8. 10. 2020

Projekt E-Bezpečí připravil ve spolupráci s olomouckým kinem Metropol projekci školní verze snímku V SÍTI: Za školou.

1. 10. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom vás informovali, že máte stále možnost přihlásit se na vzdělávací programy CŽV, které jsme pro vás připravili ve spolupráci s fakultami.

24. 9. 2020

Epidemiologická situace v Olomouci je stále udržitelná, a UP tak po posledních konzultacích s krajskými hygieniky prozatím nemusí plošně přecházet do online režimu a může i nadále pokračovat v kontaktní výuce dle nastavených...

22. 9. 2020

V sekci pdf-upol-cz/covid-19 nově najdete také odpovědi na nejčastěji kladené dotazy týkající se podoby výuky v zimním semestru 2020/2021.

21. 9. 2020

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi vás pozdravit u příležitosti nového akademického roku 2020/2021.

14. 9. 2020

V souvislosti se začátkem semestru, aktuálním vývojem epidemiologické situace a z ní vyplývajících rizik pro fungování fakulty se vedení rozhodlo přijmout následující preventivní opatření. Považujte je prosím za základní informace...

10. 9. 2020

Ve zdravém těle zdravý duch. Akademik sport centrum UP zahajuje prodej sportovních průkazů a nabízí kompenzace za období pandemie.

8. 9. 2020

Centrum celoživotního vzdělávání PdF nově nabízí kurzy pro začínající učitele, které se budou konat v období září–listopad 2020. V těchto kurzech se učitelé seznámí s reálnými příklady ze školské praxe díky zkušenému pedagogovi,...

26. 8. 2020

Pedagogická fakulta navazuje na tradici z předchozích dvou let a připravila prázdninovou soutěžní kampaň o zajímavé ceny. Stejně jako v uplynulých ročnících je hlavním cílem popularizovat učitelství, udržovat i v letních měsících...

26. 8. 2020

Historicky první kemp zaměřený na německý jazyk pořádaný na Ústavu cizích jazyků PdF UP a koncepčně zaštítěný PhDr. Ivonou Dömischovou Ph.D. Více v článku.