Aktuální informace

Informace k ROZVRHům KOMBINOVANÉHO STUDIA 2023/2024

 

Milé studentky, milí studenti,

 

náplň kombinovaného studia je víceméně totožná s prezenční formou, ale jen část přímé výuky se koná na fakultě, další část probíhá formou samostudia na základě materiálů a pokynů připravených vyučujícími. Přednášky tedy probíhají kontaktně dle platného rozvrhu na stanovených učebnách a v daných časech, vždy v pátek zhruba 1x – 2x měsíčně. U některých oborů jsou součástí předměty, u kterých je přítomnost studentů povinná. Tato informace je uvedená u konkrétních předmětů.

 

INFORMACE K PŘEDZÁPISU KOMBINOVANÉHO STUDIA

Předzápis pro studenty kombinovaného studia:

Studenti kombinovaného studia si zapisují předměty na celý akademický rok, tj. zimní i letní semestr.

Harmonogram předzápisu:

12.7.2023 – 25.9.2023 – 2. a vyšší ročníky Mgr. a NMgr.

13.7.2023-25.9.2023 – 2. a vyšší ročníky bakalářského studia

 

DALŠÍ INFORMACE

V případě jakýchkoliv potíží se zápisem předmětů či jiných požadavků na rozvrh (navýšení kapacity předmětu, kolize v rozvrhu, chybějící předmět apod.) kontaktujte výhradně rozvrháře příslušné katedry, která předmět garantuje (viz seznam níže), případně sekretářky pracovišť nebo koordinátorku rozvrhů Mgr. Danielu Bujarovou (daniela.bujarova@upol.cz ). 

Nepište vaše požadavky na studijní oddělení či vedení fakulty, neboť nemají přístup k rozvrhům kateder a nemohou Vám pomoci. Tvorba rozvrhů je komplexní proces, proto prosíme, nežádejte vyučující o přesuny výuky tak, aby nedocházelo k případným kolizím.

 

INFORMACE K ROZVRHŮM KOMBINOVANÉHO STUDIA

Aktuální podobu rozvrhu i případné změny najdete vždy v IS STAG. Doporučujeme jej pravidelně kontrolovat, nejlépe těsně před samotnou výukou, vzhledem k případným změnám.

Změny ve výuce jsou v kompetenci příslušného pracoviště a v IS STAG musí být uvedeny nejpozději dva dny před plánovanou výukou.

 

KONTAKTY - ROZVRHÁŘI PRACOVIŠŤ

KONTAKTY

Rozvrháři kombinovaného studia pro akademický rok 2023/2024

 

Katedra antropologie a zdravovědy

KAZ

Mgr.Tereza Sofková, Ph.D.

tereza.sofkova@upol.cz

Katedra biologie

KPŘ 

Ing. Pavlína Škardová, Ph.D.

pavlina.skardova@upol.cz

Katedra českého jazyka a literatury

KČJ 

Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D.

daniel.jakubicek@upol.cz

Katedra hudební výchovy

KHV

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.

jaromir.synek@upol.cz

Katedra matematiky

KMT

Mgr. David Nocar, Ph.D.

David.nocar@upol.cz

Katedra primární a preprimární pedagogiky

KPV

Mgr. Zdenek Rechtik, Ph.D.

zdenek.rechtik@upol.cz

Katedra psychologie a patopsychologie

KPS

PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D.

sona.lemrova@upol.cz

Katedra společenských věd

KVS

Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.

pavel.krakora@upol.cz

Katedra technické a informační výchovy

KTE

Mgr. Michal Mrázek, Ph.D.

michal.mrazek@upol.cz

Katedra výtvarné výchovy

KVV

Mgr. Magdalena Adámková Turzová, Ph.D.

magdalena.adamkovaturzova@upol.cz

Katedra anglického jazyka

KAJ

KNJ

Mgr. Blanka Babická, PhD.

blanka.babicka@upol.cz

Katedra německého jazyka

Mgr. Vít Kolek

vit.kolek@upol.cz

Ústav pedagogiky a sociálních studií (UPSS/KPG)

KPG

Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D.

eva.dvorakova@upol.cz

Ústav speciálně pedagogických studií

USS 

Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D. 
 

katerina.jerabkova@upol.cz

 

PRAVIDLA KOMUNIKACE

Pro veškerou komunikaci používejte pouze e-mailovou adresu přidělenou fakultou ve tvaru jmeno.prijmeni0X@upol.cz. V každém e-mailu uveďte vždy jméno, obor, ročník a konkrétní zkratku předmětu (např. KMT/KDID@).

 


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)