Vážení studenti,

výuka prezenčního studia probíhá od pondělí do čtvrtka.


Informace k rozvrhům prezenčního studia

Rozvrh na letní semestr je stále v přípravě a je třeba nachystat ho v podobě, aby byla výuka možná jak online, tak i na některých katedrách kontaktně (pokud situace dovolí). Přesto bylo již rozhodnuto, že:

  1. Přednášky: všechny přednášky na PdF budou bez ohledu na epidemiologickou situaci celý semestr probíhat online.
  2. Cvičení a semináře: dle charakteru a zaměření předmětu je důležité některé realizovat kontaktně. Bohužel současná situace neodpovídá možnosti kontaktní výuky na VŠ. Z tohoto důvodu je naplánované, že budou i tyto předměty zatím vyučovány distanční formou. Do začátku semestru obdržíte od vyučujících aktuální informace. V průběhu semestru se budeme snažit vše operativně řešit v souladu s vládními opatřeními.  

Informace k předzápisu na letní semestr 2020/21

dovoluji si vás upozornit, že začátek předzápisu předmětů pro studenty prezenčního studia na PdF pro letní semestr 2020/21 bude spuštěn 19.1.2021 a 21.1.2021 a končí 15.2.2021. Z důvodu stále nejasné epidemiologické situace a tím i možnost delšího času pro úpravu rozvrhu tak, aby byl pro studenty co nejpřehlednější, nemusí být verze všech rozvrhových akcí konečná a můžou nastat přesuny.

Harmonogram předzápisu:

Bakalářské studium:

  1. ročník: 21.1.2021 – 15.2.2021 (od 13:00)
  2. ročník: 21.1.2021 – 15.2.2021 (od 11:00)
  3. ročník. 21.1.2021 – 15.2.2021 (od 9:00)

 

Magisterské studium:

  1. ročník: 19.1.2021 – 15.2.2021 (od 13:00)
  2. ročník: 19.1.2021 – 15.2.2021 (od 11:00)

3.-5. ročník: 19.1.2021 – 15.2.2021 (od 9:00)

 

Navazující studium:

  1. ročník: 19.1.2021 – 15.2.2021 (od 13:00)
  2. ročník: 19.1.2021 – 15.2.2021 (od 11:00)

V případě jakýchkoliv potíží se zápisem a požadavků k rozvrhu (kapacita předmětu, kolize v rozvrhu, chybějící předmět apod.) kontaktujte výhradně rozvrháře příslušné katedry, která předmět garantuje (v přiloženém seznamu máte zkratku pracoviště, jména a kontakty), případně sekretářku katedry.  V žádném případě nemá cenu psát vaše požadavky na studijní oddělení či vedení fakulty, protože ti vůbec přístup k rozvrhům kateder nemají a nemůžou vám odpovědět. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: v době předzápisu je z důvodu přetížení systému pro rozvrháře částečně uzavřena databáze pro provádění všech změn v aktuálním rozvrhu. Proto prosím o trpělivost, vašim požadavkům nemůže být vyhověno vždy v ten den, kdy píšete. Většinou jsou všechny požadavky vyřizovány do 3 dnů.

 

Mgr. Daniela Bujarová (koordinátor rozvrhů pro prezenční studium)

e-mail: daniela.bujarova@upol.cz

tel: 58 563 5038

Kontakty

Seznam rozvrhářů prezenčního studia pro ak. rok 2020/2021

pracoviště zkratka rozvrhář kontakt
Katedra antropologie a zdravovědy KAZ Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. petr.zemanek@upol.cz
Katedra biologie KPŘ RNDr. Olga Vránová, Ph.D. olga.vranova@upol.cz
Katedra českého jazyka a literatury KČJ Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. daniel.jakubicek@upol.cz
Katedra hudební výchovy KHV Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D. gabriela.coufalova@upol.cz
Katedra matematiky KMT Mgr. Jan Wossala, Ph.D. jan.wossala@upol.cz
Katedra primární a preprimární pedagogiky KPV Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D. alena.vavrdova@upol.cz
Katedra psychologie a patopsychologie KPS Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. lucie.kremenkova@upol.cz
Katedra společenských věd KVS Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D. tomas.hubalek@upol.cz
Katedra technické a informační výchovy KTE

Mgr. Tomáš Dragon

tomas.dragon@upol.cz

Katedra výtvarné výchovy KVV Mgr. David Medek, Ph.D. david.medek@upol.cz
Katedra anglického jazyka KAJ Mgr. Blanka Babická, Ph.D. blanka.babicka@upol.cz
Katedra německého jazyka KNJ Mgr. Vít Kolek vit.kolek@upol.cz
Ústav pedagogiky a sociálních studií KPG Mgr. Tereza Buchtová tereza.buchtova@upol.cz
Ústav speciálněpedagogických studií USS

Mgr. et Bc. Veronika Růžičková, Ph.D

veronika.ruzickova@upol.cz

 

Komunikace se studenty

Pro komunikaci hlavního rozvrháře, ale i vyučujících se studenty (např. zasílání hromadného e-mailu studentům na předmětu) je výhradně používaná e-mailová adresa přidělená fakultou ve tvaru jmeno.prijmeni01@upol.cz .