Informace pro studenty ve znakovém jazyce

Aktualizace opatření - platné od 27. 4.

Prosíme o přečtení a dodržování následujících pravidel pro naplňování Usnesení Vlády ČR přijatého 23. 4. 2020 s platností od 27. 4. 2020 a vyplnění čestného prohlášení.

-----

Univerzita Palackého a s ní i naše fakulta se ocitla v důsledku šíření nákazy Covid-19 v mimořádném režimu. Jak už víte, až do odvolání je přerušena kontaktní výuka v prostorách fakulty a celé univerzity. A to s sebou samozřejmě nese mnohé problémy a otázky. V tomto článku najdete základní informace o současném stavu a odpovědi na některé z vašich nejčastějších dotazů. Aktuálně pro vás připravujeme také speciální stránku na našem webu, již budeme stále aktualizovat. Aktuální informace najdete také na našich sítích.

Doporučujeme vám rovněž sledovat stránku FAQ | často kladené dotazy, již zřídilo vedení univerzity. Najdete na ní další důležité informace a odpovědi na otázky, které si možná kladete. Viz: https://www.upol.cz/covid-19/faq/

Aktuální sdělení děkanky

Vážené studentky, vážení studenti,

v návaznosti na opatření vydaná Vládou ČR dne 14. 4. 2020 oznamuji s okamžitou platností aktualizaci klíčových termínů pro ukončování studia absolventských ročníků.


Řádný termín obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek v termínu květen – červen 2020:

  • mezní termín pro splnění studijních povinností je posunut do 28. 4. 2020
  • obhajoby a státní závěrečné zkoušky budou probíhat v termínu 18. 5. – 5. 6. 2020

Mimořádný termín obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek:

  • mezní termín pro splnění studijních povinností je posunut do 20. 5. 2020
  • obhajoby a státní závěrečné zkoušky budou probíhat v termínu 8. 6. – 30. 6. 2020


Řádný termín obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek v termínu srpen – září 2020:

  • mezní termín pro splnění studijních povinností je posunut do 10. 7. 2020
  • obhajoby a státní závěrečné zkoušky budou probíhat v termínu 20. 8. – 4. 9. 2020

Na přihlašování pro všechny termíny obhajob a SZZk v akademickém roce 2019/2020 se vztahuje vnitřní norma PdF-B-20/04.

PRŮVODCE STUDIEM BĚHEM OBDOBÍ EPIDEMIE KORONAVIRU

Vážené studentky, vážení studenti,

Univerzita Palackého a s ní i naše fakulta se ocitla v důsledku šíření nákazy Covid-19 v mimořádném režimu. Jak už víte, až do odvolání je přerušena kontaktní výuka v prostorách fakulty a celé univerzity. A to s sebou samozřejmě nese mnohé problémy a otázky. Na této stránce najdete základní informace o současném stavu a odpovědi na některé z vašich nejčastějších dotazů. Stránku budeme stále aktualizovat, aktuální informace najdete také na našich sítích.

Doporučujeme vám rovněž sledovat stránku FAQ | často kladené dotazy, již zřídilo vedení univerzity. Najdete na ní další důležité informace a odpovědi na otázky, které si možná kladete.

VŠEOBECNÉ ÚVODNÍ INFORMACE

Do kdy bude pro vás uzavřena fakulta a univerzita?

Momentálně platí, že kontaktní výuka je přerušena až do dovolání, předpokládáme, že minimálně do konce nouzového stavu v ČR. O případných změnách či zmírněních v aktuálně nastaveném režimu, případně konkrétních termínech, vás budeme ihned informovat.

Bude prodloužen letní semestr?

Letní semestr 2020 bude prodloužen, všechny další detaily (včetně způsobů a harmonogramu zkoušek) budou do konce března umístěny na stránkách všech fakult a na speciálním webu. Řešení jednotlivých fakult i kateder se přitom mohou lišit a budou vycházet ze specifik a možností konkrétních studijních programů.

Proč mi dosud vyučující neposlal/a pokyny k on-line výuce?

Celá situace je stále čerstvá, na některých katedrách může být vše ještě ve vývoji a vedoucí spolu s vyučujícími plánují vhodné strategie. Na některých katedrách již běží e-learning v plném provozu. Prosíme vás nyní o trpělivost, stejně jako pro vás, je to také pro některé akademiky nová situace a učí se s ní zacházet. Pro vyučující byla připravena metodická podpora a tutoriály. Určitě se vám v nejbližších dnech ozvou. Pokud by prodleva byla dlouhá, zkuste bez obav kontaktovat vašeho vyučujícího, případně vedoucího katedry.

Co když mám v období uzavření univerzity naplánovaný termín zkoušky?

Řešení jednotlivých kateder a vyučujících se mohou lišit a budou vycházet ze specifik a možností konkrétních studijních programů a disciplín. Pokud máte naplánovánu zkoušku na nejbližší dny, neváhejte kontaktovat vašeho vyučujícího či vedoucího katedry; je možné, že některé z nich probíhají v distančním režimu s využitím elektronických nástrojů a on-line komunikace. Všem na fakultě záleží na tom, abyste byli schopni si splnit vaše studijní povinnosti. Sledujte proto své e-mailové schránky, většina vyučujících vás bude kontaktovat formou hromadného e-mailu prostřednictvím Stagu.

Co mám dělat, když mi uzavření škol znemožnilo konat praxi nebo ji přerušilo?

Pokud vám uzavření škol znemožnilo konat praxi nebo ji přerušilo, postupujte podle metodického pokynu děkanky.

Mohu se jako student/ka PdF UP zapojit do dobrovolnické pomoci?

Velmi si vážíme všech našich studentů a studentek, kteří v této mimořádné situaci nabízejí svou pomocnou ruku a chtějí jako dobrovolníci pomáhat v různých oblastech. Zapojit se můžete jednak do dobrovolnických aktivit koordinovaných přímo pedagogickou fakultou, nebo se můžete o možnostech dobrovolnictví informovat na celouniverzitních stránkách.

Naše fakulta koordinuje tyto tři způsoby dobrovolnické pomoci:

1. pomoc s hlídáním a výukou dětí zaměstnanců nemocnic nebo pomoc v různých zařízeních pro děti,

2. pomoc učitelům v praxi s e-learningem,

3. vytváření digitálních vzdělávacích zdrojů pro žáky.

Máte-li chuť, zapojte se! Informace k dobrovolnictví studentů PdF UP najdete zde.

Děkujeme vám, že pomáháte!

 

 


Informace pro studenty ABSOLVENTSKÝCH ročníků

Co mám dělat, když jsem studentem absolventského ročníku a nemohu z důvodu uzavření spolupracujících pracovišť dokončit praxi, a tím k 22. 4. 2020 splnit studijní povinnosti?

V tomto případě využijte možnost konat obhajobu kvalifikační práce a SZZk v mimořádném termínu. Prozatím je s ohledem na vyhlášený nouzový stav v délce 30 dnů stanoven náhradní termín obhajob a SZZk v termínu od 8. 6. 2020 s podmínkou doložit splnění studijních povinností a elektronické odevzdání kvalifikační práce do 14. 5. 2020. Další řádný termín obhajob a SZZk je plánován v souladu s harmonogramem AR 2019/2020 od 24. 8. 2020 s povinností splnit studijní povinnosti do 19. 6. 2020. V případě prodloužení nouzového stavu budou uvedené termíny posunuty.

Pokud vám uzavření škol znemožnilo konat praxi nebo ji přerušilo, postupujte podle metodického pokynu děkanky.

Co mám dělat, když jsem studentem absolventského ročníku a nemohu z důvodu omezení dokončit svou kvalifikační (bakalářskou a diplomovou) práci k termínu 22. 4. 2020?

V tomto případě využijte možnost konat obhajobu kvalifikační práce a SZZk v mimořádném termínu. Prozatím je s ohledem na vyhlášený nouzový stav v délce 30 dnů stanoven náhradní termín obhajob a SZZk v termínu od 8. 6. 2020 s podmínkou doložit splnění studijních povinností a elektronické odevzdání kvalifikační práce do 14. 5. 2020. Další řádný termín obhajob a SZZk je plánován v souladu s harmonogramem AR 2019/2020 od 24. 8. 2020 s povinností splnit studijní povinnosti do 19. 6. 2020. V případě prodloužení nouzového stavu budou uvedené termíny posunuty.

Současně můžete využít možnost konat obhajobu kvalifikační práce a SZZk v mimořádném termínu. Prozatím je s ohledem na vyhlášený nouzový stav v délce 30 dnů stanoven náhradní termín obhajob a SZZk v termínu od 8. 6. 2020 s podmínkou doložit splnění studijních povinností a elektronické odevzdání kvalifikační práce do 14. 5. 2020. Další řádný termín obhajob a SZZk je plánován v souladu s harmonogramem AR 2019/2020 od 24. 8. 2020 s povinností splnit studijní povinnosti do 19. 6. 2020. V případě prodloužení nouzového stavu budou uvedené termíny posunuty.

Co mám dělat, když nemohu splnit studijní povinnosti v rámci zahraniční mobility Erasmus či studijní stáže z důvodu přerušení výuky na zahraniční univerzitě či přerušení studijní stáže?

V takovém případě ihned po návratu elektronicky nahlašte ukončení pobytu na zahraniční oddělení paní Mgr. Janě Dostálové (jana.dostalova@upol.cz), následně vyplňte formulář Žádost o dodatečné odepsání/zapsání předmětu s uvedením všech předmětů včetně kódů, které chcete na PdF zapsat na LS 2020 a vyplněnou a schválenou žádost elektronicky zašlete příslušné studijní referentce.

Co mám dělat, když nemohu splnit studijní povinnosti v rámci zahraniční mobility Erasmus v prezenční formě, ale zahraniční univerzita umožňuje splnění studijních povinností distanční formou?

Pokud zahraniční univerzita umožňuje splnění studijních povinností distanční formou, a to i včetně ukončení předmětů, pak bude kreditová mobilita registrována ve Stagu/Portálu jako platná, a to i když došlo k přerušení pobytu a návratu do ČR. V takovém případě ihned po návratu elektronicky nahlašte tuto skutečnost na zahraniční oddělení paní Mgr. Janě Dostálové (jana.dostalova@upol.cz).

Co mám dělat, když nemohu k meznímu datu 22. 4. 2020 splnit studijní povinnosti z důvodu výkonu uložené pracovní povinnosti studentů k zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového stavu?

V tomto případě využijte možnost konat obhajobu kvalifikační práce a SZZk v mimořádném termínu. Prozatím je s ohledem na vyhlášený nouzový stav v délce 30 dnů stanoven náhradní termín obhajob a SZZk v termínu od 8. 6. 2020 s podmínkou doložit splnění studijních povinností a elektronické odevzdání kvalifikační práce do 14. 5. 2020. Další řádný termín obhajob a SZZk je plánován v souladu s harmonogramem AR 2019/2020 od 24. 8. 2020 s povinností splnit studijní povinnosti do 19. 6. 2020. V případě prodloužení nouzového stavu budou uvedené termíny posunuty.

Co mám dělat, když se obávám, že při prodloužení studijních povinností mi hrozí poplatky za překročení standardní doby studia?

O řešení situace v současné době jednají zástupce UP s MŠMT. O způsobu promíjení či snižování poplatku vás budeme informovat.

Co mám dělat, když se obávám, že mi při prodloužení studijních povinností hrozí vyloučení z důvodu vyčerpání maximální doby studia?

V těchto případech je v gesci děkanky fakulty prodloužit uvedené lhůty. O způsobu povolení prodloužit dobu studia vás budeme informovat.

Co mám dělat, když jsem studentem absolventského ročníku a mám vše splněno? Kdy budou státnice?

V tomto případě využijte řádné termíny obhajob kvalifikačních prací a SZZk v termínech od 18. 5. 2020 s podmínkou splnění všech studijních povinností do 22. 4. 2020.

Co mám dělat, když jsem studentem absolventského ročníku a mohu vše splnit ve stávajícím termínu? Kdy budou státnice?

V tomto případě využijte řádné termíny obhajob kvalifikačních prací a SZZk v termínech od 18. 5. 2020 s podmínkou splnění všech studijních povinností do 22. 4. 2020.

Jak opatření v rámci nouzového stavu ovlivní způsob odevzdávání kvalifikační práce?

Soubor ZP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnění údajů…“ o anotace a další požadované údaje. Vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky. Studijní referentka vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – vaše ZP je tímto považována za odevzdanou. Tištěnou podobu závěrečné práce odevzdáte nejpozději v den konání obhajoby předsedovi komise pro obhajobu kvalifikační práce.

Jak opatření v rámci nouzového stavu ovlivní způsob odevzdávání kvalifikační práce?

S ohledem na nouzový stav je možné odevzdávat kvalifikační práci elektronicky. Způsob odevzdávání je upraven vnitřní normou PdF-B-20/04.

Jak opatření v rámci nouzového stavu ovlivní způsob podávání přihlášky k obhajobě a státní závěrečné zkoušce?

S ohledem na nouzový stav je možné odevzdávat kvalifikační práci elektronicky. Způsob odevzdávání je upraven vnitřní normou PdF-B-20/04.

Co mám dělat, když se jako občan jiného státu obávám, že se z důvodu prodloužení uzavření státních hranic nebudu moci dostavit k obhajobě či SZZ, na které jsem se přihlásil/a elektronicky. Nepropadne mi termín?

Není třeba mít obavy. Student, který je občanem jiného státu a nebude schopen se z důvodu uzavření státních hranic dostavit k obhajobě kvalifikační práce či SZZ, se prostřednictvím e-mailu ze své upol.cz adresy omluví své studijní referentce. Ve své omluvě je povinen přesně specifikovat o kterou obhajobu či SZZ se jedná (prostřednictvím přesného názvu a zkratky). Poté od studijní referentky obdrží potvrzení o omluvě. Na jeho základě se opět elektronicky přihlásí na nový termín. Termín v tomto případě studentovi nepropadá.


Informace pro studenty NEABSOLVENTSKÝCH ročníků

(PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ)

Co mám dělat, když nemohu z důvodu uzavření spolupracujících pracovišť dokončit praxi a tím k 7. 9. 2020 splnit studijní povinnosti?

Na základě výjimky děkanky PdF či rektora UP bude studentům prodloužena lhůta pro splnění studijních povinností. Pokud vám uzavření škol znemožnilo konat praxi nebo ji přerušilo, postupujte podle metodického pokynu děkanky.

Co mám dělat, když nemohu splnit studijní povinnosti v rámci zahraniční mobility Erasmus či studijní stáže z důvodu přerušení výuky na zahraniční univerzitě či přerušení studijní stáže?

V takovém případě ihned po návratu elektronicky nahlašte ukončení pobytu na zahraniční oddělení paní Mgr. Janě Dostálové (jana.dostalova@upol.cz), následně vyplňte formulář Žádost o dodatečné odepsání/ zapsání předmětu s uvedením všech předmětů včetně kódů, které chcete na PdF zapsat na LS 2020 a vyplněnou a schválenou žádost elektronicky zašlete příslušné studijní referentce.

Co mám dělat, když nemohu splnit studijní povinnosti v rámci zahraniční mobility Erasmus v prezenční formě, ale zahraniční univerzita umožňuje splnění studijních povinností distanční formou?

Pokud zahraniční univerzita umožňuje splnění studijních povinností distanční formou, a to i včetně ukončení předmětů, pak bude kreditová mobilita registrována ve Stagu/Portálu jako platná, a to i když došlo k přerušení pobytu a návratu do ČR. V takovém případě ihned po návratu elektronicky nahlašte tuto skutečnost na zahraniční oddělení paní Mgr. Janě Dostálové (jana.dostalova@upol.cz).

Co mám dělat, když nemohu k meznímu datu 7. 9. 2020 splnit studijní povinnosti z důvodu výkonu uložené pracovní povinnosti studentů k zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového stavu?

Na základě výjimky děkanky PdF či rektora UP bude studentům prodloužena lhůta pro splnění studijních povinností.

 


Informace pro studenty DOKTORSKÝCH studijních programů

Co mám dělat, když nemohu k meznímu datu 7. 9. 2020 splnit studijní povinnosti z důvodů zvláště zřetele hodných (např. výkonu uložené pracovní povinnosti studentů k zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového stavu, zrušení konferencí, zrušení zahraniční vědecko-výzkumné stáže apod.)?

V tomto případě si můžete požádat o udělení výjimky. Žádost adresovanou děkance PdF je nutné doručit na referát doktorských studijních programů PdF UP. Na základě výjimky děkanky PdF či rektora UP bude studentům prodloužena lhůta pro splnění studijních povinností.

Co mám dělat, když nemohu z důvodu omezení dokončit a obhájit svou kvalifikační (disertační) práci ve standardní době studia?

V tomto případě si můžete požádat o udělení výjimky. Žádost adresovanou děkance PdF je nutné doručit na referát doktorských studijních programů PdF UP.

Co mám dělat, když se obávám, že mi při prodloužení studijních povinností hrozí vyloučení z důvodu vyčerpání maximální doby studia?

V tomto případě si můžete požádat o udělení výjimky. Žádost adresovanou děkance PdF je nutné doručit na referát doktorských studijních programů PdF UP.

Co mám dělat, když se chci přihlásit ke státní doktorské zkoušce?

Co mám dělat, když chci odevzdat disertační práci a přihlášku k její obhajobě?