Odborné semináře 2017


Podpůrné aktivity směřující ke zkvalitnění pregraduální přípravy učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci

(projekt MŠMT ČR – Fond vzdělávací politiky)


Certifikáty seminářů PdF projektu

Vážené studentky, vážení studenti,
certifikáty seminářů PdF projektu „Podpůrné aktivity směřující ke zkvalitnění pregraduální přípravy učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci“ si můžete vyzvednout od 20.2.2018 do 27.3.2018 každé úterý v čase 10:00-11:00h v Centru inkluze (4. podlaží) u paní Heleny Trefilové.


Pedagogická fakulta

  • Všechny nabízené semináře jsou určeny pro studenty UP zejména učitelských studijních oborů.
  • Všem studentům UP jsou přístupny semináře nabízené všemi fakultami a jsou poskytovány ZDARMA.
  • Každý student se může zúčastnit neomezeného počtu seminářů dle individuálního zájmu.
  • Na závěr projektu obdrží účastníci certifikáty o absolvování seminářů.

Semináře probíhají v čase 14:00–16:00h ve staré aule Pedagogické fakulty (přízemí vlevo), Žižkovo nám 5, Olomouc.

DatumNázev seminářeLektor
05.10. 2017Komunikace s rodiči ve školním kontextu [*.pdf]Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.
19.10. 2017Zátěžové situace ve školním prostředí [*.pdf]PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
24.10. 2017Soužití s národnostními menšinami v historii a současnosti na území Československa (resp. České republiky). Teorie a ukázky dobré praxe. [*.pdf]Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D.
26.10. 2017Netolismus u českých dětí a další palčivé problémy spojené s online prostředím [*.pdf]Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
31.10. 2017Prostor pro formování zdravotní gramotnosti ve výchově i vzdělávání [*.pdf]Mgr. Michaela Hřivnová Ph.D.
02.11. 2017Problémy v chování u žáků [*.pdf]Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.
09.11. 2017Kresba mezi papírem a dotykovou obrazovkou [*.pdf]
místo konání: lectorium, místnost č. 177, Konvikt
MgA. Ondřej Moučka
09.11. 2017Sexting jako rizikový jev u dětí a dospělých [*.pdf]Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
16.11. 2017Jak komunikují současné děti aneb Fenomén Youtubering v teorii a praxi [*.pdf]Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
14.11. 2017Heterogenita v tělesné výchově [*.pdf]doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D.
21.11. 2017Národnostní a náboženské menšiny v německé literatuře a kultuře aneb heterogenita, text a výuková praxe [*.pdf]Mgr. Jan Kubica, Ph.D.
28.11. 2017Heterogenita z pohledu komunikace a jejích poruch a odchylek napříč věkem [*.pdf]doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
30.11. 2017Slyšet jinak a bezbariérová hudební výchova [*.pdf]
místo konání: budova Konvikt
Mgr. Gabriela Všetičková Ph.D.
nutné se přihlásit předem na email:  gabriela.vsetickova@upol.cz
05.12. 2017Možnosti rozvoje sebehodnocení žáků v předmětech s převahou výchovného působení [*.pdf]Mgr. Pavlína Částková, Ph.D.
07.12. 2017Využití modelu kooperativního učení pro rozvoj klíčových kompetencí žáka [*.pdf]Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D.
12.12. 2017Německý jazykový prostor ve své rozmanitosti a jeho odraz v přípravě učitele němčiny [*.pdf]Mgr. Marek Bohuš, Ph.D.
14.12. 2017Matematika pro rozvoj myšlení a představivosti [*.pdf]Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D.
19.12. 2017Asertivita jako nástroj komunikace v podmínkách školy [*.pdf]Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.

Cyrilometodějská teologická fakulta

DatumČas a učebnaNázev seminářeLektor
30.10. 201710:10-12:40
Tř. 1. máje 5 - učebna č. 3
Diagnostika žáků podle M. Montessori [*.pdf]Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.
24.10. 201708:30-10:00
Tř. 1. máje 5 - učebna č. 1
Integrace a inkluze. Co by měl začínající pedagog vědět o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami [*.pdf]doc. PhDr.Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
24.10. 201714:00-15:30
Tř. 1. máje 5 - učebna č. 2
Začínající učitel v mediální výchově: práce s mediální gramotností [*.pdf]Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.
16.09. 201711:50-14:50
Tř. 1. máje 5 - učebna č. 3
Hodnotové vzdělávání [*.pdf]PhDr. Ing. Ludmila Siarda Trochtová

Na níže uvedené semináře je nutné se přihlásit na email:  petra.potmesilova@upol.cz

03.-04.11.
2017
Tř. 1. máje 5Transakční analýza
08.-09.11.
2017
Tř. 1. máje 5Zvládání agrese
01.12.
2017
Tř. 1. máje 5Time management

Filozofická fakulta

DatumČas a učebnaNázev seminářeLektor
26.09.13:15 -
tř. Svobody 26, SV26-1.78b
Typy zkušenostního učení a jejich možné využití [*.pdf]Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.
03.10.08:00 -
tř. Svobody 26, SV26-4.09
Celoživotní vzdělávání, učení a výchova [*.pdf]Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.
11.10.08:00 -
tř. Svobody 26, SV26-4.09
Moc a/nebo bezmoc výchovyprof. PhDr. Helena Grecmanová Ph.D.
12.10.12:15 -
tř. Svobody 26, 3.24
Implementace didaktických zásad do výukového procesuprof. PhDr. Helena Grecmanová Ph.D.
31.10.13:15 -
tř. Svobody 26, SV26-1.78b
Reflexe jako nástroj zkušenostního učení [*.pdf]Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

DatumČas a učebnaNázev seminářeLektor
17.10. 201714:00 - 17.listopadu 12, učebna 5.032Using Computer Algebra Software in Teaching of Mathematics.Péter Körtési (University of Miskolc)
23.10. 201715:00 - 17.listopadu 12, učebna 2.004Nobelova cena za fyziku 2017 – nové okno do vesmíru pootevřenéMgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
31.10. 201714:00 - 17.listopadu 12, učebna 5.032Učebnice matematiky na území Slovenska v letech 1777–1918.Tomáš Lengyelfalusy (VŠ DTI Dubnica nad Váhom)
09.11. 201715:00 - 17.listopadu 12, 6. podlažíKulatý stůl - Heterogenita ve výuce přírodovědným předmětům a pregraduální příprava učitelůdoc. PaedDr. Soňa Čeretková, Ph.D. (FPV UKF Nitra, SR),
Mgr. Imrich Jakab, Ph.D. (KEE UKF Nitra, SR),
RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (OU Ostrava),
PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D. (Gymnázium Christiana Dopplera, Praha)
14.11. 201714:00 - 17.listopadu 12, učebna 5.032Využití derivací v důkazech některých nerovností.Pavel Calábek (PřF UP Olomouc)
16.11. 201714:00 - 17.listopadu 12, učebna 1.025Fyzikální pojmyMgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (PdF MU Brno)
28.11. 201714:00 - 17.listopadu 12, učebna 5.032Pravděpodobnostní metody sčítání řad.Pavel Tlustý (JČU, České Budějovice)
29.11. 201714:00 - 17.listopadu 12, učebna 1.038Zajímavé úlohy z mezinárodních soutěží IPhO a EUSOdoc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. (PřF Univerzity Hradec Králové)
12.12. 201714:00 - 17.listopadu 12, učebna 5.032Prezenatace metodických listů pro výuku matematiky na SŠ a ZŠ vytvořených v rámci projektu Matematika pro všechny (MPV).Seminární vystoupení doktorandů KAG PřF UP v Olomouci.

Fakulta tělesné kultury

DatumČasMístnostPředmětLektor
19.09. 201709:00-10:30NA 214Diplomatický a společenský styk [*.docx]Novák Jaromír
26.09. 201709:00-10:30NA 214Diplomatický a společenský styk [*.docx]Novák Jaromír
26.09. 201710:40-11:25NC 517Pohybová gramotnost na úrovni škol [*.docx]Vašíčková Jana
26.09. 201711:30-12:15NC 517Pohybová gramotnost na úrovni škol [*.docx]Vašíčková Jana
27.09. 201716:00-20:00NA 317Ochrana obyvatelstva a terorismus [*.docx]Melichařík Zdeněk
27.09. 201713:35-14:20NA 228Pohybová gramotnost na úrovni škol [*.docx]Vašíčková Jana
29.09. 201713:15-15:30NA 401Socializace sportem [*.pdf]Svoboda Arnošt
02.10. 201713:30-14:15NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
04.10. 201712:10-12:55NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
04.10. 201713:50-14:35NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
05.10. 201715:35-16:20NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
06.10. 201708:30-11:30NA 401Záchrana tonoucího - výukový program pro učitele a studenty učitelských oborů [*.pdf]Svozil Zbyněk
07.10. 201708:30-11:30NA 401Záchrana tonoucího - výukový program pro učitele a studenty učitelských oborů [*.pdf]Svozil Zbyněk
09.10. 201713:30-14:15NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
09.10. 201716:30-18:00NC 228Pohybové aktivity v dětské onkologii [*.docx]Vyhlídal Tomáš
10.10. 201709:00-10:30NA 214Diplomatický a společenský styk [*.docx]Novák Jaromír
11.10. 201716:00- 20:00NA 317Ochrana obyvatelstva a terorismus [*.docx]Melichařík Zdeněk
11.10. 201712:10-12:55NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
11.10. 201713:50-14:35NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
11.10. 201710:00-12:15NC 157Právní postavení pedagoga v podmínkách školy a při naplňování školních a mimoškolních aktivit 1 [*.pdf], 2 [*.pdf], 3 [*.pdf], 4 [*.pdf], 5 [*.pdf], 6 [*.pdf]Kubíček Jiří
12.10. 201715:35-16:20NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
13.10. 201716:30-18:00NC 518Vybrané techniky mentálního tréninku v praxi učitele [*.docx]Šafář Michal
13.10. 201713:00-16:00NA 401Sociální a kulturní vlivy ve výchově [*.pdf]Svoboda Arnošt
13.10. 201713:30-15:00NA 209Myšlenkové mapy - prostředek pro efektivní plánování kurzů a dalších školních aktivit [*.docx]Prukner Vítězslav
14.10. 201712:30- 15:30NA 228Myšlenkové mapy - prostředek pro efektivní plánování kurzů a dalších školních aktivit [*.docx]Prukner Vítězslav
16.10. 201713:30-14:15NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
16.10. 201716:30-18:00NC 228Pohybové aktivity v dětské onkologii [*.docx]Vyhlídal Tomáš
16.10. 201709:00-10:30NC 230Psychomotorické aktivity [*.docx]Vyhlídal Tomáš
17.10. 201712:00-15:00NA 309Sexualita ve sportu a v tělesné výchově [*.docx]Štěrbová Dana
17.10. 201708:00-10:15HY T1Pohybové hry jako teambuildingové aktivity nejen pro žáky, ale i pro učitele [*.docx]Bělka Jan
17.10. 201709:00-10:30NA 214Diplomatický a společenský styk [*.docx]Novák Jaromír
18.10. 201712:10-12:55NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
18.10. 201713:50-14:35NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
18.10. 201710:00-12:15NC 157Právní postavení pedagoga v podmínkách školy a při naplňování školních a mimoškolních aktivit 1 [*.pdf], 2 [*.pdf], 3 [*.pdf], 4 [*.pdf], 5 [*.pdf], 6Kubíček Jiří
19.10. 201715:35-16:20NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
19.10. 201709:30-11:45Baluo sálPotravinová bezpečnost [*.pdf]Novák Jaromír
20.10. 201712:00-13:30NC 518Vybrané techniky mentálního tréninku v praxi učitele [*.docx]Šafář Michal
20.10. 201710:00-15:00Záchrana tonoucího - výukový program pro učitele a studenty učitelských oborů [*.pdf]Svozil Zbyněk
23.10. 201713:30-14:15NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
23.10. 201709:00-10:30NC 230Psychomotorické aktivity [*.docx]Vyhlídal Tomáš
24.10. 201709:00-10:30NA 214Diplomatický a společenský styk [*.docx]Novák Jaromír
24.10. 201708:00-10:15HY T1Pohybové hry jako teambuildingové aktivity nejen pro žáky, ale i pro učitele [*.docx]Bělka Jan
25.10. 201712:10-12:55NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
25.10. 201713:50-14:35NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
25.10. 201710:00-12:15NC 157Právní postavení pedagoga v podmínkách školy a při naplňování školních a mimoškolních aktivit
1 [*.pdf], 2 [*.pdf], 3 [*.pdf], 4 [*.pdf], 5 [*.pdf], 6
Kubíček Jiří
25.10. 201716:00-20:00NA 317Ochrana člověka za mimořádných událostí [*.docx]Melichařík Zdeněk
25.10. 201712:30-14:00NA 317Myšlenkové mapy - prostředek pro efektivní plánování kurzů a dalších školních aktivit [*.docx]Prukner Vítězslav
26.10. 201715:35-16:20NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
27.10. 201712:00-15:00NC 518Sexualita, sexuální výchova a společné vzdělávání [*.docx]Štěrbová Dana
27.10. 201708:00-11:00NC 517Sexualita ve sportu a v tělesné výchově [*.docx]Štěrbová Dana
30.10. 201713:30-14:15NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
31.10. 201714:30-16:45NA 234Socializace sportem [*.pdf]Svoboda Arnošt
31.10. 201708:00-10: 15HY T1Pohybové hry jako teambuildingové aktivity nejen pro žáky, ale i pro učitele [*.docx]Bělka Jan
31.10. 201715:45-18:45NC 518Sexualita, sexuální výchova a společné vzdělávání [*.docx]Štěrbová Dana
31.10. 201712:00-15:00NC 518Sexualita, sexuální výchova a společné vzdělávání [*.docx]Štěrbová Dana
01.11. 201712:10-12:55NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
01.11. 201713:50-14:35NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
01.11. 201709:00-11:15NA 214Transakčně - analytický přístup v práci pedagoga [*.pdf]Harvanová Jana
02.11. 201715:35-16:20NA 230Základy zdravotního tělesné výchovyDostálová Iva
07.11. 201712:00-15:00Sexualita ve sportu a v tělesné výchově [*.docx]Štěrbová Dana
08.11. 201710:00-11:00bazén BaluoAquaerobic [*.pdf]Pernicová Hana
08.11. 201711:30-12:30bazén BaluoWorkshop "Aktivity ve vodním prostředí"Pernicová Hana
08.11. 201716:00-20:00NA 317Ochrana člověka za mimořádných událostí [*.docx]Melichařík Zdeněk
08.11. 201709:00-11:15NA 214Transakčně - analytický přístup v práci pedagoga [*.pdf]Harvanová Jana
09.11. 201714:30-15:30bazén BaluoAquadance, AquapilatesPernicová Hana
09.11. 201709:30-11:45Baluo sálPotravinová bezpečnost [*.docx]Novák Jaromír
15.11. 201710:00-11:00bazén BaluoAquaerobic [*.pdf]Pernicová Hana
15.11. 201711:30-12:30bazén BaluoWorkshop "Aktivity ve vodním prostředí"Pernicová Hana
16.11. 201714:30-15:30bazén BaluoAquadance, AquapilatesPernicová Hana
16.11. 201709:30-11:45Baluo sálPotravinová bezpečnost [*.docx]Novák Jaromír
22.11. 201710:00-11:00bazén BaluoAquaerobic [*.pdf]Pernicová Hana
22.11. 201711:30-12:30bazén BaluoWorkshop "Aktivity ve vodním prostředí"Pernicová Hana
23.11. 201714:30-15:30bazén BaluoAquadance, AquapilatesPernicová Hana
25.11. 201713:30-16:30NC 518Sociální a kulturní vlivy ve výchově [*.pdf]Svoboda Arnošt
02.12. 201712:30-14:45NA 401Socializace sportem [*.pdf]Svoboda Arnošt