Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vítá spolupráci s partnery jak veřejné, tak komerční sféry a současně nabízí zájemcům své služby. Pracoviště fakulty disponují v praxi uplatnitelnými výsledky vědy a výzkumu, nabízí unikátní přístrojové vybavení a know-how, které můžete využít ve Vaší společnosti. Kontaktním místem je univerzitní pracoviště Ústav pro výzkum a vývoj.

Dlouhodobě a systematicky spolupracujeme:

 • s mateřskými školami,
 • se základními školami,
 • se středními školami a gymnázii,
 • s vysokými školami a vědeckými pracovišti,
 • s institucemi veřejného sektoru,
 • s firmami soukromého sektoru.

Partnerství s firmami

Nabízíme:

 • Celoživotní vzdělávání
 • Na míru připravené kurzy, školení, semináře
 • Konzultace a poradenství
 • Unikátní výzkumná infrastruktura (např. braillské tiskárny, 3D tiskárny,...)
 • Zpracování analýz a poradenství
 • Práce s osobami se speciálními potřebami
 • Formy spolupráce rámci zakázkového výzkumu

Partnerství s Pedagogickou fakultou UP Vám přinese:

 • Napojení na nejnovější teoretická data a vědecko-výzkumné výsledky
 • Možnost získat kvalifikované pracovníky pro Vaši společnost
 • Příležitost podílet se na společných projektech
 • Přenos výsledků do praxe

Partnerství se školami a univerzitami

Aktivně rozšiřujeme institucionalizovanou spolupráci napříč všemi vzdělávacími institucemi a vytváříme pracovní, komunikační síť partnerů v oblasti vzdělávání.

Nabízíme:

 • Pořádáme diskuzní fóra, kulaté stoly a další vzdělávání pedagogických pracovníků na míru
 • Testování a analýzy žáků základních a středních škol
 • Kariérové poradenství pro studenty
 • Zavádění aktivit speciálně – pedagogické praxe
 • Práce s osobami se speciálními potřebami

Mezinárodní partnerství

Pedagogická fakulta UP v Olomouci rozvíjí spolupráci s institucemi v rámci EU i třetích zemí. Intenzivně podporuje vzdělávání, profesní růst výzkumných pracovníků, klade důraz na jejich mezinárodní mobilitu a stimulaci propojování a výměnu znalostí vše v souladu s naplňováním strategie internacionalizace.

Nabízíme:

 • Partnerství v oblasti řešení projektů v rámci vědecko-výzkumné činnosti
 • Partnerství v oblasti přenosu znalostí do praxe.
 • Významná členství v mezinárodních organizacích

Kontakt

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.75