14. 10. 2020

V souladu s vládními nařízeními i opatřeními ze strany Univerzity Palackého dochází od pátku 16. 10. ke změně režimu univerzitní knihovny ve Zbrojnici a dalších poboček Knihovny UP na fakultách. Od 16. 10. je možné knihovny...

13. 10. 2020

V návaznosti na Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1 027 se ukládá pracovní povinnost studentům PdF UP v Olomouci v prezenční formě studia v níže uvedených programech.

8. 10. 2020

Projekt E-Bezpečí připravil ve spolupráci s olomouckým kinem Metropol projekci školní verze snímku V SÍTI: Za školou.

5. 10. 2020

Promoce absolventů z akademického roku 2019/2020

24. 9. 2020

Epidemiologická situace v Olomouci je stále udržitelná, a UP tak po posledních konzultacích s krajskými hygieniky prozatím nemusí plošně přecházet do online režimu a může i nadále pokračovat v kontaktní výuce dle nastavených...

23. 9. 2020

S ohledem na plánované příjezdy zahraničních studentů za studijními povinnostmi na Univerzitě Palackého v Olomouci vám přinášíme přehled pravidel a podmínek vstupu cizinců do ČR během protikoronavirových opatření a informace k...

22. 9. 2020

V sekci pdf-upol-cz/covid-19 nově najdete také odpovědi na nejčastěji kladené dotazy týkající se podoby výuky v zimním semestru 2020/2021.

21. 9. 2020

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi vás pozdravit u příležitosti nového akademického roku 2020/2021.

17. 9. 2020

Studenti, kteří se rozhodnou, že chtějí odstoupit od ubytovací smlouvy na kolejích UP, mohou podat výpověď e-mailem příslušné referentce koleje nebo vedoucí koleje a nebudou platit v souladu se smlouvou kolejné „do konce měsíce +...

14. 9. 2020

V souvislosti se začátkem semestru, aktuálním vývojem epidemiologické situace a z ní vyplývajících rizik pro fungování fakulty se vedení rozhodlo přijmout následující preventivní opatření. Považujte je prosím za základní informace...