Odborné semináře 2019


Podpora moderních trendů ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouci

(projekt MŠMT ČR – Fond vzdělávací politiky)


Harmonogram cyklu seminářů PdF UP

  • Všechny nabízené semináře jsou určeny pro studenty UP zejména učitelských studijních oborů.
  • Všem studentům UP jsou přístupny semináře nabízené všemi fakultami a jsou poskytovány ZDARMA.
  • Každý student se může zúčastnit neomezeného počtu seminářů dle individuálního zájmu.
  • Na závěr projektu obdrží účastníci certifikáty o absolvování seminářů.

Stará aula PdF ( 14:00 - 16:00 )

Datum Název semináře Lektor
26.09. Mediace ve školství: problematika učitele a asistenta doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.
17.10. Prolínání češtiny a němčiny v cizojazyčné výuce PhDr. Olga Vomáčková, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Maria Hrdinová
24.10. Herní aktivity a jejich role ve výuce cizího jazyka PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.
31.10. Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
07.11. Profesní etika pedagoga (a vybrané problémy českého školství) Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D.
21.11. Dezinformace a Fake News doc. Mgr. Kamil Kopecký Ph.D.,
PhDr. René Szotkowski Ph.D.
28.11. Kybernemoci a netolismus doc. Mgr. Kamil Kopecký Ph.D.,
PhDr. René Szotkowski Ph.D
5.12. Vizuální gramotnost – využití knih beze slov a obrázkových knih ve výuce anglického jazyka Kirsty Anderson, M.A.
  Autentické jazykové materiály  
  Aplikace kombinatoriky v geometrii  
  Dějiny I. ČSR  
  Blesková tvorba harmonicko-rytmického doprovodu písním populární hudby  
  Edukační realita a vzdělávací výsledky žáků  
  Dějiny Romů v českých zemích  
  Historické mezníky I. aneb poznáváme léta 1945-1968 nejen v literatuře  
  Historické mezníky II. aneb poznáváme léta 1945-1968 nejen v literatuře  
  Interaktivní technologie ve vzdělávání  
  Hudební aktivity pro rozvoj kognitivních funkcí u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
  Interference v rámci překladových cvičení  
  Internet ve výuce anglického jazyka pro studenty primární pedagogiky  
  Kramářská píseň v populární hudební kultuře  
  Kreativní výuka NJ na 1.stupni ZS  
  Kyberšikana dětí  
  Mediace ve školství problematika školy a rodičů  
  Metody řešení Apolloniových úloh pomocí ICT  
  LaTeX  
  Muzeum jako místo edukace  
  Myšlení a jednání ve světě techniky  
  Německy píšící autoři v Českých zemích  
  Ochrana obyvatelstva za mimořádných údálostí  
  Praktikum z fyziologie rostlin  
  Rizikové sexuální chování dětí na internetu_sexting  
  Rizikové seznamování dětí na internetu​​​​​​​  

 

Harmonogram cyklu seminářů FF UP

 

Datum Název semináře Lektor
4. 10.

10:15 - 11:45

Proces didaktické transformace - cíl, obsah vzdělávání

 SV 8 - učebna 3.06                                      

Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D.

9. 10.

8:00 - 9:30

Uplatnění kooperativní výuky ve vzdělávání dospělých

tř. Svobody, učebna - 3.14

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
9. 10.

13:15 - 14:45

Analýza vzdělávacích potřeb - zdroje, oblasti, kritéria  

 SV 8 - učebna 3.09

Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D.

16. 10.

9:45 -

K významu edukologické reminiscence

tř. Svobody 8, 3.09

Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.
23. 10.

11:30 - 13:00 

Diagnostikování a hodnocení účastníků vzdělávacího procesu  

tř. Svobody 8, 1.03

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
23. 10.

13:15 - 14:45 

Analýza vzdělávacích potřeb - přístupy. metody, nástroje   

 SV 8 - učebna 3.09

Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D.
6. 11. 

13:15 - 14:45

Tvorba kompetenčních modelů a kompetenčních profilů

učebna 3.24

Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D.
6. 11. 

8:00 -

Mindfulness v edukologickém kontextu

tř. Svobody 8, 3.09

Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.
17. 12.

9:45 - 

Společnost a vzdělávání

S8/3.14

Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.
17. 12.

15:00 - 

Evaluace ve vzdělávání

S8/3.09

Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.

17. 12.

13:15 -

Evaluace ve zkušenostním učení

S8/3.09

Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.

Harmonogram cyklu seminářů CMTF UPDatumČas a učebnaNázev semináře
21. 9.

UN-KCD; 8:50 -Interiorizace hodnot - prevence diskriminačního jednání a chování

14. 10.

UH1; 13:10 - 14:45Mediální gramotnost versus mediální manipulace a propaganda 
22. 10.U08, Univerzitni 22; 12:20 - 13:05Kladení otázek v kontextu rozvoje kritického myšlení
5. 11.HR-UH1; 8:50Rozvíjení duchovních potřeb u dětí
13. 11. HR-UH1; 12:20 - 13:55Řízení změn v pedagogické i sociálně pedagogické práci
20. 11.U08, Univerzitni 22; 15:30 - 17:30Utváření politiky a filosofie školy v kontextu potřeb současné společnosti
5. 12.UH8; 9:45 - 11:15Komunikace jako součást profesních dovedností

Harmonogram cyklu seminářů PřF UP

 

Datum Název semináře Lektor

10. 10.

12:30

Jak zajistit bezpečnost při praktické výuce chemie 

Katedra anorganické chemie, místnost 3.003 a 3.056

doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

10. 10.

11:30 - 13:00

Klimatická změna   

Tř. 17. listopadu 12,
KG

Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.           

24. 10.

12:30

Možnosti využití metody „převrácené třídy“ ve výuce obecné chemie na střední škole   

Katedra anorganické chemie, místnost 3.003

Mgr. Jana Prášilová, Ph.D.

24. 10. 

15:00

Moderní experimenty ve výuce chemie I

Katedra anorganické chemie, místnost 3.051

Mgr. Michal Čajan, Ph.D. 

29. 10. 

14:00 - 15:00

Překvapivá řešení úloh MO

Tř. 17. listopadu 12, LP 5032

doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.

29. 10.

17:30 - 20:00

Úloha čtenářské gramotnosti ve výuce zeměpisu

Tř. 17. listopadu 12, LP  2.025

Mgr. Jan Hercik, Ph.D.

31. 10.

11:30 - 13:45

Teoretické problémy fyzikálních experimentů + praktické využití USB mikroskopu

Tř. 17. listopadu 12, LP  4005

RNDr. Renata Holubová, CSc.

7. 11.

 

Setkání učitelů a studentů učitelství informatiky

Tř. 17. listopadu 12, KI

 

7. 11.

15:00

Moderní experimenty ve výuce chemie II

Katedra anorganické chemie, laboratoř 3.056

doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

12. 11.

14:00 - 15:00

Rétorika (nejen) ve vyučování matematice

Tř. 17. listopadu 12, LP5032

RNDr. Zdeňka Crkalová

14. 11.

12:30

Badatelsky orientovaná výuka chemie

Společná přednášková místnost 3.003

doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

14. 11.

15:00 - 18:00

Inkluzivní vzdělávání v praxi

Centrum biologických oborů, Šlechtitelů 27, budova 51, učebna SE-504

Mgr. Martina Oulehlová, Ph.D.

14. 11.

15:30 - 18:00

Kulatý stůl: Podpora moderních trendů ve vzdělávání

Tř. 17. listopadu 12, velká zasedačka  

 

14. 11.

11:30 - 13:00

Člověk a půda         

Tř. 17. listopadu 12, KG      

Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.              

19. 11.

17:30 - 19:00

Informační a geoinformační technologie ve výuce zeměpisu

Tř. 17. listopadu 12, LP 2.025

Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

20. 11.

15:00

Klíčová, kritická a dynamická místa výuky chemie v současnosti

Katedra anorganické chemie, místnost 3.051

Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

21. 11. 

15:00

Přírodní vědy na waldorfské škole

Katedra anorganické chemie, místnost 3.051

RNDr. Lukáš Muller, Ph.D.

28. 11.

12:30

Regionální školství v pasti právních předpisů

Katedra anorganické chemie, místnost 3.051

RNDr. Josef Husárek

29. 11.

14:00 - 15:00

Games in teaching Mathematics

Tř. 17. listopadu 12, LP 5032

Péter Körtesi

10. 12.

14:00 - 15:00

Polynomicko-exponenciální diofantovské rovnice

Tř. 17. listopadu 12, LP 5032

Tomáš Riemel

Harmonogram cyklu seminářů FTK UP

 

Datum Název semináře Lektor

3. 9.

 

Organizace a bezpečnost kurzů vodní turistiky, cykloturistiky a vysokohorské turistiky ve školní tělesné výchově

Roháče, Žiarská chata

Mgr. Taťána Bank Navrátíková

12. 9.

 

Organizace a bezpečnost kurzů vodní turistiky, cykloturistiky a vysokohorské turistiky ve školní tělesné výchově

Pastviny

Mgr. Taťána Bank Navrátíková

18. 9.

9:00 - 12:00

Sport a pohybové aktivity jako nástroj k dosažení „nesportovních“ cílů

NA 221
PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D.

22. 9. 

8:30 - 12:00

Netradiční pohybové hry

Chválkovice Sokolovna

prof. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.

24. 9. 

9:00 - 12:00

Plavčík - předpoklady pro získání certifikované licence

Bazén Baluo

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

25. 9. 

13:00 - 14:00

Outdoor and lifestyle sport / Outdoorové a lifestylové sportovní aktivity

 

Mgr. Luděk Šebek, Ph.D. 

25. 9. 

8:00 - 9:30

Škola přátelská dětské hře

NA 337

PhDr. Jana Hoffmannová Ph.D.

30. 9.

8:00 - 9:00

Aquagymnastika

Baluo

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

2. 10.

13:00 - 14:30

Outdoor and lifestyle sport / Outdoorové a lifestylové sportovní aktivity Mgr. Luděk Šebek, Ph.D. 

2. 10.

8:00 - 9:30

Škola přátelská dětské hře

NA 337

PhDr. Jana Hoffmannová Ph.D.

7. 10.

8:00 - 9:00

Aquagymnastika

Baluo

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

8. 10. 

11:30 - 14:30

Strategie přípravy na atletické víceboje

HY 9L

Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.

9. 10.

8:00 - 9:30

Outdoor and lifestyle sport / Outdoorové a lifestylové sportovní aktivity Mgr. Luděk Šebek, Ph.D. 

9. 10.

8:00- 9:30

Škola přátelská dětské hře

NA 337

PhDr. Jana Hoffmanová, Ph.D.

9. 10.

12:30 - 16:15

Poskytování zpětné vazby, vedení hodnotících pohovorů

NA 409

Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.

11. 10.

8:00- 9:30

Škola přátelská dětské hře

NA 337

PhDr. Jana Hoffmanová, Ph.D.

12. 10.

8:30- 11:30

Plavčík - předpoklady pro získání certifikované licence

Bazén Baluo

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

13. 10.

17:00 - 20:00

Dopravní bezpečnost a dopravní výchova na 1. a 2. stupni ZS

NA 209

Ing. Zdeněk Melichařík

14. 10.

8:00 - 9:00

Aquagymnastika

Baluo

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

15. 10.

11:30 - 14:30

Strategie přípravy na atletické víceboje

HY 9L

Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.

15. 10.

9:30 - 14:00

Nové trendy ve výuce didaktiky házené v podmínkách školy na základě zkušeností ze zahraničí

HY 10P

Mgr. Jan Bělka, Ph.D.

16. 10.

13:00 - 14:00

Outdoor and lifestyle sport / Outdoorové a lifestylové sportovní aktivity Mgr. Luděk Šebek, Ph.D. 

16. 10.

8:00 - 9:30

Škola přátelská dětské hře

NA 337

PhDr. Jana Hoffmanová, Ph.D.

17. 10.

13:00 - 15:15

Potravinová bezpečnost a její význam pro obyvatelstvo

NC 233

doc. Ing. Jaromír Novák, CSc.

19. 10.

 

Netradiční pohybové hry

Chválkovice Sokolovna

prof. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.

19. 10.

9:00 - 12:00

Sexualita a škola  - komunikační aspekty (nejen se zaměřením na integraci a inkluzi) doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.

21. 10.

8:00 - 9:00

Aquagymnastika

Baluo

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

22. 10.

9:30 - 14:00

Nové trendy ve výuce didaktiky házené v podmínkách školy na základě zkušeností ze zahraničí. 

HY 10P

Mgr. Jan Bělka, Ph.D.

23. 10.

12:30 - 16:15

Poskytování zpětné vazby, vedení hodnotících pohovorů

NA 409

Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.

23. 10.

13:00 - 14.30

Outdoor and lifestyle sport / Outdoorové a lifestylové sportovní aktivity Mgr. Luděk Šebek, Ph.D. 

23. 10.

8:00 - 9:30

Škola přátelská dětské hře

NA 337

PhDr. Jana Hoffmannová Ph.D.

24. 10.

13:00 - 15:15

Potravinová bezpečnost a její význam pro obyvatelstvo

NC 223

doc. Ing. Jaromír Novák, CSc.

25. 10.

14:00 - 14:45

Využití cvičení Pilates pro zvýšení zdatnosti v hodinách TV

HY T2

 

30. 10.

11:35 - 13:05

Základy kritického myšlení a teorieargumentace pro pedagogy základních a středních škol

NA 409

Mgr. Jiří Mališ

31. 10.

13:00 - 14:30

Outdoor and lifestyle sport / Outdoorové a lifestylové sportovní aktivity Mgr. Luděk Šebek, Ph.D. 

31. 10.

8:00 - 9:30

 Škola přátelská dětské hře

NA 337

PhDr. Jana Hoffmannová Ph.D.

31. 10.

15:30 - 16:30

Zvyšování kompetencí studentů FTK reflexí učitelských praxí

NC 517

doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

31. 10.

13:00 - 15:15

Potravinová bezpečnost a její význam pro obyvatelstvo

NC 223

doc. Ing. Jaromír Novák, CSc.

1. 11.

14:00 - 14:45

Využití cvičení Pilates pro zvýšení zdatnosti v hodinách TV

HY T2

Mgr. Jiří BUben, Ph.D

1. 11.

9:00 - 10:00

Zvyšování kompetencí studentů FTK reflexí učitelských praxí

NC 517

doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

1. 11.

10:00 - 11:00

Zvyšování kompetencí studentů FTK reflexí učitelských praxí

NC 517

doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

4. 11.

15:15 - 16:45

Psychomotorické aktivity ve školní tělesné výchově

NA 230

Mgr. Tomáš Vyhlídal

4. 11.

9:00 - 10:30

Podpora praxí v oblasti aplikovaných pohybových aktivit aneb příklady dobré praxe

NC 216

Mgr. Tomáš Vyhlídal

4. 11.

8:00 - 9:00

Aquagymnastika

Baluo

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

6. 11.

8:30 - 12:15

Výživa jako součást životního stylu: nové trendy ve výživě a zpracování potravin

NB 228

RNDr. Iva Klimešová, Ph.D.

6. 11.

13:00 - 14:30

Outdoor and lifestyle sport / Outdoorové a lifestylové sportovní aktivity Mgr. Luděk Šebek, Ph.D.

6. 11.

8:00 - 9:30

Škola přátelská dětské hře

NA 337

PhDr. Jana Hoffmanová, Ph.D.

8. 11.

14:00 - 14:45

Využití cvičení Pilates pro zvýšení zdatnosti v hodinách TV

HY T2

Mgr. Jiří BUben, Ph.D:

8. 11.

9:00 - 11:00

Posilování pedagogických dovedností v edukačním procesu TV – práce se zpětnou vazbou

NC 517

doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

9. 11.

17:00 - 20:00

Dopravní bezpečnost a dopravní výchova na 1. a 2. stupni ZS

NA 317

Ing. Zdeněk Melichařík

11. 11.

15:15 - 16:45

Psychomotorické aktivity ve školní tělesné výchově

NA 230

Mgr. Tomáš Vyhlídal 

11. 11.

9:00 - 10:30

Podpora praxí v oblasti aplikovaných pohybových aktivit aneb příklady dobré praxe

NC 216

Mgr. Tomáš Vyhlídal 

11. 11.

8:00 - 9:00

Aquagymnastika

Baluo

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

11. 11.

14:00 - 17:45

Nejčastější úrazy a jejich prevence ve výuce Tělesné výchovy

NA 234

MUDr. Renata Vařeková, Ph.D.
11. 11.
14:15 - 18:15

„Tři lidé v nás“ – kde se berou naše reakce?

NA 214

Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.

11. 11.

11:30 - 13:00

Posilování pedagogických dovedností v edukačním procesu TV – práce se zpětnou vazbou

NC 519

doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

12. 11.

14:00 - 18:00

Kyberprostor- nebezpečí na každém rohu

NA 411

Mgr. Jiří Novotný

12. 11.

9:30 - 11:30

Pohybové hry ve volnočasových aktivitách předškoláků z pohledu absolventů a expertů z praxe

HY T1

Mgr. Jan Bělka, Ph.D.

12. 11.

11:30 - 14:00

Pohybové hry ve volnočasových aktivitách předškoláků z pohledu absolventů a expertů z praxe

HY 10P

Mgr. Jan Bělka, Ph.D.

13. 11.

11:35 - 13:05

Základy kritického myšlení a teorieargumentace pro pedagogy základních a středních škol

NA 409

Mgr. Jiří Mališ

 

13. 11.

8:00 - 9:30

Škola přátelská dětské hře

NA 337

PhDr. Jana Hoffmanová, Ph.D.

13. 11.

13:00 - 14:30

Outdoor and lifestyle sport / Outdoorové a lifestylové sportovní aktivity Mgr. Luděk Šebek, Ph.D. 

14. 11.

8:00 - 12:00

„Tři lidé v nás“ – kde se berou naše reakce?

NA 214

Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.

15. 11.

14:00 - 14:45

Využití cvičení Pilates pro zvýšení zdatnosti v hodinách TV

HY T2

Mgr. Jiří Buben, Ph.D.

15. 11.

9:00 - 11:00

Posilování pedagogických dovedností v edukačním procesu TV – práce se zpětnou vazbou

NC 519

doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

18. 11.

8:00 - 9:00

Aquagymnastika

Baluo

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

19. 11.

14:00 - 18:00

Kyberprostor- nebezpečí na každém rohu

NA 411

Mgr. Jiří Novotný

19. 11.

13:00 - 15:00

Tance v kruhu

NA 230

Tance v kruhu

20. 11.

8:30 - 12:15

Výživa jako součást životního stylu: nové trendy ve výživě a zpracování potravin

NB 228

RNDr. Iva Klimešová, Ph.D.
20. 11.
13:00 - 14:30
Outdoor and lifestyle sport / Outdoorové a lifestylové sportovní aktivity Mgr. Luděk Šebek, Ph.D. 

20. 11.

8:00 - 9:30

Škola přátelská dětské hře

NA 337

PhDr. Jana Hoffmanová, Ph.D.

22. 11.

16:00 - 19:00

Škola přátelská dětské hře

NA 337

PhDr. Jana Hoffmanová, Ph.D.

22. 11.

14:00 - 14:45

Využití cvičení Pilates pro zvýšení zdatnosti v hodinách TV

HY T2

Mgr. Jiří Buben, Ph.D.

22. 11.

17:00 - 20:00

Prostředky individuální ochrany. Únikové sebezáchranné dýchací prostředky

NA 317

Ing. Zdeněk Melichařík

23. 11.

14:00 - 17:00

Prostředky individuální ochrany. Únikové sebezáchranné dýchací prostředky

NA 317

Ing. Zdeněk Melichařík

23. 11.

16:15 - 18:30

Sexualita škola - komunikační aspekty (nejen se zaměřením na integraci a inkluzi)

 

doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.

25. 11.

08:00 - 9:00

Aquagymnastika

Baluo

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

25. 11.

14:00 - 17:45

Zdravě stát, zdravě sedět ve škole i mimo školu

NA 234

MUDr. Renata Vařeková, Ph.D.

26. 11.

10:00 - 13:00

Sport a pohybové aktivity jako nástroj k dosažení „nesportovních“ cílů

NA 234

PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D.

26. 11.

9:30 - 11:30

Pohybové hry ve volnočasových aktivitách předškoláků z pohledu absolventů a expertů z praxe

HY T1

Mgr. Jan Bělka, Ph.D.

26. 11.

11:30 - 14:00

Pohybové hry ve volnočasových aktivitách předškoláků z pohledu absolventů a expertů z praxe

HY 10P

Mgr. Jan Bělka, Ph.D.
27. 11.
13:00 - 14:30
Outdoor and lifestyle sport / Outdoorové a lifestylové sportovní aktivity Mgr. Luděk Šebek, Ph.D. 

27. 11.

8:00 - 9:30

Škola přátelská dětské hře

NA 337

PhDr. Jana Hoffmanová, Ph.D.

28. 11.

9:30 - 10:30

Aquaerobic

Bazén Baluo

Mgr. Hana Pernicová, Ph.D.

28. 11.

11:00 - 12:00

Aquaerobic

Bazén Baluo

Mgr. Hana Pernicová, Ph.D.

28. 11.

14:00 - 16:00

Tance v kruhu

NA 230

Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.

29. 11.

10:00 - 11:00

Aquaerobic

Bazén Baluo

Mgr. Hana Pernicová, Ph.D.

2. 12.

8:00 - 9:00

Aquagymnastika

Baluo

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.
4. 12.
13:00 - 14:30
Outdoor and lifestyle sport / Outdoorové a lifestylové sportovní aktivity Mgr. Luděk Šebek, Ph.D. 

4. 12.

8:00 - 9:30

Škola přátelská dětské hře

NA 337

PhDr. Jana Hoffmanová, Ph.D.

5. 12.

9:30 - 10:30

Aquaerobic

Bazén Baluo

Mgr. Hana Pernicová, Ph.D.

5. 12.

11:00 - 12:00

Aquaerobic - seminář

Baluo

Mgr. Hana Pernicová, Ph.D.

6. 12.

10:00 - 11:00

Aquaerobic

Bazén Baluo

Mgr. Hana Pernicová, Ph.D.

9. 12.

8:00 - 9:00

Aquagymnastika

Baluo

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

11. 12.

8:00 - 9:30

Škola přátelská dětské hře

NA 337

PhDr. Jana Hoffmannová Ph.D.

17. 12.

13:00 - 15:00

Tance v kruhu

NA 230

Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.