Studentská vědecká, odborná a umělecká činnost

Vyhlášení SVOUČ 2019 [*.pdf]

Statut Studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti [*.doc] PdF UP (směrnice děkana 5S/2014)

Soutěž o Cenu děkana

Statut Ceny děkana PdF UP [*.doc] za vynikající studentskou vědeckou nebo uměleckou činnost či publikaci