Bakalářské a magisterské studium

Společné informace pro studenty prezenčního i kombinovaného studia

Prezenční studium Bc. a Mgr. studijních programů

Kombinované studium Bc. a Mgr. studijních programů

Poznámky:

 • konzultačním dnem je pátek


Rigorózní řízení

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83A

Pozvánka

Informace a dokumenty

Směrnice 1S/2014 - Státní rigorózní zkoušky [*.doc] na PdF UP v Olomouci - novelizace

Seznam oborů [*.doc]

Poplatek za podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce v akademickém roce 2018/2019 je 6996,- Kč.

Poplatek se hradí bankovním převodem:

Banka:Komerční banka, a. s., Olomouc
Číslo účtu:19–1096330227/0100
Variabilní symbol:99414451
Konstantní symbol:0308
Specifický symbol:rodné číslo uchazeče
Adresa majitele účtu:Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 40 Olomouc

 

Nabídka pro zájemce o státní rigorózní zkoušku - přípravný kurz [*.doc] k rigorózní práci.


Doktorské studijní programy – DSP (Ph.D.)

585635330
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.24

585635007
Žižkovo nám. 5
místnost: 3.43
Úřední hodiny:
Středa: 9.00-11.00 a 13.00-14.00,
jinak dle domluvy

Provoz v době letních prázdnin 2019

V období od 1. července do 31. srpna 2019 úřední hodiny dle předchozí telefonické či e-mailové dohody (mimo plánovanou dovolenou). 

 • 3.7. - 5.7.2019 dovolená
 • 22.7. – 2.8.2019 dovolená
 • 12.8. - 16.8.2019 dovolená

Akreditované studijní programy a obory

Akreditované studijní programy

Pedagogika

 • Akreditace platná do 3. 9. 2022
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE

Speciální pedagogika

 • Akreditace platná do 3. 9. 2022
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE

Hudební teorie a pedagogika

 • Akreditace platná do 3. 9. 2022
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE

Akreditované studijní obory

Pedagogika

 • Akreditace platná do 31. 12. 2024 (čtyřleté studium)
 • Stručná charakteristika ZDE [*.doc]
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE [*.doc]

Speciální pedagogika

 • Akreditace platná do 31. 12. 2024 (čtyřleté studium)
 • Stručná charakteristika ZDE [*.doc]
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE [*.docx]

Hudební teorie a pedagogika

 • Akreditace platná do 31. 12. 2024
 • Stručná charakteristika ZDE [*.doc]
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE [*.docx]

Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby)

 • Akreditace platná do 31. 12. 2024 (dobíhající tříleté studium)
 • V tomto studijním oboru již neprobíhá ani nebude probíhat přijímací řízení.

Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby)

 • Akreditace platná do 31. 12. 2024 (čtyřleté studium)
 • Stručná charakteristika ZDE [*.docx]
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE [*.doc]

Didaktika literatury

 • Akreditace platná do 31. 12. 2024
 • Stručná charakteristika ZDE [*.pdf]
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE [*.pdf]

Didaktika informatiky

 • Akreditace platná do 31. 12. 2024
 • Stručná charakteristika ZDE [*.pdf]
 • Podrobné informace o studiu naleznete ZDE [*.pdf]

Předsedové oborových rad DSP

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.11

585635001,585635301
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.36

585635257
Univerzitní 3, 5
místnost: 2.24

585635443, 585635447
Univerzitní 3, 5
místnost: 4.20

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.61

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.62


Informace pro studenty DSP

Státní doktorské zkoušky

Není-li u konkrétního oboru uveden termín, není zkouška vyhlášena.

Pedagogika

Vzor struktury a obsahu – Teze disertační práce DSP Pedagogika ZDE [*.doc].

Požadavky ke státní doktorské zkoušce [*.doc] - obor Pedagogika

Pedagogika19. 6. 2019
Education
Speciální pedagogika
Special Education
Výtvarná výchova
Hudební teorie a pedagogika
Didaktika literatury
Didaktika informatiky19. 6. 2019

Obhajoby disertačních prací

Není-li u konkrétního oboru uveden termín, není obhajoba vyhlášena.

Pedagogika19. 6. 2019,1. 7. 2019
Education19. 6. 2019
Speciální pedagogika
Special Education
Výtvarná výchova
Hudební teorie a pedagogika
Didaktika literatury