Dny otevřených dveří v akademickém roce 2019/2020

Dny otevřených dveří se v akademickém roce 2019/2020 uskuteční ve dnech

6. 12. 2019 a 18. 1. 2020

v hlavní budově Pedagogické fakulty UP v Olomouci, Žižkovo náměstí 5.

Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akreditaci. Uchazeč o studium si tak může nově vybírat z široké studijní nabídky, a to jak z jednooborových studií, tak z nových jednooborových studií (completus) či z programů se specializací. Může si ale také zkombinovat různá zaměření ve dvou studijních programech, a to v praxi znamená, že program maior (hlavní) může doplnit programem minor (vedlejší).

Po dobu konání Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium poskytovány garantujícími katedrami a ústavy fakulty podrobné údaje o studijních programech, anotacích jednotlivých programů, požadavcích na přijetí, přípravných kurzech, konzultacích, o profilu absolventa, předpokladech uplatnitelnosti, možných pracovních pozicích.  

Rozmístění studijního oddělení a dalších pracovišť (ústavů, kateder, oddělení) bude zveřejněno při vchodu do areálu fakulty.

V průběhu dne se uskuteční setkání se zástupci vedení v auditoriu fakulty, mezi jednotlivými setkáními budou promítány instruktáže s kompletní nabídkou studijních programů a video spot studentů Pedagogické fakulty UP.

Uchazeči si budou moci vyzkoušet na nečisto test studijních předpokladů, který si sami vyhodnotí.

Referentky studijního oddělení Pedagogické fakulty podají informace o nabízených studijních programech, administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením, k dispozici budou pro uchazeče informační materiály o studiu. 

Fakulta také pro uchazeče připravila propagační materiály.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Ohlédnutí za dnem otevřených dveří