Bakalářské a magisterské studium

Společné informace pro studenty prezenčního i kombinovaného studia

Prezenční studium bakalářských a magisterských studijních programů

Kombinované studium bakalářských a magisterských studijních programů

Poznámky:

 • konzultačním dnem je pátek

Rigorózní řízení

Mgr. Emilie Petříková
585635012
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83A

Pozvánka

Informace a dokumenty

Směrnice 1S/2014 - Státní rigorózní zkoušky na PdF UP v Olomouci - novelizace [*.doc]

Seznam oborů

Poplatek za státní rigorózní zkoušku je třeba uhradit bankovním převodem na účet univerzity Palackého v Olomouci v Komerční bance, a.s., Olomouc. Číslo účtu: 19 – 1096330227/0100, VS 99414451, KS 0308.

Pro řízení zahájené v akademickém roce 2017/2018 činí poplatek Kč 6.540,--.

 • Nabídka pro zájemce o státní rigorózní zkoušku - přípravný kurz k rigorózní práci.

Doktorské studijní programy – DSP (Ph.D.)

Mgr. Jana Dostálová
585635007
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.45C
STŘEDA 9.00-11.00 13.00-14.00 ostatní dny dle předchozí domluvy

Akreditované studijní obory DSP

 • Pedagogika – akreditace platná do 31. 8. 2019 (čtyřleté studium)
  Stručná charakteristika zde
  Podrobné informace o studiu naleznete zde
 • Speciální pedagogika – akreditace platná do 31. 8. 2019 (čtyřleté studium)
  Stručná charakteristika zde
  Podrobné informace o studiu naleznete zde
 • Hudební teorie a pedagogika – akreditace platná do 31. 8. 2019 
  Stručná charakteristika zde
  Podrobné informace o studiu naleznete zde
 • Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) - akreditace platná do 31. 8. 2019 (dobíhající tříleté studium)
  Stručná charakteristika zde
  Podrobné informace o studiu naleznete zde
  Individuální studijní plán a hodnocení studia DSP KVV zde
 • Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) - akreditace platná do 31. 8. 2024 (čtyřleté studium)
  Stručná charakteristika zde
  Podrobné informace o studiu naleznete zde
  Individuální studijní plán a hodnocení studia DSP KVV 
  zde
 • Didaktika literatury – akreditace platná do 31. 3. 2020
  Stručná charakteristika zde
  Podrobné informace o studiu naleznete zde
  Individuální studijní plán zde
 • Didaktika informatiky - akreditace platná do 31. 8. 2020
  Stručná charakteristika zde
  Podrobné informace o studiu naleznete zde

Předsedové oborových rad DSP

Informace pro studenty DSP

Státní doktorské zkoušky

Není-li u konkrétního oboru uveden termín, není zkouška vyhlášena.

Pedagogika

Vzor struktury a obsahu – Teze disertační práce DSP Pedagogika zde.

Požadavky ke státní doktorské zkoušce - obor Pedagogika

Pedagogika
Education
Speciální pedagogika
Special Education  
Výtvarná výchova
Hudební teorie a pedagogika
Didaktika literatury

Obhajoby disertačních prací

Není-li u konkrétního oboru uveden termín, není obhajoba vyhlášena.

Pedagogika
Education
Speciální pedagogika
Special Education
Výtvarná výchova
Hudební teorie a pedagogika
Didaktika literatury