ROZVRHY KOMBINOVANÉHO STUDIA 2022/2023

ROZVRHY KOMBINOVANÉHO STUDIA 2022/2023

 

Milé studentky, milí studenti,

 

náplň kombinovaného studia je víceméně totožná s prezenční formou, ale jen část přímé výuky se koná na fakultě, další část probíhá formou samostudia na základě materiálů a pokynů připravených vyučujícími. Přednášky tedy probíhají kontaktně dle platného rozvrhu na stanovených učebnách a v daných časech, vždy v pátek zhruba 1x – 2x měsíčně. U některých oborů jsou součástí předměty, u kterých je přítomnost studentů povinná. Tato informace je uvedená u konkrétních předmětů.

Pouze vybrané přednášky předmětů pedagogicko-psychologického modulu založené zejména na teoretických znalostech jsou z kapacitních důvodů u sdruženého studia vedeny formou tzv. hybridní výuky. tzv. hybridní výuky. Studenti, kteří nemají možnost účastnit se přednášek osobně (z důvodu nemoci, karantény apod.), se tak mohou k výuce připojit on-line. Informace o realizaci hybridní formou je vždy u předmětu uvedená v kontaktu pro studenty.

 

INFORMACE K ROZVRHŮM KOMBINOVANÉHO STUDIA

Aktuální podobu rozvrhu i případné změny najdete vždy v IS STAG. Doporučujeme jej pravidelně kontrolovat, nejlépe těsně před samotnou výukou, vzhledem k případným změnám.

Změny ve výuce jsou v kompetenci příslušného pracoviště a v IS STAG musí být uvedeny nejpozději dva dny před plánovanou výukou.


Informace pro studující 1. ročníku

Anglický/Německý/Ruský jazyk pro pedagogické profese – KOMBINOVANÉ STUDIUM

 

Základní informace pro všechny studenty 1. ročníku bakalářského studia:

  • Předmět Cizí jazyk pro pedagogické profese si zapisují všichni studenti 1. ročníku bakalářského studia, kde je tento předmět uveden ve studijním plánu – povinně volitelné předměty (cizí jazyk B)
  • Studenti si volí pouze jeden jazyk z nabídky, stejný cizí jazyk pro zimní a letní semestr.
  • Studenti všech kombinací programů (kromě AJ a NJ) si zvolí:

KAJ/KAP1@ a KAJ/KAP2@ - Anglický jazyk pro pedagogické profese 1, 2

nebo

KNJ/KNP1@ a KNJ/KNP2@ - Německý jazyk pro pedagogické profese 1, 2

nebo

KNJ/KRP1@ a KNJ/KRP2@ - Ruský jazyk pro pedagogické profese 1, 2

 

KAJ/KAP3@ a KAJ/KAP4@ - Anglický jazyk pro pedagogické profese 3, 4 je určen pouze studentům studijního programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

KNJ/NJP3@ a KNJ/KNP4@ - Německý jazyk pro pedagogické profese 3, 4 je určen pouze studentům studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Upřesnění pro studenty studijních programů Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior, minor, completus):

  1. Studentům studijního programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání SE DOPORUČUJE zvolit si německý nebo ruský jazyk. Studenti studijního programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, kteří nemají žádnou předchozí zkušenost se studiem německého nebo ruského jazyka,
    si zvolí Anglický jazyk pro pedagogické profese 3 a 4.
  2. Studenti studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání si mohou zvolit jednu z následujících možností:
  • Německý jazyk pro pedagogické profese 3 a 4
  • Ruský jazyk pro pedagogické profese 1 a 2
  • Anglický jazyk pro pedagogické profese 1 a 2

Informace k předzápisu

Před termínem předzápisu budou studentům zaslány ještě upřesňující informace na e-mailovou adresu přidělenou fakultou jmeno.prijmeni0X@upol.cz  

DALŠÍ INFORMACE

V případě jakýchkoliv potíží se zápisem předmětů či jiných požadavků na rozvrh (navýšení kapacity předmětu, kolize v rozvrhu, chybějící předmět apod.) kontaktujte výhradně rozvrháře příslušné katedry, která předmět garantuje (viz seznam níže), případně sekretářky pracovišť nebo koordinátorku rozvrhů Mgr. Danielu Bujarovou (daniela.bujarova@upol.cz ). 

Nepište vaše požadavky na studijní oddělení či vedení fakulty, neboť nemají přístup k rozvrhům kateder nemohou Vám pomoci. Tvorba rozvrhů je komplexní proces, proto prosíme, nežádejte vyučující o přesuny výuky tak, aby nedocházelo k případným kolizím.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V době předzápisu je z důvodu přetížení systému částečně uzavřena databáze pro provádění všech změn v aktuálním rozvrhu. Proto prosíme o trpělivost při řešení Vašich požadavků. Předzápisy se uzavírají koncem září, je dost času na řešení případných potíží.


Kontakty

Rozvrháři kombinovaného studia pro akademický rok 2022/2023

Katedra antropologie a zdravovědy

KAZ

PhDr. Tereza Sofková, Ph.D.

tereza.sofkova@upol.cz

Katedra biologie

KPŘ

Ing. Pavlína Škardová, Ph.D.

pavlina.skardova@upol.cz

Katedra českého jazyka a literatury

KČJ

Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D.

daniel.jakubicek@upol.cz

Katedra hudební výchovy

KHV

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.

jaromir.synek@upol.cz

Katedra matematiky

KMT

Mgr. David Nocar, Ph.D.

David.nocar@upol.cz

Katedra primární a preprimární pedagogiky

KPV

Mgr. Bc. Marcela Otavová, Ph.D.

marcela.otavova@upol.cz

 

Mgr. Alena Srbená, Ph.D.

alena.srbena@upol.cz

Katedra psychologie a patopsychologie

KPS

PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D.

sona.lemrova@upol.cz

Katedra společenských věd

KVS

Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.

pavel.krakora@upol.cz

Katedra technické a informační výchovy

KTE

Mgr. Michal Mrázek, Ph.D.

michal.mrazek@upol.cz

Katedra výtvarné výchovy

KVV

Mgr. Magdalena Adámková Turzová, Ph.D.

magdalena.adamkovaturzova@upol.cz

Katedra anglického jazyka

KAJ

Mgr. Blanka Babická, PhD.

blanka.babicka@upol.cz

Katedra německého jazyka

KNJ

Mgr. Vít Kolek

vit.kolek@upol.cz

Ústav pedagogiky a sociálních studií (UPSS/KPG)

KPG

Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D.

eva.dvorakova@upol.cz

Ústav speciálně pedagogických studií

USS

Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.

katerina.jerabkova@upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)