e-Pedagogium

Časopis e-Pedagogium je nezávislý recenzovaný odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů. Svým obsahem je zaměřen na prezentaci teoretických a přehledových studií, výzkumných sdělení a odborných prací. Redakce vítá všechny rukopisy, které obsahově odpovídají vymezeným oblastem. Časopis vychází čtyřikrát ročně v elektronické formě na webových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci, a to ve dvou číslech českých a dvou číslech anglických. V tištěné podobě je vydáván prostřednictvím Vydavatelství UP v Olomouci. Prodej tištěné verze zajišťuje redakce časopisu.

Webové stránky časopisu e-Pedagogium


Časopis JTIE

JTIE (Journal of Technology and Information Education) je nezávislý vědecko-odborný časopis, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací z oblasti technické výchovy, informační výchovy a příbuzných disciplín. Časopis vychází dvakrát ročně.

Webové stránky časopisu JTIE


Civilia

Civilia: odborná revue pro oborovou didaktiku společenských věd je časopis, v němž jsou publikovány původní studie (teoretické, empirické i přehledové), diskusní příspěvky, zprávy a recenze z oblasti společenských věd (zejména filosofie, etiky, historie a politologie) a také z didaktiky humanitních a společenských věd (aktuální trendy a reflexe oborové didaktiky společenských věd v praxi). Časopis vychází dvakrát ročně, přičemž publikovat na jeho stránkách mají možnost nejen domácí a zahraniční renomovaní autoři, ale prostor je poskytován rovněž studentům doktorského studia.

Webové stránky časopisu Civilia


Journal of Exceptional People

Časopis Journal of Exceptional People vydává Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci. Je založen na dvouroční periodicitě jak v elektronické, tak tištěné podobě a poskytuje vysokou odbornou garanci publikovaných článků prostřednictvím redakčního a expertního týmu speciálních pedagogů psychologů, terapeutů a dalších odborníků z USA, Finska, Španělska, Slovenska, Maďarska, Číny, Ruska, Polska a dalších zemí. Časopis se zabývá lidmi s výjimečností, tedy např. se zdravotním postižením, ale také s nadáním, talentem nebo speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu edukačních, psychologických, filozofických a sociálně-zdravotních věd či klinických a poradenských přístupů.

Webové stránky časopisu JEP


MAGISTER: reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu

Periodikum vzniká za účelem prezentace současného výzkumu v České republice i v zahraničí se zaměřením na primární a preprimární vzdělávání. Chceme umožnit publikovat výsledky původního výzkumu ve specifické oblasti vzdělávací soustavy. Filosofií poslání časopisu je pravidelně shromažďovat informace a konstruovat výsledky empirického zkoumání, jejichž výstupem by měla být analýza návaznosti poznatkové linie.

Časopis je produkován pravidelně 2x ročně (červen / prosinec) za spoluúčasti Katedry primární a preprimární pedagogiky a Katedry psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty UP pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci.

ISSN 1805-7152

Webové stránky časopisu: kpv.upol.cz (připravují se)


Kultura, umění a výchova

Odborné recenzované periodikum. Vychází dvakrát ročně. Zaměřuje se na mezioborovou komunikaci a výměnu poznatků v rozmanitých oblastech společenských věd, které spojuje zájem o kulturu, umění a jejich výchovný potenciál. Časopis má svůj profil také na Facebooku a je otevřen diskusím čtenářů. Vznik časopisu i jeho vydávání financuje projekt Vizuální komunikace - otevřený prostor k výchově a vzdělávání podpořený Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Webové stránky časopisu Kultura, umění a výchova


THE ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION JOURNAL

The Elementary Mathematics Education Journal is a free electronic journal published by the Department of Mathematics Faculty of Education Palacky University in Olomouc which creates an area for discussion of issues in elementary mathematics education theory, innovations and research in education of mathematics teachers at primary and preprimary school levels, current problems and trends in mathematics education, assessment and evaluation in mathematics education, digital technology in mathematics education, psychology in mathematics education and also realized research in mathematics education.
This journal was founded on the initiative of academics and researchers of the Visegrad Four countries, but is open to all experts who deal with this issue.

Webové stránky časopisu EME http://emejournal.upol.cz/

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)