Dny otevřených dveří v akademickém roce 2023/2024

Dny otevřených dveří v akademickém roce 2023/2024 se blíží! Možnost osobně navštívit nejen Olomouc, ale i Pedagogickou fakultu UP budou mít zájemci a zájemkyně o studium u nás hned ve dvou termínech. První z nich je prosincový, 1. 12. 2023, druhý den otevřených dveří je pak naplánován na 27. 1. 2024. Těšíme se na Vás!

Pokud Vás zajímá, jak to u nás během návštěvy uchazečů o studium vypadalo v minulých letech, fotografie z předchozích Dnů otevřených dveří na PdF UP najdete na našich sítích, Facebooku i Instagramu.

Zároveň, kvůli covidu některé z předešlých dnů otevřených dveří proběhly online formou – díky čemuž máte i nyní možnost prohlédnout si celou řadu zajímavých formátů a obsahů, které jsme pro vás připravili. Najdete je níže na stránce a navštívit můžete také web univerzitnimesto.cz, plný zajímavého obsahu.

Děkujeme, že jste si vybrali naši fakultu a těšíme se na viděnou!


Program Dne otevřených dveří 1. prosince 2023

Hlavní informační blok

10:00–11:00
Seznamte se s PdF UP

Chcete se dozvědět kompletní informace o studiu na pedagogické fakultě? Pak je tento blok přímo pro vás. Doporučujeme si projít také pracoviště, o které se zajímáte, více v dalším programu níže.

Budova: Žižkovo náměstí 5
Místnost: velká aula (přízemí)

 

Další program

8:00–14:00
Informace ze studijního

Pokud nevíte, čemu byste se na fakultě během studia chtěli věnovat, ale víte, že naše fakulta je tou pravou, zajděte se zeptat na studijní oddělení, kde rádi poradí.

Budova: Žižkovo náměstí 5
Místnost: P6 (přízemí)

 

8:00–14:00
Podívej se, jak fungují SCIO testy!

Na naší fakultě se píší testy společnosti SCIO. Chcete si je prohlédnout? Během dne otevřených dveří máte možnost.

Budova: Žižkovo náměstí 5
Místnost: P6 (přízemí)

 

8:00–14:00
Setkání v Centru podpory studentů se specifickými potřebami

Centrum představí svou činnost, dle potřeby bude k dispozici i tlumočení v českém znakovém jazyku i další koordinátoři a koordinátorky pro studující se specifickými potřebami.

Budova: Žižkovo náměstí 5
Místnost: N12

 

Informační bloky pracovišť

Centrum celoživotního vzdělávání

9:00–11:00
Setkání na Centru celoživotního vzdělávání

Centrum a chodby pracoviště jsou nachystané pro všechny zájemce.

Budova: Žižkovo náměstí 5
Místnost: 1.30, 1.31

 

Katedra antropologie a zdravovědy

9:00–10:00, 11:30–12:30
Setkání na katedře antropologie a zdravovědy

Zájemci o studium na katedře se mohou obrátit na její pracovníky a pracovnice. Odpoví na všechny otázky.

Budova: Žižkovo náměstí 5
Místnost: LA2 (4. patro)

 

Katedra biologie

8:00–14:00
Setkání na katedře biologie

Pracovníci z katedry budou připraveni odpovídat na zvídavé dotazy ohledně programů Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání nebo Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ.

Budova: Purkrabská 2
Místnost: 3.26

 

Katedra českého jazyka a literatury

9:00–14:00
Setkání na katedře českého jazyka a literatury

Pracovníci katedry budou připraveni říct o studiu vše podstatné.

Budova: Žižkovo náměstí 5
Místnost: P23 (2. patro)

 

Katedra hudební výchovy

9:00–14:00
Setkání na katedře hudební výchovy

Pracovníci z katedry budou informovat o programech Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání, Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ.

Budova: Univerzitní 3–5
Místnost: 2.14

 

Katedra matematiky

11:00–12:00
Setkání na katedře matematiky

Zájemci o studium programů Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol se mohou obrátit na pracovníky katedry.

Budova: Žižkovo náměstí 5
Místnost: P25

 

Katedra primární a preprimární pedagogiky

9:00–14:00
Setkání na katedře primární a preprimární pedagogiky

Vyučující z katedry se se zájemci podělí o informace k programům Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Budova: Žižkovo náměstí 5
Místnost: chodba u katedry primární a preprimární pedagogiky

 

Katedra psychologie a patopsychologie

9:00–14:00
Informační poster katedry psychologie a patopsychologie

Katedra zajišťuje výuku psychologických disciplín v rámci pedagogicko-psychologické přípravy budoucích učitelů/učitelek i dalších pedagogických pracovníků/pracovnic.

Budova: Žižkovo náměstí 5
Místnost: chodba katedry psychologie a patopsychologie

 

Katedra společenských věd

9:15–9:45, 11:30–12:00, 12:30–13:00
Setkání na katedře společenských věd

Zájemci o studium se mohou obrátit s žádostí o informace na zástupce katedry během připravených informačních bloků i po jejich skončení.

Budova: Žižkovo náměstí 5
Místnost: N25

 

Katedra technické a informační výchovy

8:00–10:00, 11:00–14:00
Setkání na katedře technické a informační výchovy #1

Informace k programům Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání a Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň základních škol.

Budova: Žižkovo náměstí 5
Místnost: P4 (přízemí)

8:00–10:00, 12:00–14:00
Setkání na katedře technické a informační výchovy #2

Informace k programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.

Budova: Žižkovo náměstí 5
Místnost: LEL (3. patro)

8:00–10:00, 12:00–14:00
Setkání na katedře techniky a informační výchovy #3

Informace k programům Informační technologie ve vzdělávání a Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ.

Budova: Žižkovo náměstí 5
Místnost: N35 (3. patro)

 

Katedra výtvarné výchovy

8:15–9:00, 11:30–12:15
Setkání na katedře výtvarné výchovy

Katedra zajišťuje výuku Výtvarná tvorba se změřením na vzdělávání, Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠ a Edukace v kultuře.

Budova: Univerzitní 3–5
Místnost: JK 2.08

9:00–9:45, 12:30–13:15
Prohlídka ateliéru katedry výtvarné výchovy

Zájemci o studium na katedře výtvarné výchovy budou mít možnost nahlédnout do ateliérů, ve kterých probíhá výuka.

Budova: Univerzitní 3–5
Místnost: JK 2.08

 

Ústav cizích jazyků

9:00–10:00, 11:30–12:30
Setkání v Ústavu cizích jazyků – německý jazyk

Pracovníci německé sekce ústavu všem zájemcům a zájemkyním nabídnou vhled do programů, které se dají na pracovišti studovat.

Budova: Žižkovo náměstí 5
Místnost: P48 (podkroví)

9:00–10:00, 11:30–12:30, 13:00–14:00
Setkání v Ústavu cizích jazyků – anglický jazyk

Pracovníci anglické sekce ústavu všem zájemcům a zájemkyním nabídnou vhled do programů, které se dají na pracovišti studovat.

Budova: Žižkovo náměstí 5
Místnost: P44, P49 (podkroví)

 

Ústav pedagogiky a sociálních studií

9:00–10:00, 11:30–12:30
Představení studijních programů Vychovatelství a Řízení volnočasových aktivit

Pracovníci ústavu vám poradí ohledně studia programů Vychovatelství a Řízení volnočasových aktivit.

Budova: Žižkovo náměstí 5
Místnost: N3 (přízemí)

9:30–10:00, 10:30–11:00, 12:00–12:30
Představení studijních programů Research and Development in Educational Studies a Předškolní pedagogika

Pracovníci ústavu vám poradí ohledně studia programů Research and Development in Educational Studies a Předškolní pedagogika. První a třetí blok jsou pro český studijní program, prostřední pro anglický.

Budova: Žižkovo náměstí 5
Místnost: P7 (přízemí)

9:00–9:15, 10:00–10:15, 11:00–11:15, 12:00–12:15
Představení studijního programu Sociální pedagogika

Pracovníci katedry křesťanské výchovy a Ústavu pedagogiky a sociálních studií vám poradí ohledně mezifakultního studia programu Sociální pedagogika.

Budova: Univerzitní 244, Cyrilometodějská teologická fakulta UP
Místnost: U04

 

Ústav speciálněpedagogických studií

8:45–9:45, 11:45–12:45
Setkání v Ústavu speciálněpedagogických studií

Vyučující se podělí o informace ohledně možností studia v prezenční i kombinované formě u programů, které ústav nabízí.

Budova: Žižkovo náměstí 5
Místnost: N13 (1. patro)


Studijní programy

Přehled studijních programů

Podívejte se, jaké studijní programy naše pracoviště garantují!

Katedra antropologie a zdravovědy

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B)
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol (nM)
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (nM)

 

Katedra biologie

Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (B)
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (nM)

 

Katedra českého jazyka a literatury

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (B)
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol (nM)

 

Katedra hudební výchovy

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (B)
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (nM)

 

Katedra matematiky

Matematika se zaměřením na vzdělávání (B)
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (nM)

 

Katedra primární a preprimární pedagogiky

Učitelství pro mateřské školy (B)
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (M)

 

Katedra společenských věd

Historie se zaměřením na vzdělávání (B)
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (B)
Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních škol (nM)
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (nM)

 

Katedra technické a informační výchovy

Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (B)
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (B)
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B)
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních školy (nM)
Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň základních škol (nM)

Katedra výtvarné výchovy

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (B)
Průmyslový design (B)*
Edukace v kultuře (nM)
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol, střední školy a ZUŠ (nM)

 

Ústav cizích jazyků

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (B)
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B)
Učitelství anglického jazyka pro základní školy (nM)
Učitelství německého jazyka pro základní školy (nM)

 

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Sociální pedagogika – specializace Prevence sociálně patologických jevů (B)
Sociální pedagogika – specializace Výchova ve volném čase (B)
Vychovatelství (B)
Řízení volnočasových aktivit (nM)
Sociální pedagogika (nM)
Předškolní pedagogika (nM)

 

Ústav speciálněpedagogických studií

Speciální pedagogika se zaměřením na pedagogické asistentství (B)
Speciální pedagogika se zaměřením na expresivní přístupy (B)
Speciální pedagogika – intervence (B)
Speciální pedagogika – raný věk (B)
Speciální pedagogika se zaměřením na rozvoj zrakových funkcí (B)
Vychovatelství a speciální pedagogika (B)
Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika (B)
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy (B, nM)
Speciální pedagogika – intervence u dětí předškolního věku (nM)
Speciální pedagogika – poradenství (nM)
Dramaterapie (nM)
Muzikoterapie (nM)
Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika (M)
Logopedie (M)

 

(B) bakalářské studium, 3–4 roky
(nM) navazující magisterské studium, 2–3 roky
(M) magisterské studium, 5–6 let
* realizováno ve spolupráci s VŠB-TUO, přihláška a přijímací řízení na VŠB-TUO

 


Užitečné informace a odkazy

Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akreditaci. Uchazeč o studium si tak může nově vybírat z široké studijní nabídky, a to jak z jednooborových studií, tak z nových jednooborových studií (completus) či z programů se specializací. Může si ale také zkombinovat různá zaměření ve dvou studijních programech, a to v praxi znamená, že program maior (hlavní) může doplnit programem minor (vedlejší).

Podívejte se, jaké to je studovat u nás!

Klikněte a podívejte se, jaké to je studovat v univerzitním městě, na druhé nejstarší tuzemské univerzitě s dlouhou tradicí, na progresivní pedagogické fakultě s vizí a moderním konceptem přípravy budoucích učitelů – UČITEL21 –, který zohledňuje potřeby praxe v současném školství.

 

Přečtěte si náš příběh!

Stáhněte si náš časopis, který jsme vydali pro všechny, kdo se chtějí dozvědět více k naší vizi přípravy budoucích učitelů i neučitelských pedagogických pracovníků. V časopise se dozvíte o našem jedinečném konceptu Učite21, který studentům předává nejen nezbytné vědomosti a odbornost, ale také další důležité kompetence potřebné k tomu, aby jako absolventi uspěli v současné školské praxi. Svou kapitolu má také každá katedra či ústav a také naše specializovaná centra: Centrum celoživotního vzdělávání, Centrum výzkumu zdravého životního stylu a Centrum prevence rizikové virtuální komunikace. To vše je doplněno krásnými fotkami univerzitního města Olomouce a sympatických tváří našich studentek a studentů i akademických osobností.

 

Jak to vidí naše studentky a studenti?

A jak studium na naší fakultě vnímají naše studentky a studenti? Co je k nám přivedlo, co je motivuje ke studiu a proč si zvolili nelehkou dráhu učitelství? To se dočtete v jejich zpovědích. Stačí kliknout na obrázek, který vás přesměruje.

Pokud vás naopak zajímají příběhy osobností, které u nás působí, ty najdete v sekci osobnosti fakulty.

 

Poznejte katedry a ústavy

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)