Doktorská studia Ph.D. - Den otevřených dveří

Doktorská studia Ph.D. - Den otevřených dveří - 20. 3. 2018 13:00 – 15:00
Místo konání: Děkanát PdF UP, zasedací místnost, 1. podlaží, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 je vyhlášeno pro:

 1. obory akreditované v českém jazyce:
  • Pedagogika,
  • Speciální pedagogika,
  • Hudební teorie a pedagogika,
  • Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby),
  • Didaktika literatury,
  • Didaktika informatiky.
 2. obory akreditované v cizím jazyce:
  • Education,
  • Special Education,
  • Music Theory and Education,
  • Art Education (Theory of Art Pedagogy and Art Production),
  • Специальная педагогика - Specialnaja pedagogika.

V rámci Dne otevřených dveří budou poskytovány informace:

 • o organizaci a průběhu přijímacího řízení,
 • o organizaci a průběhu studia.

Dny otevřených dveří v akademickém roce 2017/2018

Dny otevřených dveří se v akademickém roce 2017/2018 uskuteční ve dnech

1. 12. 2017 a 20. 1. 2018

v hlavní budově Pedagogické fakulty UP v Olomouci, Žižkovo náměstí 5,

vždy od 9.00 hod. do 14.00 hod.

V uvedenou dobu budou uchazečům o studium poskytovány garantujícími katedrami a ústavy fakulty podrobné údaje o studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů, požadavcích na přijetí, přípravných kurzech, konzultacích, o uplatnění absolventa v praxi, o možnostech mezifakultních studií. Rozmístění studijního oddělení a dalších pracovišť (ústavů, kateder, oddělení) bude zveřejněno při vchodu do areálu fakulty.

V průběhu dne se uskuteční setkání se zástupci vedení v auditoriu fakulty, mezi jednotlivými setkáními budou promítány instruktáže s kompletní nabídkou studijních oborů a video spot studentů Pedagogické fakulty UP.

Uchazeči si budou moci vyzkoušet na nečisto test studijních předpokladů, který si sami vyhodnotí.

Referentky studijního oddělení Pedagogické fakulty podají informace o nabízených studijních programech a oborech a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením, k dispozici budou pro uchazeče informační materiály o studiu (v tištěné i elektronické podobě). Fakulta také pro uchazeče připravila propagační materiály.

Těšíme se na setkání s Vámi.