Studentská vědecká, odborná a umělecká činnost

Vyhlášení SVOUČ 2018

Statut Studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti PdF UP (směrnice děkana 5S/2014)

Soutěž o Cenu děkana

Statut Ceny děkana PdF UP za vynikající studentskou vědeckou nebo uměleckou činnost či publikaci