Studijní oddělení, adresa

Studijní oddělení PdF UP

Žižkovo náměstí 5 
771 40 Olomouc

Úřední hodiny v období červen - září 2018

 • pro zobrazení a stažení úředních hodin ve formátu *.doc prosím klikněte na titulek
 • pro zobrazení úředních hodin klikněte na odkaz Více...
25. 6. 2018 – 29. 6. 2018
pondělí13.00 – 15.00
úterý09.00 – 11.30
středa09.00 – 11.00 a 14.00 – 15.00
čtvrtekZAVŘENO
pátek09.00 – 12.00
(zastupitelnost studijních referentek)
2. 7. 2018 – 6. 7. 2018
pondělí09.00 – 11.00
úterýZAVŘENO
středaZAVŘENO
čtvrtekSTÁTNÍ SVÁTEK
pátekSTÁTNÍ SVÁTEK
9. 7. 2018 – 13. 7. 2018
pondělí09.00 – 11.00
středa09.00 – 11.00
16. 7. 2018 – 20. 7. 2018
pondělí09.00 – 11.00
středa09.00 – 11.00
23. 7. 2018 – 27. 7. 2018
ZAVŘENO
30. 7. 2018 – 3. 8. 2018
pondělí09.00 – 11.00
středa09.00 – 11.00
6. 8. 2018 – 10. 8. 2018
pondělí09.00 – 11.00
středa09.00 – 11.00
13. 8. 2018 – 17. 8. 2018
pondělí09.00 – 11.00
středa09.00 – 11.00
20. 8. 2018 – 24. 8. 2018
ZAVŘENO
(zápisy 1. ročníků)
od 27. 8. 2018
standardní úřední hodiny v běžném provozu

Mgr. Libuše Lysáková

vedoucí studijního odd. PdF UP

Kontakt

Mgr. Libuše Lysáková
ved. studijního oddělení
tel.: 585635010
email: libuse.lysakova@upol.cz

Formuláře a dokumenty ke stažení

 • (pouze pro studenty PdF – nutnost přihlášení, použijte doménu up\ ) 

Průběžné informace studentům

Elektronická žádost o uznání splnění studijních předmětů

Univerzita Palackého zavádí pro nastávající akademický rok pro studenty novinku, která zjednodušuje podávání žádosti o uznání předmětu a také zkracuje dobu jejího vyřízení.

Stačí využít elektronické žádosti v aplikaci Studentské žádosti ve STAGu. Postup podání této elektronické žádosti je ZDE.

Výhodou podání této elektronické žádosti je, že není potřeba ručně vypisovat studijní předměty, o jejichž uznání student žádá. V aplikaci je stačí jednoduše označit a pak už jen sledovat stav žádosti.

Podle Čl. 27 Studijního a zkušebního řádu děkan nemůže uznat ty zápočty, kolokvia a zkoušky, které student vykonal v době delší než tři roky před podáním žádosti o uznání.

Podle Čl. 27 Směrnice děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu děkan nemůže uznat zkoušku, pokud byla zkouška hodnocena stupněm „E“ nebo „dobře“.

Rovněž tak nelze uznat dle této směrnice státní závěrečnou zkoušku a obhajobu kvalifikační práce.

Podmínkou pro správné formální podání žádosti o uznání splnění studijních povinností nadále zůstává písemná forma žádosti, proto je nutné tuto žádost vytisknout, vlastnoručně podepsat, osobně si zajistit stanovisko garanta předmětu a podat jí na studijním oddělení dané fakulty.

Tištěná verze potvrzení o studiu

Studenti, kteří žádají studijní oddělení o vystavení potvrzení o studiu nebo dosavadní průběh studia, jsou povinni...

Studenti, kteří žádají studijní oddělení o vystavení potvrzení o studiu nebo dosavadní průběh studia, jsou povinni si toto potvrzení vyplnit a vytisknout buď na Portále Informačního systému UP v Olomouci nebo v aplikaci ELF (Elektronické formuláře Univerzity Palackého - https://elf.upol.cz/). S řádně vyplněným formulářem všech požadovaných údajů, které potvrzení předepisuje, se dostaví student v úřední hodiny na studijní oddělení ke své studijní referentce, která potvrzení opatří razítkem a podpisem. Neúplně vyplněný formulář nebude studentovi potvrzen.

Upozornění: Studentům již nadále nebudou vydávána potvrzení na tiskopisu (A6), který byl volně přístupný u studijního oddělení.   

Harmonogram akademického roku

Prezenční studium a Kombinované studium

Prezenční studium

Kombinované studium

Společné informace pro studenty prezenčního i kombinovaného studia

Prezenční studium bakalářských a magisterských studijních programů

Kombinované studium bakalářských a magisterských studijních programů

Poznámky:

 • konzultačním dnem je pátek

Referát bakalářských studijních programů – prezenční i kombinovaná forma

Mgr. Martina Fišerová

Mgr. Martina Fišerová
585635014
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.41

Prezenční bakalářské studium:

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

PED-SP

Pedagogika – sociální práce

PED-VS

Pedagogika – veřejná správa

VT (ZUŠ )

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání

SZP 

Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání

UMŠ 

Učitelství pro mateřské školy

EKOL

Ekologie a ochrana prostředí

NJAE

Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii

 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM

(mimo kombinace se SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKOU)

Kombinované bakalářské studium:

PED-SP

Pedagogika – sociální práce

PED-VS

Pedagogika – veřejná správa

SZP

Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání

UMŠ

Učitelství pro mateřské školy

EKOL

Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor

UPVOVUčitelství praktického vyučování a odborného výcviku
 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM
  (mimo kombinace se Speciální pedagogikou)

 • PARALELNÍ FORMA STUDIA
  dle garantovaných oborů v řádné formě

Mgr. Eva Švubová

Mgr. Eva Švubová
585635029
Žižkovo nám. 5
místnost: 4.52

Prezenční bakalářské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

SPPDRA

Speciální pedagogika - dramaterapie

SPECPED 

Speciální pedagogika - dramaterapie

SPANDR

Speciálně pedagogická andragogika

SPPV 

Speciální pedagogika předškolního věku

SPOR

Speciální pedagogika - ortokomunikace

SPRV 

Speciální pedagogika raného věku

SPA

Speciální pedagogika - andragogika

SPVYCH

Speciální pedagogika - vychovatelství

SPINT

Speciální pedagogika - intervence

SPUMŠ

Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy

 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM

SPP

    Speciální pedagogika v kombinaci

 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM

kombinace se Speciální pedagogikou

 • PARALELNÍ STUDIUM

  dle garantovaných oborů v řádné formě

Kombinované bakalářské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

SPANDR

Speciálně pedagogická andragogika

SPPED

Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky

SPPV  

Speciální pedagogika předškolního věku

SPA

Speciální pedagogika - andragogika

SPVYCH

Speciální pedagogika - vychovatelství

SPINT

Speciální pedagogika – intervence

SPUMŠ

Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy 

 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM

SPP

     Speciální pedagogika v kombinaci

 • PARALELNÍ FORMA STUDIA

  dle garantovaných oborů v řádné formě

Petra Špundová

Petra Špundová
585635026
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.42

Prezenční bakalářské studium

 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM

ČJL

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

AJ

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

NJ

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

MV

Matematika se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

SV

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

PR

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

EV

Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

ZTV

Základy technických věd a IT pro vzdělávání v kombinaci

IV

Informační  výchova se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

HIV

Historie se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

HK

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

VT

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

VZ

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

VYCH

Vychovatelství

 • PARALELNÍ FORMA STUDIA

  dle garantovaných oborů v řádné formě

kontakty na příslušnou referentku budou zveřejněny později

Tereza Kypusová

Tereza Kypusová
585635024, 585635037
Žižkovo nám. 5
místnost: 3.07

Kombinované bakalářské studium

 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM

AJ 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

ČJL

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

NJ

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

PR

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

MV

Matematika se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

IV

Informační výchova se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

VZ

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

ZTV

Základy technických věd a IT pro vzdělávání v kombinaci

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

VYCH

Vychovatelství

 • PARALELNÍ FORMA STUDIA

  dle garantovaných oborů v řádné formě

Referát magisterských studijních programů – prezenční i kombinovaná forma

Pavlína Liendlová

Pavlína Liendlová
585635027
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.39

Prezenční magisterské studium

U1ST    

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Prezenční navazující magisterské studium

PED-SP  

Pedagogika - sociální práce

PED-VS  

Pedagogika - veřejná správa

UPED

Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy

UVYCH 

Řízení volnočasových aktivit

PREPED

Předškolní pedagogika

Kombinované magisterské studium

U1ST

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Kombinované navazující magisterské studium

PED-SP

Pedagogika – sociální práce

PED-VS

Pedagogika – veřejná správa

PREPED

Předškolní pedagogika

UPED

Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy

UVYCH

Řízení volnočasových aktivit

 • PARALELNÍ FORMA STUDIA

  dle garantovaných oborů v řádné formě

Mgr. Marcela Vlčková

Mgr. Marcela Vlčková
585635025
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.42

Prezenční magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

U1SPN

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika

Prezenční navazující magisterské studium

 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM

Speciální pedagogika pro 2.stupeň ZŠ a SŠ v kombinaci

Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci

Muzejní a galerijní pedagogika v kombinaci

 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM

Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci

Kombinované magisterské studium

U1SPN

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika

 • PARALELNÍ FORMA STUDIA

  dle garantovaných oborů v řádné formě

Mgr. Magda Řezníčková

Mgr. Magda Řezníčková
585635023
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.42

Prezenční magisterské studium

LOGOPED

Logopedie

Prezenční navazující magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

UZUŠ

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy

SPPS

Speciální pedagogika

SPDRA

Speciální pedagogika - dramaterapie

SPPOR

Speciální pedagogika - poradenství

UOPZŠ

Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy

USZP

Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy

Kombinované navazující magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

SPPS

Speciální pedagogika

SPPOR

Speciální pedagogika – poradenství

UOPZŠ

Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy

USZP

Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy

 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM

Speciální pedagogika pro 2.stupeň ZŠ a SŠ v kombinaci

Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci

Muzejní a galerijní pedagogika v kombinaci

 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM

Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci

 • PARALELNÍ FORMA STUDIA
Mgr. Emilie Petříková
585635012
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83A

Mgr. Jana Dostálová
585635007
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.45C
úřední hodiny
STŘEDA: 9.00-11.00 13.00-14.00
ostatní dny dle předchozí domluvy

Stipendia

Mgr. Emilie Petříková
585635012
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83A

Vyplácení stipendií studentům Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se řídí platnými předpisy, zejména pak Stipendijním řádem Univerzity Palackého v Olomouci, resp. Rozhodnutím rektora UP „Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných na UP v Olomouci v akademickém roce...“ a Stipendijním řádem Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Výplata stipendia probíhá prostřednictvím systému STAG, a to bezhotovostně, převodem na účet.  Proto je potřeba, aby student ve STAGu vyplnil v rámci administrace svých osobních údajů číslo bankovního účtu.

Na úrovni Univerzity Palackého

Na úrovni Univerzity Palackého jsou vyplácena tato stipendia:

 • Sociální stipendium, tj. stipendium v případě tíživé sociální situace studenta přiznané podle § 91 odst. 2 písm. d zákona o vysokých školách;
 • Ubytovací stipendium, tj. stipendium přiznané podle § 91 odst. 2 písm. e zákona o vysokých školách;
 • Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných, tj. stipendium přiznané podle § 91 odst. 2 písm. e zákona o vysokých školách.

Informace lze získat u referentky rektorátu UP paní Moniky Smitkové (tel.: 585631014) a na webové stránce.

Na úrovni Pedagogické fakulty UP

Na úrovni Pedagogické fakulty UP se s okamžitou platností realizuje zejména ustanovení, že řízení o přiznání stipendia se zahajuje na základě studentem podané žádosti.

Tiskopisy:

Na základě „Žádosti“ jsou  vyplácena především tato stipendia:

Výjimku tvoří:

 • Doktorská stipendia, jež jsou přiznána ke dni zápisu studenta do doktorského studijního programu, a to bez podání žádosti;
 • Stipendium na podporu studia v ČR – toto stipendium je vypláceno na základě písemné dohody uzavírané mezi přijatým zahraničním studentem a fakultou;
 • Stipendium na podporu studia v zahraničí – toto stipendium je vypláceno na základě písemné dohody uzavírané mezi fakultou a studentem vysílaným na zahraniční pobyt;
 • Mimořádné stipendium - za práci ve prospěch Pedagogické fakulty, resp. její součásti. Řízení k přiznání těchto stipendií se zahajuje na základě návrhu podaného příslušným odpovědným pracovníkem. Tiskopis „Návrh na přiznání stipendia“.
 • Stipendium za tvůrčí výsledky a Stipendium na tvůrčí činnost - za práci v rámci schválených projektů, resp. za výsledky v oblasti studentské vědecké, odborné a umělecké  činnosti. Řízení k přiznání těchto stipendií se zahajuje na základě návrhu podaného příslušným odpovědným pracovníkem. Tiskopis „Návrh na přiznání stipendia“.

 

Motivační stipendium

Podmínky pro motivační stipendium jsou vyhlašovány každoročně v období zahájení přijímacího řízení pro nadcházející akademický rok a jsou platné vždy pouze pro studenty, kteří své studium v tomto akademickém roce zahájili.

 

Studium zahájené v roce 2015/2016

Motivační program určený studentům bakalářských oborů:

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích);
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd a informačních technologií, Informační výchovou, Německým jazykem);
 • Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace s Informační výchovou);
 • Informační výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace se Základy technických věd a informačních technologií);
 • Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd, Informační výchovou, Německým jazykem);
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích).

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.000 Kč.

Student, který úspěšně absolvuje 2. ročník a zapíše se do 3. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 2.000 Kč.

Motivační program určený studentům navazujících magisterských oborů:

 • Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF ve všech kombinacích);
 • Učitelství přírodopisu pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s jedním z těchto oborů: Učitelství matematiky, Učitelství německého jazyka, Učitelství technické a informační výchovy);
 • Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích);
 • Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích).

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.500 Kč.

Termín podání žádosti o motivační stipendium: do 25. 10. daného roku.

Termín rozhodnutí o přidělení stipendia, resp. termín výplaty stipendia: do 30. 11. daného roku.

 

Studium zahájené v roce 2016/2017

Motivační program určený studentům bakalářských oborů:

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích);
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd a informačních technologií, Informační výchovou, Německým jazykem);
 • Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace s Informační výchovou);
 • Informační výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace se Základy technických věd a informačních technologií);
 • Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd, Informační výchovou, Německým jazykem);
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích).

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.000 Kč.

Student, který úspěšně absolvuje 2. ročník a zapíše se do 3. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 2.000 Kč.

 

Motivační program určený studentům navazujících magisterských oborů:

 •  Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF ve všech kombinacích);
 •  Učitelství přírodopisu pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s jedním z těchto oborů: Učitelství matematiky, Učitelství německého jazyka, Učitelství technické a informační výchovy);
 •  Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích);
 •  Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích).

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.500 Kč.

Termín podání žádosti o motivační stipendium: do 25. 10. daného roku.

Termín rozhodnutí o přidělení stipendia, resp. termín výplaty stipendia: do 30. 11. daného roku.

 

Studium zahájené v roce 2017/2018

Motivační program je určen studentům bakalářských oborů:

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání v kombinaci se studijními obory (Přírodopis se zaměřením na vzdělávání, Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání, Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání, Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením na vzdělávání, Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy);
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání v kombinaci se studijními obory (Přírodopis se zaměřením na vzdělávání, Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání, Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Český jazyk se zaměřením na vzdělávání);
 • Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání v kombinaci se studijními obory (Přírodopis se zaměřením na vzdělávání, Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Český jazyk se zaměřením na vzdělávání);
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání v kombinaci se studijními obory (Matematika se zaměřením na vzdělávání, Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání);
 • Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (Základy technických věd a informační výchovy pro vzdělávání, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Český jazyk se zaměřením na vzdělávání).

Motivační program zahrnuje jednorázové stipendium za těchto podmínek:

 • Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.000 Kč

Motivační stipendium je kategorie prospěchového stipendia a je vypláceno dle podmínek stanovených ve Stipendijním řádu PdF UP v Olomouci. Stipendijní řád je zveřejněn na webových stránkách fakulty.

Motivační program určen studentům navazujících magisterských oborů:

 • Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ v kombinaci se studijními obory (Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ, Učitelství anglického jazyka 2. st. ZŠ, Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ, Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ, Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ, Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy);
 • Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ (Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ, Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ, Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ);
 • Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ (Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ, Učitelství anglického jazyka 2. st. ZŠ, Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ, Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ, Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ)
 • Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ (Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ, Učitelství anglického jazyka 2. st. ZŠ, Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ, Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ, Učitelství matematiky výchovy pro 2. st. ZŠ).

Motivační program zahrnuje jednorázové stipendium za těchto podmínek:

 • Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.500 Kč.

Motivační stipendium je kategorie prospěchového stipendia a je vypláceno dle podmínek stanovených ve Stipendijním řádu PdF UP v Olomouci. Stipendijní řád je zveřejněn na webových stránkách fakulty.