Chcete si podat přihlášku ke studiu u nás, ale něco vám není jasné? Nestihli jste dny otevřených dveří nebo jste se zapomněli na něco zeptat? Nevadí! Stejně jako loni poskytujeme zájemkyním a zájemcům o studium konzultace – letos pochopitelně online, a to každou středu od 27. 1. 2021 do poslední středy před uzavřením podávání přihlášek (ty se uzavírají 15. 3. 2021), poslední konzultace tedy proběhne 10. 3. 2021. Pracovnice studijního oddělení budou k dispozici vždy od 14:00 do 15:30 na platformě BigBlueButton.

Důležité změny

Jak možná víte, změna zákona o vysokých školách přinesla některé podstatné změny. Zde vám nabízíme stručný výtah změn, jež se týkají přímo vás – a se kterými je dobré být obeznámen.

Institucionální akreditace – ocenění naší kvality

Zákon o vysokých školách zavádí tzv. institucionální akreditaci, jež se uděluje kvalitní vysoké škole a dává jí do rukou důležité pravomoci. Jistě vás potěší, že Univerzita Palackého v Olomouci patří mezi první vysoké školy v ČR, jež na institucionální akreditaci „dosáhly“.

Akreditace jako výzva – nové, moderní programy

Nová legislativa a úspěch v podobě institucionální akreditace přinesly nutnost nově akreditovat všechny stávající obory. Ano, mohli jsme jít cestou nejmenšího odporu a jen „překlopit“ staré programy do nového kabátu. To ale není náš styl. Akreditace jsme vzali jako výzvu! V novém náročném režimu se nám podařilo velmi rychle akreditovat všechny naše tehdejší obory – z nichž jsou nyní studijní programy. Najdete v nich řadu inovací, nové disciplíny, současné metody. Zkrátka: vytvořili jsme zcela nové, moderně pojaté programy. Více o jejich pojetí můžete najít zde .

Učitelství jako regulované povolání

Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci lze studovat učitelské studijní programy nebo programy spadající pod neučitelskou pedagogiku. Možná ještě nevíte, že učitelství nově spadá mezi tzv. regulovaná povolání. Znamená to, že pro výkon učitelské profese jsou v České republice předepsány určité kvalifikační požadavky. Bez nich nemůže žádná osoba toto povolání vykonávat. Naše učitelské programy jsou samozřejmě plně v souladu s těmito novými pravidly.

Učitel21 – unikátní koncept učitelské přípravy

Když jsme přemýšleli o podobě nových programů, mysleli jsme hlavně na potřeby praxe. Dobře víme, že kromě oborových znalostí potřebuje každý kvalitní učitel taky dovednosti, které jeho aprobaci přesahují. Jde o kompetence, díky kterým porozumí současnému světu a potřebám žáků, dovednosti, které mu pomohou žáky motivovat a rozvíjet, díky kterým bude úspěšně působit v inkluzivním školství a bude se orientovat v nových didaktických trendech nebo v možnostech digitálních vzdělávacích technologií. Sestavili jsme soubor takovýchto klíčových kompetencí, kterými by měl kvalitní učitel pro 21. století disponovat, a formulovali jsme ucelený koncept nazvaný Učitel21. Ten jsme zapracovali do nových studijních programů a společně s vámi, našimi budoucími studenty, jej chceme uvádět do praxe. Protože současná škola potřebuje přemýšlivé, motivované a tvořivé učitele. Více o našem konceptu Učitel21 najdete zde.

Široká nabídka programů neučitelské pedagogiky

Naše bohatá nabídka se neomezuje pouze na učitelství. Možná ještě nevíte, že u nás lze studovat také mnoho zajímavých programů, jež spadají do tzv. neučitelské pedagogiky. Jde např. o vychovatelství, speciální pedagogiku, andragogiku, dramaterapii, muzikoterapii, intervenci, raný věk, logopedii, předškolní pedagogiku, řízení volnočasových aktivit, speciální pedagogiku – poradenství, speciální pedagogiku – dramaterapii nebo edukaci v kultuře. Některé z těchto programů jsou zcela unikátní a na jiných školách je nenajdete!


Důležité pojmy k přihlášce

Přehled důležitých pojmů k přihlášce ke studiu na PdF UP

Nová legislativa přinesla nové pojmy a pravidla pro sestavování studijních plánů. Podívejte se, které to jsou. Ať vás při volbě právě vašeho programu nepřekvapí.

Studijní program = nový termín pro původní pojem studijní obor; nově si tak volíte z široké studijní nabídky programů. Obecně lze studovat jeden studijní program nebo kombinaci dvou. Záleží na tom, jak jsou konkrétní programy koncipovány. Můžete kombinovat také programy z nabídky dvou fakult, nově i některé kombinace, které dosud možné nebyly.

Studijní programy se dělí na maiorminor, případně completus.

Maior = hlavní studijní program; absolvujete na něm pedagogicko-psychologický základ a píšete v něm kvalifikační závěrečnou práci.

Minor = vedlejší, resp. druhý studijní program, který si volíte k programu hlavnímu, k maioru. Minor není nijak méněcenný, pro vás jeho volba znamená především to, že v něm nepíšete závěrečnou práci. Maior + minor – vlastně to není nic jiného než dřívější dvouoborové studium.

Pozor! Již při podávání přihlášky si volíte, který program bude pro vás tím hlavním a který vedlejším. Legislativa neumožňuje toto rozhodnutí v průběhu studia měnit. Je tedy důležité důkladně zvážit, ve kterém programu chcete psát kvalifikační práci, tedy bakalářku nebo diplomku, – a právě ten v přihlášce ke studiu vyberete jako maior.

Completus = některé studijní programy jsou označeny termínem completus, který nahradil dřívější pojem jednooborové studium. Toto označení znamená, že se budete věnovat studiu pouze jednoho programu. V této podobě nabízíme jen některé učitelské programy, konkrétně např. výtvarnou tvorbu, výtvarnou výchovu nebo anglický a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání.

Máte nějaké další otázky?

Pokud ano, můžete využít možnost osobní konzultace a nebo se obraťte na vedoucí studijního oddělení – Mgr. Libuši Lysákovou (libuse.lysakova@upol.cz).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)