydalo nakladatelství Carpe diem novou knihu prof. Milana Valenty z ústavu speciálněpedagogických studií. Kniha s názvem Ukradené pověsti je souborem pověstí, morytátů a pohádek z Hané propojených...

5. 1. 2021

V rámci projektu AURORA nabízejí tři univerzity možnost účasti na online kurzech.

4. 1. 2021

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty v Olomouci představuje novou nabídku kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na jarní období 2021. Kurzy jsou realizovány čtyřmi regionálními pracovišti v Olomouci,...