13. 6. 2019

O škole, učitelství a pedagogice – tak se jmenovala přednáška profesora Tomáše Janíka, proděkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Přednáška s následnou besedou představila jeho novou publikaci, v níž se zamýšlí nad...

11. 6. 2019

Milé studentky, milí studenti, léto se kvapem blíží a vaše diáře stále zejí prázdnotou? Přemýšlíte, co udělat se svým volným časem? AIESEC přichází s nabídkou, která vám může změnit život a pohled na celou (prozatím) modrou...

10. 6. 2019

Pedagogická fakulta stejně jako předešlé roky pro své absolventy připravuje Dny pro absolventy, které letos proběhnou 6. a 7. září. V rámci nich se uskuteční tzv. zlaté a stříbrné promoce – absolvování studia si tak připomenou ti,...

10. 6. 2019

Angela Falter Thomasová, NBCT, Ph.D., která v letošním akademickém roce na této fakultě působila jako historicky první stipendistka Fulbrightova programu, obdržela 27. 5. 2019 z rukou děkanky PdF pamětní medaili.

10. 6. 2019

Bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do programů doktorského studia pro akademický rok 2019/2020. Termín podávání přihlášek a zaslání příloh je do 30. 8. 2019. Přijímací řízení proběhne 5. 9. 2019

3. 6. 2019

Na katedře společenských věd proběhlo již šesté setkání pracovníků společenskovědních kateder dvou pedagogických fakult – olomoucké a ostravské.

29. 5. 2019

Představte si následující situaci: máte možnost studovat měsíc na americké univerzitě, a to ještě k tomu zdarma – škola vám poskytne stipendium, které pokryje školné i letenky. Že se vám zdá nemožné se na takovouto stáž dostat?...

13. 5. 2019

Možná jste zaznamenali znepokojivou reportáž vysílanou v neděli 12. května 2019 v České televizi v rámci pořadu 168 hodin. Týkala se tématu zneužívání dětí na internetu a vystoupil v ní také Kamil Kopecký z PdF UP.

10. 5. 2019

V úterý 4. června 2019 v 17 hod. se v Galerii Ateliér Kateřiny Dostálové na Žerotínově náměstí v Olomouci uskuteční vernisáž výstavy obrazů Milana Valenty, profesora Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty...

8. 5. 2019

Již popětadvacáté letos mohli studenti přihlásit své básnické a prozaické texty do literární soutěže vyhlášené rektorem Univerzity Palackého. Odborná porota, ve které usedla literární expertka Jana Vrajová, dvojnásobný držitel...