Benefity ze sociálního fondu

  • Pravidla pro tvorbu a užití sociální fondu jsou stanovena směrnicí rektora UP.
  • Zaměstnanci, kteří na PdF pracují alespoň dva roky a mají úvazek vyšší než 0,7, mohou na PdF čerpat příspěvek na penzijní připojištění nebo příspěvek na kulturu a sport, rehabilitaci, vitamíny a očkování.
  • Ze sociálního fondu jsou také hrazeny dary k životním a pracovním jubileím, dále jsou z tohoto fondu poskytovány bezúročné půjčky k překlenutí tíživých finančních situací.

Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem

Výše příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem pro jednoho zaměstnance je 1.000 Kč/měsíc.

Poskytování příspěvku bude přerušeno vynětím z evidenčního stavu zaměstnanců na dobu delší než 1 kalendářní měsíc (neplacené volno, mateřská a rodičovská dovolená), a to za podmínky, že zaměstnanec odpracuje méně než ½ fondu pracovní doby v daném měsíci. V případě přerušení poskytování příspěvku z důvodu nástupu mateřské dovolené, bude příspěvek znovu poskytnut na základě nové žádosti až po skončení rodičovské dovolené.

Příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci, vitamíny a očkování

Pro ty zaměstnance, kteří splňují kriteria určená směrnicí rektora pro poskytnutí penzijního připojištění a nevyužívají jej, budou poskytnuty nepeněžní poukázky v hodnotě 9.000 Kč/rok, a to v měsíci listopadu, popř. prosinci běžného kalendářního roku.

Poskytování darů k životnímu jubileu a k pracovním jubileím

Při významném životním výročí a při prvním skončení pracovního poměru zaměstnance po přiznání plného invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod může být poskytnuta peněžní odměna ke mzdě zaměstnance podle délky trvání pracovního poměru ve výši:

a) do 1 roku ve výši 1.000 Kč,
b) nad 1 rok za každý rok 1.000 Kč,
nejvýše však do 15.000 Kč.

Slevy a výhody pro zaměstnance

Ceníme si toho, že u nás pracujete. Chceme vám vytvářet takové podmínky, abyste u nás pracovali rádi. Věříme, že k vaší větší spokojenosti může přispět i nabídka slev a výhod, které vám můžeme poskytnout jak za univerzitní zařízení, tak za naše externí partnery.

Přehled nabídek a slev naleznete na uvedeném odkazu.


Akční slevy a výhody

Akční slevy a výhody krátkodobého charakteru s omezenou platností.

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. – akce platí do 31. 05. 2022

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)