21. 1. 2021

Akademický senát Univerzity Palackého na svém prvním letošním zasedání vyhlásil řízení o návrhu na jmenování rektorem UP pro funkční období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2025. Volba nového rektora proběhne 31. března. Návrhy na...

15. 1. 2021

Poslední aktualizace metodického pokynu MZ ČR k očkování proti covidu-19 nově zařazuje akademické pracovníky VŠ do fáze 1.B očkovacího procesu. Akademici taky byli i na základě prohlášení České konference rektorů dodatečně...

14. 1. 2021

Profesor Vladimír Havlík, vedoucí ateliéru intermediální tvorby katedry výtvarné výchovy PdF UP, ve své činnosti kombinuje akční umění, zejména land art, performance, happeningy, ale také abstraktní malby, kresby a vizuální...

13. 1. 2021

Nastavení režimu výuky a zkoušek na fakultách a katedrách Univerzita Palackého v Olomouci je během pandemie covidu-19 řízena ve shodě s vládními opatřeními a pokyny MŠMT. Vyhodnocení jednotlivých nařízení probíhá průběžně a za...

10. 1. 2021

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci důrazně apeluje na nutnost reflektovat kritickou epidemickou situaci v ČR a realizovat zkoušení studentů v online formě všude tam, kde není prezenční účast nezbytná. Tato interpretace vyplývá...

6. 1. 2021

Na sklonku předešlého roku vydalo nakladatelství Carpe diem novou knihu prof. Milana Valenty z ústavu speciálněpedagogických studií. Kniha s názvem Ukradené pověsti je souborem pověstí, morytátů a pohádek z Hané propojených...

5. 1. 2021

V rámci projektu AURORA nabízejí tři univerzity možnost účasti na online kurzech.

4. 1. 2021

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty v Olomouci představuje novou nabídku kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na jarní období 2021. Kurzy jsou realizovány čtyřmi regionálními pracovišti v Olomouci,...

15. 12. 2020

Pevnost poznání slouží od roku 2015 jako unikátní interaktivní muzeum a jedinečné popularizační centrum vědy na střední Moravě. Jak dokázala Pevnost poznání obohatit nabídku volnočasových aktivit regionu, má zjistit a analyzovat...

8. 12. 2020

Upozorňujeme zaměstnance UP, kteří mají sjednaný zvýhodněný tarif u operátora T-Mobile, že od 1. 1. 2021 se mění podmínky čerpání zaměstnaneckého programu.