Odborné semináře 2018


Moderní trendy ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouci

(projekt MŠMT ČR – Fond vzdělávací politiky)


Certifikáty

Vážené studentky, vážení studenti,
certifikáty seminářů PdF projektu „Moderní trendy ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouci“ si můžete vyzvednout od 25.2.2019 do 27.3.2019 každé úterý v čase 10:00- 11:00h v Centru inkluze (4. podlaží) u paní Heleny Trefilové.

Harmonogram cyklu seminářů PdF UP

 • file:59873Všechny nabízené semináře jsou určeny pro studenty UP zejména učitelských studijních oborů.
 • Všem studentům UP jsou přístupny semináře nabízené všemi fakultami a jsou poskytovány ZDARMA.
 • Každý student se může zúčastnit neomezeného počtu seminářů dle individuálního zájmu.
 • Na závěr projektu obdrží účastníci certifikáty o absolvování seminářů.

Stará aula PdF ( 14:00 - 16:00 )

DatumNázev seminářeLektor
18.09.Mediální výchova jako prostředek k mediální gramotnosti školní mládežeMgr. Gabriela Cingelová, Ph.D.
25.09.Implementace poznatků o sexuálních minoritách a alternativní sexualitě do výukydoc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.
27.09.Chyba jako příležitost k učeníMgr. Adéla Antlová
09.10.Komunikace, hlas, řeč a sluch dětí a dospívajících v moderní praxi učitelských i neučitelských oborůdoc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
11.10.Spolupráce učitelů, speciálních pedagogů a rodičů na diagnostice a podpoře žáků s poruchami chování a emocíMgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.
16.10.Proč patří YouTube do společenských vědMgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
17.10.Dětská literatura v anglicky mluvících zemíchMgr. Andrea Hoffmanová, Ph.D.
23.10.Vědecké důkazy v pedagogickém výzkumudoc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.
25.10.Jak se vyhnout nejčastějším jazykovým problémům při komunikaci v angličtiněMgr. Linda Chmelařová, Ph.D.;
Mgr. Jana Kořínková, Ph.D.
30.10.Virtualizační technologie a jejich využití (nejen) ve vzdělávánídoc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.
01.11.Poruchy autistického spektraMgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.;
Mgr. Monika Smolíková
06.11.Možnosti využití obrázků v cizojazyčné výucePhDr. Ivona Domischová, Ph.D.
07.11.Učitel ve světě financí aneb finanční gramotnost ve školeIng. Alena Opletalová, Ph.D.
08.11.Komunikační dovednosti a komunikační strategie použitelné ve školním prostředíMgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.
13.11.Využití statistických metod při zpracování akčních výzkumůdoc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.
14.11.Inkluzivní jazykové vzděláváníPhDr. Ivona Domischová, Ph.D.
15.11.Mezipředmětové vztahy s matematikou - matematika kolem násMgr. David Nocar, Ph.D.
20.11.Jak motivovat k výuce německého jazyka?PhDr. Ivona Domischová, Ph.D.
21.11.Průmysl 4.0 a význam stavebnic Lego Education v obecně technickém vzdělávání (změněn název; původně Praxe obecně technického vzdělávání a Průmysl 4.0)Mgr. Martin Havelka, Ph.D.;
doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc.
22.11.Užití Excelu ve statisticedoc. Mgr. Karel Pastor, Ph.D.
27.11.Využití alternativní a augmentativní komunikace v práci (budoucího) učiteleMgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.;
Mgr. Monika Smolíková
28.11.Beletrie a její potenciál v kontextu rozvíjení čtenářské gramotnosti a učitelských kompetencíMgr. Jana Sladová, Ph.D.
29.11.Zkušenosti a inspirace ze zahraničních školských systémůMgr. Alena Vavrdová, Ph.D.
13.12.Základy kritického myšleníPhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
18.12.E-Bezpečí: Kyberšikana cílená na dětidoc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.;
PhDr. René Szotkowsi, Ph.D.
20.12.Moderní informační komunikační technologie ve výucedoc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.;
PhDr. René Szotkowsi, Ph.D.

Nová aula PdF ( 14:00 - 16:00 )

DatumNázev seminářeLektor
29.11.E-Bezpečí: Sexting jako riziková forma komunikacedoc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.;
PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
4.12.E-Bezpečí: Fenomén Youtubering a česká školadoc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.;
PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
6.12.Rodina a dítě s postižením (psychologické aspekty)Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.
11.12.E-Bezpečí: Kybergrooming a sextortiondoc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.;
PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
12.12.Implementace poznatků o sexuálních minoritách a alternativní sexualitě do výchovydoc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.;
Mgr. Jana Kočí
13.12.E-Bezpečí: Kyberšikana cílená na učiteledoc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.;
PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

Univerzitní - Konvikt učebna č. 110

DatumNázev seminářeLektor
18.10.Netradiční hudební nástroje - výroba a jejich využitíMgr. Gabriela Všetičková, Ph.D.;
Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.;
Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D.
25.10.Komunikační hudební hryMgr. Gabriela Všetičková, Ph.D.;
Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.;
Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D.

Purkrabská 2 - učebna 3.26 - laboratoř botaniky

DatumNázev seminářeLektor
15.11.

14:00 - 16:00

Laboratorní experimenty v praktické výuce přírodopisuRNDr. Olga Vránová, Ph.D.
19.11.

15:00 - 17:00

Využití mikroskopu v praktické výuce přírodopisuRNDr. Martin Jáč, Ph.D.

Univerzitní - učebna č. 329

Harmonogram cyklu seminářů FF UP

 

DatumNázev seminářeLektor
24. 9.

11:30 - 13:00

Zkušenostní učení

učebna SV 26 - 4.08                                       

Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.

1. 10.

11:30 - 13:00

Vedení reflexe při zkušenostním učení

učebna SV 26 - 4.08

Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.
8. 10.

11:30 - 13:00

Fáze vzdělávacího procesu zážitkového rozvoje   

učebna SV 26 - 4.08

Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.
29. 10.

15:00 - 

Filmová terminologie  

UC Konvikt - malá posluchárna

Mgr. Petr Bilík, Ph.D.
5. 11.

15:00 - 

Využítí sociálních sití   

UC Konvikt - malá posluchárna

Mgr. Petr Bilík, Ph.D.
28. 11. 

11:30 - 13:00

Inkluzivní vzdělávání

učebna 3.24

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
28. 11.

15:00 - 16:30

Kritické myšlení

učebna 4.09

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
28. 11.

13:15 - 14.45

Čtenářská gramotnost

učebna 3.24

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

10. 12.

13:15 -

Film a ideologie

UC Konvikt - filmový sál

Mgr. Petr Bilík, Ph.D.

Harmonogram cyklu seminářů CMTF UP

 

DatumNázev seminářeLektor
7. 11.

11:55 - 13:30

Komunikace v pedagogickém procesu

učebna HR 5.06                                       

Doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

12. 11.

10:10 - 10:55

Diagnostika dětí skrze rozvoj smyslů 

učebna UN 03

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.
14. 11.

14:00 - 15:30

Jak kriticky přistupovat k informacím v médiích   

učebna UN 11

Mgr. Milena Öbrink Hobzová Ph.D.
19. 11. 

11:55 - 13:30

Projekt Etické výchovy jako podpora inkluzivního vzdělávání

učebna HR 5.06

PhDr. Ing. Ludmila Siarda Trochtová

Vážení studenti,

Níže naleznete nabídku seminářů.  Pokud byste o některý ze seminářů měli zájem, je nutné se přihlásit na adrese petra.potmesilova@upol.cz.

Přihlášení je možné do konce října. Počet míst je omezen. 

Manipulace a jak se jí bránit 16. 11. 2018

Hlavními cíli kurzu jsou rozeznání manipulativních postupů protistrany a umění vhodné reakce na manipulaci jak ve vztahu s klienty sociálních služeb, tak v rámci pracovního týmu. Kurz popisuje partnerské jednání založené na rovnováze ve vzájemném vztahu, uvědomění si vlastní sebehodnoty a respekt vůči vlastnímu prostoru při jednání s druhými lidmi. Na tomto pozadí je v průběhu kurzu definováno manipulativní jednání jednotlivců i běžné iracionální mechanismy, které ovlivňují, zkreslují a manipulují lidské vnímání. Popsané typy manipulativních postupů slouží k jejich snadnější identifikaci. Možné reakce na manipulaci založené na asertivním přístupu jsou ve velké míře prakticky procvičovány. Školení zahrnuje ve velké míře praktické příklady, ilustrace a cvičení.  Přidanou hodnotou kurzu je přesah diskutovaných témat a využití probíraných postupů rovněž do mimopracovního kontextu.

Struktura kurzu:

 • Co je to manipulace? Jak poznat, že jsem subjektem manipulativního jednání a chování? Jak konkrétně se projevuje v situacích, v nichž se ocitá sociální pracovník?
 • Sebehodnota, ilustrace druhů chování podle vnímání své sebehodnoty ve vztahu k ostatním lidem
 • Nežádoucí dopady manipulativního jednání        
 • Druhy manipulativního jednání, nečestné taktiky v mezilidském jednání
 • Naši manipulátoři. Behaviorální mechanismy, vlivy výchovy jak manipulátoři lidské mysli. Běžné chyby a zkreslení ve vnímání, základní potřeby související se sebehodnocením člověka. Příklady iracionálního chování.
 • Rozhodování. Jednotlivé kroky rozhodovacího procesu (D.I.T.O.R.) k analýze možností reakce a dopadů. Případová studie.
 • Reakce na manipulaci.Technika STOP ke získání prostoru pro rozhodování, reakci, převzetí kontroly nad situací.
 • Asertivní techniky uplatnitelné při zpracování manipulativního chování.

 

Práce s motivací s dětskými a mladistvými klienty 21. a 22. 11. 2018

Cílem programu je přispět k rozvoji kompetencí pracovníků sociálních služeb specializujících se na práci s rizikovými dětmi a mládeží v oblasti vlastní motivace vedoucí ke snaze podporovat a motivovat klienta k pozitivním změnám chování a vzájemné spolupráci. Účastníci programu rozšíří svou odbornou výbavu v oblasti motivace osobnosti, situačního vedení, možných přístupu při práci se skupinou vedoucích k celkové pozitivní změně, budováním dobrých vztahů a efektivní, otevřené komunikaci. Základem programu a přínosem pro účastníky je naučit se „umění“ motivovat své klienty při osvojování nových znalostí, respektovat jejich potřeby, posílit jejich individuální aktivitu a předcházet situacím, které by motivaci snižovali.

Program je zaměřen i prakticky s možností vyzkoušet si konkrétní situace a jejich řešení v rámci modelových situací a zpětné vazby jako účinného nástroje motivace.

Osnova kurzu:

 • Vhled do tématu motivace mladistvého klienta a pracovníka sociálních služeb. Práce s myšlenkovou mapou. Abigail – hra o hodnotách. Divadlo fórum na téma motivace.
 • Zpětná vazba jako účinný nástroj motivace v kontextu sociálních služeb.
 • Osobnostní typy a jak je motivovat či nemotivovat. Test osobnostního typu. Modelové situace, sehrávky jednotlivých motivačních rozhovorů.
 • Řešení konfliktu při práci s dětskými a mladistvými klienty. Rozbor, praktické nástroje pro řešení konfliktu v kontextu sociální služby. Práce s emocemi. Obtížný člen skupiny.
 • Model Kids´Skills – řešení problému zaměřením na dovednost
 • Transakční analýza – Komunikační styly. OK – OK. Workshop.

Situační vedení v závislosti na zralosti skupiny a typu úkolu – tj. situační vedení jednotlivců a skupin (vysvětlení jednotlivých kvadrantů, vyzkoušení si modelových situací, rozbor a trénink zadávání úkolů a komunikace v jednotlivých typech situací)

Motivace dětského a mladistvého klienta a skupiny potřeb - poznávací, sociální, výkonové. Možné přístupy při práci se skupinou – naplňování jednotlivých potřeb, příklady z praxe v kontextu sociálních služeb. Balintovská skupina.

 

Úvod do problematiky práce s rodiči v kontextu závislého chování 30. 11. 2018

 

Obsahem kurzu bude teoretické seznámení s typologií rodin uživatelů návykových látek. Popis vzájemných mechanismů - modelů - klient jako zachránce rodiny, závislost, jako onemocnění celé rodiny,  a problematika kodependence. Dále se v praktické části bude věnovat základním poradenským intervencím v rámci rodinného systému krok za krokem, modelovým cvičením, kontraktování, etickým principům v práci s rodinou.

 

Harmonogram cyklu seminářů PřF UP

 

DatumNázev seminářeLektor
16. 10.

Grupy a grafy

Tř. 17. listopadu 12,
posluchárna 5.032                                      

Dag Hrubý

6. 11.

Visualization of basic concepts in Mathematics using GeoGebra

Tř. 17. listopadu 12,
posluchárna 5.032

Péter Körtési
20. 11.

Problémy školské geometrie   

Tř. 17. listopadu 12,
posluchárna 5.032

Jarmila Robová
4. 12. 

Geometrické pojmy v sekundárním vzdělávání

Tř. 17. listopadu 12,
posluchárna 5.032

Marie Chodorová, Lenka Juklová

Harmonogram cyklu seminářů FTK UP

 

Datum Název semináře Lektor

30. 10.

8:00 - 13:00

Řízené volnočasové aktivity v podmínkách školy

HY P10, T1

Mgr. Jan Bělka, Ph.D.

13. 11.

8:00 - 13:00

Řízené volnočasové aktivity v podmínkách školy

HY P10, T1

Mgr. Jan Bělka, Ph.D.

9. 11.

17:30 - 20:30

Vybrané aspekty ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí 

NA 228

Ing. Zdeněk Melichařík

24. 11. 

17:30 - 20:30

Vybrané aspekty ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí

NA 209

Ing. Zdeněk Melichařík

9. 11.

13:00 - 16:00

Pohybová gramotnost

NC 519

doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph. D.

16. 11. 

9:00 - 12:00

Pohybová gramotnost

NC 517

doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph. D.

12. 10.

8:30 - 12:30

Plavčík – výukový program pro studenty a učitele

NA 401

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

19. 10.

8:30 - 12:30

Plavčík – výukový program pro studenty a učitele

NA 401

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

31. 10.

10:00 - 11:00

Kondiční cvičení s využitím gymnastického nářadí a prvky parkuru

HY T2

Mgr. Jiří Buben, Ph.D

7. 11.

10:00 - 11:00

Kondiční cvičení s využitím gymnastického nářadí a prvky parkuru

HY T2

Mgr. Jiří Buben, Ph.D

14. 11.

10:00 - 11:00

Kondiční cvičení s využitím gymnastického nářadí a prvky parkuru

HY T2

Mgr. Jiří Buben, Ph.D

21. 11.

10:00 - 11:00

Kondiční cvičení s využitím gymnastického nářadí a prvky parkuru

HY T2

Mgr. Jiří Buben, Ph.D

28. 11.

10:00 - 11:00

Kondiční cvičení s využitím gymnastického nářadí a prvky parkuru

HY T2

Mgr. Jiří Buben, Ph.D

23. 11.

Regenerace a masáže – jejich význam v práci učitele tělesné výchovy

NC 518

omezený počet míst a prosíme o zaregistrování na adrese iva.dostalova@upol.cz

RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.

 

Regenerace a masáže – jejich význam v práci učitele tělesné výchovy

NC 518

omezený počet míst a prosíme o zaregistrování na adrese iva.dostalova@upol.cz

RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.

06. 11.

13:00 - 15:00

„Učení se vztahům“: TA přístupy v učitelské profesi – jiný pohled na asertivní dovednosti

NA 214

Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.

13. 11.

13:00 - 15:00

„Učení se vztahům“: TA přístupy v učitelské profesi – jiný pohled na asertivní dovednosti

NA 214

Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.

20. 11.

13:00 - 15:00

„Učení se vztahům“: TA přístupy v učitelské profesi – jiný pohled na asertivní dovednosti

NA 214

Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.

27. 11.

13:00 - 15:00

„Učení se vztahům“: TA přístupy v učitelské profesi – jiný pohled na asertivní dovednosti

NA 214

Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.

16. 10.

15:45 - 20:15

Diplomatický a společenský styk

NA 209

doc. Ing. Jaromír Novák, CSc.

30. 10.

15:45 - 20:15

Diplomatický a společenský styk

NA 209

doc. Ing. Jaromír Novák, CSc.

30. 10.

13:00 - 17:00

E-bezpečí

NA 411

Mgr. Jiří Novotný

6. 11.

13:00 - 17:00

E-bezpečí

NA 411

Mgr. Jiří Novotný

7. 11.

08:30 - 09:30

Aquaerobic - Aquaerobic

AC Baluo

Mgr. Hana Pernicová, Ph.D.

8. 11.

09:30 - 10:30

Aquaerobic - Aquaerobic

AC Baluo

Mgr. Hana Pernicová, Ph.D.

8. 11.

11:00 - 12:45

Aquaerobic - Aquaerobic

AC Baluo

Mgr. Hana Pernicová, Ph.D.

14. 11.

8:30 - 9:30

Aquaerobic - Aquaerobic

AC Baluo

Mgr. Hana Pernicová, Ph.D.

15. 11.

09:30 - 10:30

Aquaerobic - Aquaerobic

AC Baluo

Mgr. Hana Pernicová, Ph.D.

15. 11.

11:00 - 12:45

Aquaerobic - Aquaerobic

AC Baluo

Mgr. Hana Pernicová, Ph.D.

21. 11.

08:30 - 10:30

Aquaerobic - Aquaerobic

AC Baluo

Mgr. Hana Pernicová, Ph.D.

22. 11.

09:30 - 10:30

Aquaerobic - Aquaerobic

AC Baluo

Mgr. Hana Pernicová, Ph.D.

22. 11.

11:00 - 12:45

Aquaerobic - Aquaerobic

AC Baluo

Mgr. Hana Pernicová, Ph.D.

24. 10.

12:30 - 14:00

Marketing ve školské praxi

NA 409

Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.

31. 10.

12:30 - 14:00

Marketing ve školské praxi

NA 409

Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.

7. 11.

12:30 - 14:00

Marketing ve školské praxi

NA 409

Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.

5. 10.

11:45 - 15:30

Socializace sportem - empirická reflexe

NA 401

PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D.

1. 12.

12:30 - 16:15

Socializace sportem - empirická reflexe

NA 401

PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D.

5. 11.

13:00 - 16:45

První pomoc v práci učitele tělesné výchovy

NA 221

MUDr. Renata Vařeková, Ph.D.

12. 11.

13:00 - 16:45

První pomoc v práci učitele tělesné výchovy

NA 221

MUDr. Renata Vařeková, Ph.D.

9. 11.

10:00 - 13:00

Sexuální výchova a společné vzdělávání

NC 517

doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.

22. 10.

15:00 - 18:45

Integrace osob se specifickými potřebami prostřednictvím řízených pohybových aktivit

NC 228

Mgr. Tomáš Vyhlídal

5. 11.

15:00 - 18:45

Integrace osob se specifickými potřebami prostřednictvím řízených pohybových aktivit

NC 228

Mgr. Tomáš Vyhlídal

24. 11.

9:00 - 12:45

Výživa a její význam v práci učitele

NB 230

PhDr. Iva Klimešová, Ph.D.

1. 12.

9:00 - 12:45

Výživa a její význam v práci učitele

NB 230

PhDr. Iva Klimešová, Ph.D.

5. 11.

15:00 - 16:30

Nová média - nástroj efektivní komunikace pro školy a učitele

NA 411

Mgr. Tomáš Kasal

8. 11.

15:00 - 16:30

Nová média - nástroj efektivní komunikace pro školy a učitele

NA 411

Mgr. Tomáš Kasal

12. 11.

15:00 - 17:30

Nová média - nástroj efektivní komunikace pro školy a učitele

NA 411

Mgr. Tomáš Kasal

15. 11.

15:00 - 17:30

Nová média - nástroj efektivní komunikace pro školy a učitele

NA 411

Mgr. Tomáš Kasal

22. 10.

14:30 - 15:30

Regenerace a vodní prostředí

Bazén Baluo

PhDr. Petr Uhlíř, Ph.D.

29. 10.

14:30 - 15:30

Regenerace a vodní prostředí 

Bazén Baluo

PhDr. Petr Uhlíř, Ph.D.

5. 11.

14:30 - 15:30

Regenerace a vodní prostředí 

Bazén Baluo

PhDr. Petr Uhlíř, Ph.D.

12. 11.

14:30 - 15:30

Regenerace a vodní prostředí 

Bazén Baluo

PhDr. Petr Uhlíř, Ph.D.

19. 11.

14:30 - 15:30

Regenerace a vodní prostředí 

Bazén Baluo

PhDr. Petr Uhlíř, Ph.D.

26. 11.

14:30 - 15:30

Regenerace a vodní prostředí 

Bazén Baluo

PhDr. Petr Uhlíř, Ph.D.

3.12.

14:30 - 15:30

Regenerace a vodní prostředí 

Bazén Baluo

PhDr. Petr Uhlíř, Ph.D.

10. 12.

14:30 - 15:30

Regenerace a vodní prostředí 

Bazén Baluo

PhDr. Petr Uhlíř, Ph.D.

17. 12.

14:30 - 15:30

Regenerace a vodní prostředí 

Bazén Baluo

PhDr. Petr Uhlíř, Ph.D.

19. - 24. 6. 

Základy bezpečnosti při vodní turistice

Mgr. Jiří Vrba

31. 10.

8:30 - 10:15

Marketing ve školské praxi

HY 9

Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.

12. 11.

16:00 - 18:30

Základy sportovní střelby

střelnice Timpo

RNDr. Svatopluk Horák

16. 11.

16:00 - 18:30

Základy sportovní střelby

střelnice Timpo

RNDr. Svatopluk Horák

26. 11.

16:00 - 18:30

Základy sportovní střelby

střelnice Timpo

RNDr. Svatopluk Horák

30. 11.

16:00 - 18:30

Základy sportovní střelby

střelnice Timpo

RNDr. Svatopluk Horák

13. 10.

9:00 - 14:00

Cyklistika, prostředek poznávání Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

26. 10.

9:00 - 14:00

Cyklistika, prostředek poznávání Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

19. 10.

13:00 - 16:45

Mentální trénink v profesní přípravě učitele Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

20. 10.

8:45 - 12:30

Mentální trénink v profesní přípravě učitele Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

20. 10.

Kulturně poznávací činnost v práci učitele tělesné výchovy Mgr. Pavel Háp, Ph.D.
20. 10. Kulturně poznávací činnost v práci učitele tělesné výchovy Mgr. Pavel Háp, Ph.D.

13. 10.

15:45 - 18:45

Sportovní diplomacie Mgr. Jiří Kubíček

10. 11.

12:30 - 15:30

Sportovní diplomacie Mgr. Jiří Kubíček

14. 11. 2016

10:20 - 13:00

Sportovní diplomacie Mgr. Jiří Kubíček