Garance

doc. PhDr. Stanislav ŠTĚPÁNÍK, Ph.D.

stanislav.stepanik@upol.cz
Žižkovo nám. 5
místnost: 3.53
585 635 610

Kontakty

Bc. Veronika PTAČOVSKÁ
585635015
Žižkovo nám. 5
místnost: 4.18
projekty OP, GA ČR, TA ČR, IGA, MŠMT a ostatních ministerstev, Publikační fond a Grantový fond děkana

Mgr. Sabina KUBISOVÁ
585635017
Žižkovo nám. 5
místnost: 4.40
zahraniční projekty (Norské fondy, Horizon 2020), smluvní výzkum

Aktuální informace

 • Informace o aktuálních výzvách jsou na www.psup.cz. Projektový servis rovněž poskytuje poradenství a servis ve všech výše uvedených oblastech.

Řešené projekty a granty

Přehled projektů GAČR řešených od roku 2010

 • P407/11/0594 - Výzkum recepce poezie u pubescentních a adolescentních čtenářů
  Řešitel: doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
 • P407/11/1306 - Evaluace vzdělávacích materiálů určených pro distanční vzdělávání a e-learning
  Řešitel: doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.
 • P407/11/0696 - Percepce organizačního klimatu pedagogických fakult akademickými pracovníky
  Řešitel: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
 • P407/12/P057 - Česká muzejní edukace v kontextu současných evropských trendů
  Řešitel: doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
 • 13-19162S - Souborné vydání Bohuslava Martinů - 2. Fáze
  Spoluřešitel: doc. MgA. Mgr. Vít Zouhar Ph.D.
 • 14-33854P - e-Přístupnost pro studenty se zrakovým postižením na vysokých školách v České a Slovenské republice
  Řešitel: doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
 • 14-31457S - Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra
  Řešitel: doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
 • 17-18149S - Teoretická východiska výuky českého znakového jazyka testovaná prostřednictvím kvantitativně lingvistických metod
  Řešitel: doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)