Rozvrhy kombinovaného studia 2021/2022

Vážené kolegyně a kolegové,

v současné době je výuka nasazena klasickou formou, která bude mít NOVĚ dvě podoby:

 

 • HYBRIDNÍ VÝUKA = má podobu synchronního on-line přenosu kontaktní výuky v učebně. Modelově – vyučující realizuje svou výuku v učebně za účasti studentů. Prezentaci i vlastní výklad však zároveň prostřednictvím on-line platforem (ZOOM, MS Teams, BBB) přenáší zároveň studentům, kteří se výuky účastní na dálku. Tedy studenti si volí, zda na výuku přijedou do Olomouce nebo se zúčastní on-line přenosu!
  • V tomto modu je možné realizovat pouze předměty, které:
   • a) nevyžadují povinnou účast studentů (přednášky)
   • b) nejsou založeny na nutné nezprostředkované interakci mezi studenty (jsou především založeny na výkladu a frontální výuce).

Pozn.V případě realizace HYBRIDNÍ VÝUKY je tato informace uvedena v rozvrhu popřípadě ve STAGu v poznámce.

 • KONTAKTNÍ VÝUKA = klasická forma výuky vyžadující přítomnost studentů v učebně

 

 

DOPORUČENÍ, aneb aby to šlo lépe:

 • ROZVRHY 1. ROČNÍKŮ DVOU-OBORŮ budou doplněny až po zápisu ke studiu, tedy v září 2021.

 • před zápisem předmětů do STAGU, si prosím stáhněte příslušné rozvrhy (viz níže), které jsou přesně dány pro jednotlivé programy/obory a ročníky (v některých případech je totiž shodná zkratka předmětu pro různé programy/obory či ročníky, nicméně rozvrhově může být vhodná jen jedna varianta). Zjednodušíte si tím studium!
 • zapisujte se pouze do termínů určených Vašemu programu/oboru či ročníku (ve STAGU podle informace v poznámce u každého předmětu), aby nedocházelo ke křížení výuky (POUZE v případě dvou-programů bude někdy ke kolizi docházet, nicméně minimálně a vždy pouze pro menší počet studentů/tek).
  V případě, že budete zapsáni na předmět mimo svůj obor či ročník, je možné, že budete vyučujícím vykázáni!
 • v případě nutnosti navýšení kapacity u některých předmětů, kontaktujte prosím rozvrháře příslušné katedry, která garantuje předmět (např. KPG/KHD@ - rozvrhář katedry KPG = Ústav pedagogiky a sociálních studií = Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D.). Kontakty naleznete níže.
 • v případě komplikací s rozvrhem, kontaktujte prosím rozvrháře odpovídajícího za celý rozvrh, kontakt uveden u rozvrhů, popřípadě zde níže NÉÉÉÉ STUDIJNÍ ODDĚLENÍ!
 • v případě, že při zápisu do systému STAG nemůžete nalézt nějaký předmět, zkuste jej v systému vyhledat pomocí pole “vyhledat předmět” → tam zadáte zkratku předmětu, který hledáte, po vyhledání si jej můžete zapsat.
 • pro jakýkoliv další dotaz prosím kontaktujte vždy rozvrháře garantujícího programu/oboru či sekretářky příslušné katedry (minimalizujte kontakt s vyučujícím či jiným orgánem, jelikož Váš dotaz vždy skončí u rozvrháře, ale trvá to delší dobu)
 • v případě jakéhokoliv dotazu je vždy nutné uvést program/obor, ročník studia a  zkratku předmětu, kterého se dotaz týká (zkrátíte tím dobu řešení).

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme úspěšný nejen akademický rok.


Bakalářské studium

1 studijní program/obor  

 

kombinace 2 studijních programů/oborů  

 


Navazující magisterské studium

1 studijní program


Magisterské studium


Kontakty

Rozvrháři kombinovaného studia pro akademický rok 2021/2022

KAZ Katedra antropologie a zdravovědy Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. petr.zemanek@upol.cz
KPŘ  Katedra biologie RNDr. Olga Vránová, Ph.D. olga.vranova@upol.cz
Mgr. Eva Jahodářová, Ph.D eva.jahodarova@upol.cz
RNDr. Dagmar Vašutová, Ph.D. dagmar.vasutova@upol.cz
KČJ  Katedra českého jazyka a literatury Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. daniel.jakubicek@upol.cz
KHV Katedra hudební výchovy Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. jaromir.synek@upol.cz
KMT Katedra matematiky Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D. jitka.hodanova@upol.cz

RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D.

(U1ST, U1SP)
martina.uhlirova@upol.cz
KPV Katedra primární a preprimární pedagogiky Mgr. Bc. Marcela Otavová, Ph.D. marcela.otavova@upol.cz
Mgr. Alena Srbená, Ph.D. alena.srbena@upol.cz
KPS Katedra psychologie a patopsychologie PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D. sona.lemrova@upol.cz
KVS Katedra společenských věd Mgr. Pavel Krákora, Ph.D. pavel.krakora@upol.cz
KTE Katedra technické a informační výchovy Mgr. Michal Mrázek, Ph.D. michal.mrazek@upol.cz
KVV Katedra výtvarné výchovy PaedDr. Taťána Šteiglová, Ph.D. tatana.steiglova@upol.cz
Mgr. Magdalena Adámková Turzová, Ph.D. magdalena.adamkovaturzova@upol.cz
UCJ (KAJ/KNJ) Ústav cizích jazyků

Mgr. Blanka Babická, PhD.

(AJ)
blanka.babicka@upol.cz

Mgr. Vít Kolek

(NJ)
vit.kolek@upol.cz
KPG Ústav pedagogiky a sociálních studií (UPSS/KPG) Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D. - hlavní rozvrhářka KS eva.dvorakova@upol.cz
USS  Ústav speciálně pedagogických studií Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D. 
- hlavní rozvrhářka KS
katerina.jerabkova@upol.cz

 


Změny

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)