Žádost o grantový fond děkana

Děkan PdF UP v Olomouci vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů projektů financovaných z Grantového fondu děkana na období 2024–2026. Základní podmínky soutěže jsou podrobně specifikovány ve vnitřní normě PdF-B-23/08 Pravidla Grantového fondu děkana Pedagogické fakulty Univerzity, plné znění normy zde .

Žadatel zpracuje návrh projektu na formuláři žádosti (editovatelná podoba).
Návrh se zasílá v elektronické podobě referentce VaV Bc. Veronice Ptačovské nejpozději do 9. října 2023.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději do 16. listopadu 2023.
Základními kritérii hodnocení projektu jsou:

  • kvalita projektu,
  • novost, aktuálnost a jedinečnost výzkumného tématu,
  • poměr navrhovaných nákladů k významnosti přislíbených výstupů,
  • účelnost využití finančních prostředků,
  • přínos pro společnost, rozvoj vědního oboru, pracoviště žadatele a PdF UP, žadatele samého a jeho akademický růst,
  • kvalita a počet započitatelných výstupů.


Předpokládané zahájení projektů je 1. ledna 2024 s dobou řešení nejvýše 36 měsíců.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)