Aktualita

Výuka v kombinované formě do odvolání pouze on line, dle instrukcí.

O podobě a podmínkách výuky v ZS 2020/2021 budete kontaktováni příslušným vyučujícím.


Vážené kolegyně, kolegové,

pro následující akademický rok 2020/2021 bychom Vás rádi podrobněji informovali ohledně rozvrhů kombinovaného studia a poskytli tak novým i stávajícím studentům/kám, usnadnění při plnění svých studijních povinností.

Od letošního akademického roku, došlo k menším úpravám v časové ose výuky a bude nyní vyhověno požadavkům na zařazení pauzy na oběd od 11:15 do 12:00, nicméně v případě delší blokové výuky bude tato pauza určena vyučujícím.

Dále platí, že konání zkoušek/kolokvií/zápočtů/konzultací není možné v době výuky (daného či jiného předmětu) je tedy nutné si domlouvat termíny vždy mimo výuku! (např. není možné odcházet z výuky z důvodu plnění jiných zkoušek/kolokvií/zápočtů/konzultací). Nicméně záleží vždy na individuální domluvě s vyučujícím daného či jiného předmětu.

 

Věříme, že při plnění níže uvedených DOPORUČENÍ, bude i pro Vás studium méně organizačně náročné.

DOPORUČENÍ aneb aby to šlo lépe:

  • ROZVRHY 1. ROČNÍKŮ SE PRŮBĚŽNĚ DOPLŇUJÍ!!! Děkujeme za trpělivost.
  • před zápisem předmětů do STAGU, si prosím stáhněte příslušné rozvrhy (viz níže), které jsou přesně dány pro jednotlivé programy/obory a ročníky (v některých případech je totiž shodná zkratka předmětu pro různé programy/obory či ročníky, nicméně rozvrhově je vhodná jen jedna) zjednodušíte si tím studium!
  • zapisujte se pouze do termínů určených Vašemu programu/oboru či ročníku (svůj poznáte ve STAGU podle informace v poznámce u každého předmětu), aby nedocházelo ke křížení výuky (POUZE v případě dvou-programů bude v některých případech ke kolizi docházet, nicméně minimálně a vždy pouze pro menší počet studentů/tek) v případě, že budete zapsáni na předmět mimo svůj obor či ročník, je možné, že budete vyučujícím vykázáni!
  • v případě nutnosti navýšení kapacity u některých předmětu kontaktujte prosím rozvrháře příslušné katedry, která garantuje předmět (např. KPG/KHD@ - rozvrhář katedry KPG = Ústav pedagogiky a sociálních studií = Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D.), kontakty naleznete níže.
  •  v případě, že při zápisu do systému STAG nemůžete nalézt nějaký předmět, zkuste jej v systému vyhledat pomocí pole “vyhledat předmět” → tam zadáte zkratku předmětu, který hledáte, po vyhledání si jej můžete zapsat
  • pro jakýkoliv další dotaz prosím kontaktujte vždy rozvrháře garantujícího programu/oboru či sekretářky příslušné katedry (minimalizujte kontakt s vyučujícím či jiným orgánem, jelikož vždy Váš dotaz skončí u rozvrháře, ale trvá to delší dobu)
  • v případě jakéhokoliv dotazu je vždy nutné uvést program/obor, ročník studia a  zkratku předmětu, kterého se dotaz týká (zkrátíte tím dobu řešení).

 

Děkujeme za spolupráci


Bakalářské studium

1 studijní program/obor  

 

kombinace 2 studijních programů/oborů  

Rozvrhy 1. ročníků bodou vloženy po termínu zápisu ke studiu

Ped. psych. učit. pro ZŠ (1. ročník, 2. ročník)

Pedagogická propedeutika  (3. ročník)


Ped. psych. učit. pro SPP (1. ročník, 2. ročník)

Pedagogická propedeutika  (3. ročník)


Ped.  psych. učit. pro SŠ (1. ročník, 2. ročník)

Pedagogická propedeutika  (3. ročník)


Navazující magisterské studium

1 studijní program


Ped. Psych. učit pro UOPZŠkombinace 2 studijních programů 

Rozvrhy 1. ročníků bodou vloženy po termínu zápisu ke studiu


Ped. psych. učit. pro EDKU 1. ročník, 2. ročník+

                     

Ped. psych. učit. pro SPP (1. ročník, 2. ročník)

 

Ped. psych. učit. pro ZŠ (1. ročník, 2. ročník)

 

Ped. psych. učit. pro SŠ (1. ročník, 2. ročník)


Magisterské studium


Kontakty

Rozvrháři kombinovaného studia pro akademický rok 2020/2021

 


Změny