Aktuální vypsaná výběrová řízení

 • seznam a podrobné požadavky (pokud sekce neobsahuje informace, není vypsáno výběrové řízení)

Děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
vypisuje výběrové řízení na místa akademických pracovníků

 

 

Výběrová řízení – vedoucí pracovníci

VEDOUCÍ KATEDRY ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

– úvazek 1,0

VEDOUCÍ KATEDRY HUDEBNÍ VÝCHOVY

– úvazek 1,0

VEDOUCÍ KATEDRY VÝTVARNÉ VÝCHOVY

– úvazek 1,0

 

Požadavky: VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul Ph.D., docent nebo profesor, nejméně pětiletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost.

 

Předpokládaný nástup:   srpen 2019

Doložit:

 

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost),  
 • koncepci odborných, pedagogických, organizačních a personálních záměrů pro řízení a rozvoj katedry (cca dvě strany A4), včetně koordinace vědeckých a pedagogických aktivit pracoviště a motivace pro vedení pracoviště i podpory jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech oblastech činnosti.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozice ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení. 

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 12. 04. 2019 na adresu:

 

UP Olomouc - Pedagogická fakulta

Personální oddělení

Zn: Výběrové řízení

Žižkovo nám. 5

771 40  Olomouc  nebo  e-mail  personalni.pdf@upol.cz, předmět: Výběrové řízení

 

Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací zde.

Ústav pedagogiky a sociálních studií

DOCENT pro obor:

 • PEDAGOGIKA úvazek  1,0

 • Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul docent, nejméně pětiletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost           
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

 ODBORNÝ ASISTENT nebo DOCENT pro obor:

 • PEDAGOGIKA úvazek  1,0

 • Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul Ph. D. nebo docent, nejméně pětiletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

ODBORNÝ ASISTENT PRO OBORY:

 • PEDAGOGIKA SE ZAMĚŘENÍM NA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKU A SOCIÁLNÍ PRÁCI – úvazek 1,0
 • PEDAGOGIKA se zaměřením na didaktiku – úvazek 1,0
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul Ph. D. nebo docent, nejméně pětiletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

ASISTENT PRO OBOR:

 • PEDAGOGIKA SE ZAMĚŘENÍM NA ANDRAGOGIKU – úvazek 0,5
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul Mgr. , nejméně tříletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozice ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení. 

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 12. 04. 2019 na adresu:

UP Olomouc - Pedagogická fakulta

Personální oddělení

Zn: Výběrové řízení

Žižkovo nám. 5

771 40  Olomouc  nebo  e-mail  personalni.pdf@upol.cz, předmět: Výběrové řízení

 

Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací na www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju.

Katedra psychologie a patopsychologie

ODBORNÝ ASISTENT PRO OBORY:

 • PATOPSYCHOLOGIE, VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI A PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE – úvazek 1,0
 • PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE, SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ A OBECNÁ PSYCHOLOGIE – úvazek 1,0
 • SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE, OBECNÁ PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI A PSYCHOLOGIE VEDENÍ LIDÍ, PSYCHOLOGIE KRIZOVÝCH SITUACÍ – úvazek 1,0
 • PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE, DIAGNOSTIKA ŠKOLNÍ TŘÍDY A VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – úvazek 1,0
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v jednooborové psychologii, požadovaný titul Ph.D. nebo zahájené doktorské studium psychologie, nejméně pětiletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka na min. úrovni B2, občanská bezúhonnost
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

ASISTENT NEBO ODBORNÝ ASISTENT PRO OBOR:

 • SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE, OBECNÁ PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ, PSYCHOLOGIE STRESU A DUŠEVNÍ HYGIENY – úvazek 1,0
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v jednooborové psychologii, požadovaný titul Mgr. nebo Ph.D., nejméně tříletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

LEKTOR, ASISTENT NEBO ODBORNÝ ASISTENT PRO OBOR:

 • PATOPSYCHOLOGIE, SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE A VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – úvazek 1,0
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v jednooborové psychologii, požadovaný titul Mgr. nebo Ph.D., nejméně tříletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozice ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení. 

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 12. 04. 2019 na adresu:

UP Olomouc - Pedagogická fakulta

Personální oddělení

Zn: Výběrové řízení

Žižkovo nám. 5

771 40  Olomouc  nebo  e-mail  personalni.pdf@upol.cz, předmět: Výběrové řízení

 

Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací zde.

Ústav speciálněpedagogických studií

DOCENT PRO OBORY:

 • SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA – SOMATOPEDIE, VÍCENÁSOBNÁ POSTIŽENÍ, MUZIKOTERAPIE – úvazek 1,0
 • SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA – ETOPEDIE, DRAMATERAPIE – úvazek 1,0
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul docent, nejméně pětiletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

ODBORNÝ ASISTENT PRO OBORY:

 • SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA – KLINICKÁ LOGOPEDIE – úvazek 1,0
 • SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA – TEORETICKÉ ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY – úvazek 1,0
 • SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA – PSYCHOPEDIE, SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA – úvazek 1,0
 • SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA – ŠKOLSKÁ LOGOPEDIE, SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ – úvazek 1,0
 • SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA – ETOPEDIE, DRAMATERAPIE – úvazek 1,0
 • SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA – TYFLOPEDIE, ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE – úvazek 1,0
 • SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA – LOGOPEDIE, ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE – úvazek 0,5
 • SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA – PSYCHOPEDIE, PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA, SEXUALITA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM – úvazek 1,0
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul Ph.D., nejméně pětiletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost.
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozice ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení. 

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 12. 04. 2019 na adresu:

UP Olomouc - Pedagogická fakulta

Personální oddělení

Zn: Výběrové řízení

Žižkovo nám. 5

771 40  Olomouc  nebo  e-mail  personalni.pdf@upol.cz, předmět: Výběrové řízení

 

Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací zde.

Katedra antropologie a zdravovědy

DOCENT PRO OBOR:

 • PODPORA ZDRAVÍ A VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – úvazek 1,0
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul docent, nejméně pětiletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost.
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

ASISTENT NEBO ODBORNÝ ASISTENT PRO OBOR:

 • VÝUKA ZDRAVOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A DIDAKTIKA ZDRAVOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ – úvazek 1,0
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v jednooborové, požadovaný titul Mgr. nebo Ph.D., nejméně tříletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozice ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení. 

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 12. 04. 2019 na adresu:

UP Olomouc - Pedagogická fakulta

Personální oddělení

Zn: Výběrové řízení

Žižkovo nám. 5

771 40  Olomouc  nebo  e-mail  personalni.pdf@upol.cz, předmět: Výběrové řízení

 

Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací zde.

Katedra českého jazyka a literatury

ODBORNÝ ASISTENT PRO OBORY:

 • OBOROVÁ DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A SYNTAX – úvazek 1,0
 • LITERATURA 19. A 20. STOLETÍ, VČETNĚ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ – úvazek 1,0
 • ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ – úvazek 1,0
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul Ph.D., nejméně pětiletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost.
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozice ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení. 

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 12. 04. 2019 na adresu:

UP Olomouc - Pedagogická fakulta

Personální oddělení

Zn: Výběrové řízení

Žižkovo nám. 5

771 40  Olomouc  nebo  e-mail  personalni.pdf@upol.cz, předmět: Výběrové řízení

 

Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací zde.

Katedra společenských věd

ODBORNÝ ASISTENT, DOCENT NEBO PROFESOR PRO OBOR:

 • DIDAKTIKA SPOLEČENSKÝCH VĚD – úvazek 1,0
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul Ph.D., docent nebo profesor, nejméně pětiletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost.
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

ODBORNÝ ASISTENT PRO OBORY:

 • DIDAKTIKA SPOLEČENSKÝCH VĚD – úvazek 1,0
 • ETIKA A DIDAKTIKA SPOLEČENSKÝCH VĚD – úvazek 1,0
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul Ph.D., nejméně pětiletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost.
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozice ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení. 

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 12. 04. 2019 na adresu:

UP Olomouc - Pedagogická fakulta

Personální oddělení

Zn: Výběrové řízení

Žižkovo nám. 5

771 40  Olomouc  nebo  e-mail  personalni.pdf@upol.cz, předmět: Výběrové řízení

 

Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací zde.

Katedra matematiky

ODBORNÝ ASISTENT PRO OBORY:

 • ANALYTICKÁ GEOMETRIE SE ZAMĚŘENÍM NA DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, EDUKAČNÍ MÉDIA, MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A AKTUÁLNÍ VÝUKOVÉ METODY A PŘÍSTUPY – úvazek 1,0
 • MATEMATIKA PRO STUDIJNÍ PROGRAMY UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA – úvazek 1,0
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul Ph.D., nejméně pětiletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost.
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozice ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení. 

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 12. 04. 2019 na adresu:

UP Olomouc - Pedagogická fakulta

Personální oddělení

Zn: Výběrové řízení

Žižkovo nám. 5

771 40  Olomouc  nebo  e-mail  personalni.pdf@upol.cz, předmět: Výběrové řízení

 

Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací zde.

Katedra technické a informační výchovy

ODBORNÝ ASISTENT NEBO DOCENT PRO OBORY:

 • TECHNIKA A PRAKTICKÉ ČINNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ – úvazek 1,0
 • TECHNIKA A PRAKTICKÉ ČINNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNIKY NEBO ROBOTIKU – úvazek 1,0
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul Ph.D. nebo docent, nejméně pětiletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost.
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

ASISTENT, ODBORNÝ ASISTENT NEBO DOCENT PRO OBORY:

 • TECHNIKA A PRAKTICKÉ ČINNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA DÍLENSKÉ ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ (kov, dřevo atp.) – úvazek 1,0
 • TECHNIKA A PRAKTICKÉ ČINNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA MATERIÁLY A TECHNOLOGIE – úvazek 0,5
 • INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A INFORMATIKA SE ZAMĚŘENÍM NA WEBOVÉ TECHNOLOGIE A DATABÁZE NEBO ROBOTIKU A INTERNET VĚCÍ – úvazek 0,5
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru (informatika, informační technologie, pedagogika/učitelství nebo příbuzném), požadovaný titul Mgr., Ing. nebo Ph.D. nebo docent, nejméně tříletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

LEKTOR PRO OBOR:

 • TECHNIKA A PRAKTICKÉ ČINNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA DÍLENSKÉ ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ (kov, dřevo atp.) – úvazek 1,0
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru (technologie, elektrotechnika, strojírenství, materiály, informační technologie, pedagogika/učitelství nebo příbuzném), požadovaný titul Mgr., Ing. nebo Ph.D., nejméně tříletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozice ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení. 

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 12. 04. 2019 na adresu:

UP Olomouc - Pedagogická fakulta

Personální oddělení

Zn: Výběrové řízení

Žižkovo nám. 5

771 40  Olomouc  nebo  e-mail  personalni.pdf@upol.cz, předmět: Výběrové řízení

 

Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací zde.

Katedra biologie

ODBORNÝ ASISTENT PRO OBOR:

 • ZOOLOGIE SE ZAMĚŘENÍM NA ENTOMOLOGII – úvazek 0,2
 • Požadavky:  VŠ vzdělání, požadovaný titul Ph.D. v oboru zoologie, vědecká a publikační činnost v oboru, nejméně tříletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost.
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • celkový počet citací bez autocitací za celou dobu svého odborného působení (Web of Science, SCOPUS, ostatní); H-index podle Web of Science,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

ODBORNÝ ASISTENT PRO OBOR:

 • ZOOLOGIE SE ZAMĚŘENÍM NA ORNITOLOGII – úvazek 0,25
 • Požadavky:  VŠ vzdělání, požadovaný titul Ph.D. v oboru zoologie, vědecká a publikační činnost v oboru, nejméně tříletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost.
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • celkový počet citací bez autocitací za celou dobu svého odborného působení (Web of Science, SCOPUS, ostatní); H-index podle Web of Science,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozice ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení. 

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 12. 04. 2019 na adresu:

UP Olomouc - Pedagogická fakulta

Personální oddělení

Zn: Výběrové řízení

Žižkovo nám. 5

771 40  Olomouc  nebo  e-mail  personalni.pdf@upol.cz, předmět: Výběrové řízení

 

Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací zde.

Katedra hudební výchovy

DOCENT NEBO PROFESOR PRO OBOR:

 • HUDEBNÍ TEORIE, HARMONIE A KONTRAPUNKT – úvazek 0,7
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul docent nebo profesor, nejméně pětiletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost.
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozice ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení. 

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 12. 04. 2019 na adresu:

UP Olomouc - Pedagogická fakulta

Personální oddělení

Zn: Výběrové řízení

Žižkovo nám. 5

771 40  Olomouc  nebo  e-mail  personalni.pdf@upol.cz, předmět: Výběrové řízení

 

Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací zde.

Katedra výtvarné výchovy

DOCENT PRO OBORY:

 • DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ SE SPECIALIZACÍ NA UMĚNÍ 20. STOLETÍ A SOUČASNOSTI, UMĚLECKÉ SBÍRKY A UMĚLECKÉ ŘEMESLO – úvazek 1,0
 • DIDAKTIKA VÝTVARNÉ VÝCHOVY SE SPECIALIZACÍ NA MUZEJNÍ A GALERIJNÍ PEDAGOGIKU A MUZEOLOGII I DOKTORSKÁ STUDIA V OBORU DIDAKTIKY VÝTVARNÉ VÝCHOVY – úvazek 1,0
 • GRAFIKA – úvazek 0,6
 • DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ SE SPECIALIZACÍ NA ARCHITEKTURU, OCHRANU A INTERPRETACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ – úvazek 0,5
 • DIDAKTIKA VÝTVARNÉ VÝCHOVY A PEDAGOGICKÉ PRAXE SE SPECIALIZACÍ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY A ZUŠ I DOKTORSKÁ STUDIA V OBORU TEORIE VÝTVARNÉ VÝCHOVY – úvazek 0,5
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul docent, nejméně pětiletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost.
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozice ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení. 

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 12. 04. 2019 na adresu:

UP Olomouc - Pedagogická fakulta

Personální oddělení

Zn: Výběrové řízení

Žižkovo nám. 5

771 40  Olomouc  nebo  e-mail  personalni.pdf@upol.cz, předmět: Výběrové řízení

 

Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací zde.

Katedra primární a preprimární pedagogiky

ODBORNÝ ASISTENT PRO OBORY:

 • INTEGROVANÝ PŘÍRODOVĚDNÝ ZÁKLAD NA 1. STUPNI ZŠ A V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH – úvazek 1,0
 • DIDAKTIKA PRIMÁRNÍ ŠKOLY – úvazek 1,0
 • PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – úvazek 1,0
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul Ph.D., nejméně pětiletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost.
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • celkový počet citací bez autocitací za celou dobu svého odborného působení (Web of Science, SCOPUS, ostatní); H-index podle Web of Science,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozice ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení. 

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 12. 04. 2019 na adresu:

UP Olomouc - Pedagogická fakulta

Personální oddělení

Zn: Výběrové řízení

Žižkovo nám. 5

771 40  Olomouc  nebo  e-mail  personalni.pdf@upol.cz, předmět: Výběrové řízení

 

Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací zde.

Ústav cizích jazyků

DOCENT pro obor:

 • LINGVISTIKA ANGLICKÉHO JAZYKA A JAZYKOVÁ AKVIZICE úvazek  1,0
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul docent, nejméně pětiletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost           
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

ODBORNÝ ASISTENT pro obory:

 • BRITSKÁ LITERATURA – úvazek 1,0
 • DIDAKTIKA ANGLICKÉHO JAZYKA A SOUČASNÝ ANGLICKÝ JAZYK – úvazek 1,0
 • PRAKTICKÝ NĚMECKÝ JAZYK A NĚMECKÁ LITERATURA S DIDAKTIKOU – úvazek 1,0 
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul Ph.D., nejméně pětiletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost           
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

LEKTOR pro obor:

 • ANGLICKÝ JAZYK - úvazek  1,0; dvě pracovní místa
 • Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul Mgr., nejméně tříletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost           
 • Předpokládaný nástup:   září 2019.

Doložit:  

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozice ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení. 

 

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 12. 04. 2019 na adresu: 

UP Olomouc - Pedagogická fakulta

 

Personální oddělení

Zn: Výběrové řízení

Žižkovo nám. 5

771 40  Olomouc  nebo  e-mail  personalni.pdf@upol.cz, předmět: Výběrové řízení

 

Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací na www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju.

Kontakt

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.07