Předpisy registrované MŠMT ČR

Vnitřní předpisy a normy UP

Vnitřní předpisy PdF UP

Číslo normy Název Účinnost od
PdF-A-17/03-ÚZ05 Statut Pedagogické fakulty UP v Olomouci 1.8.2024
PdF-A-17/04-ÚZ03 Organizační řád Pedagogické fakulty UP (3. úplné znění) 1.8.2024
PdF-A-17/04-N03 Organizační řád Pedagogické fakulty UP v Olomouci - novela č. 3 1.8.2024
PdF-A-17/03-N05 Statut Pedagogické fakulty UP v Olomouci - novela č. 5 1.8.2024
PdF-A-23/02 Vnitřní předpis Pedagogické fakulty UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP 11.11.2023
PdF-A-23/01 Volební řád Akademického senátu Pedagogické fakulty UP v Olomouci 21.2.2023
PdF-A-22/01 Jednací řád VR Pedagogické fakulty UP v Olomouci 28.12.2022
PdF-A-17/03-N04 Statut Pedagogické fakulty UP v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 - novela č. 4 18.7.2022
PdF-A-17/04-N02 Organizační řád Pedagogické fakulty UP v Olomouci ze dne 3. května 2017 - novela č. 2 18.7.2022
PdF-A-17/03-ÚZ04 Statut Pedagogické fakulty UP v Olomouci (4. úplné znění) 18.7.2022
PdF-A-17/04-ÚZ02 Organizační řád Pedagogické fakulty UP v Olomouci (2. úplné znění) 18.7.2022
PdF-A-17/01-N01 Jednací řád Akademického senátu Pedagogické fakulty UP v Olomouci - novela č. 1 15.3.2021
PdF-A-17/01-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu Pedagogické fakulty UP v Olomouci (1. úplné znění) 15.3.2021

Vnitřní normy PdF UP

Číslo normy Název Účinnost od
PdF-B-24/05 Harmonogram akademického roku 2024/2025 a harmonogram zápisu předmětů na Pedagogické fakultě UP v Olomouci do Informačního systému STAG v akademickém roce 2024/2025 17.6.2024
PdF-B-24/04 Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení 2024/2025 3.6.2024
PdF-B-23/01-N03 Stipendijní řád PdF UP - novela č. 3 24.4.2024
PdF-B-23/01-ÚZ03 Stipendijní řád PdF UP (3. úplné znění) 24.4.2024
PdF-B-24/03 Stipendium na podporu studia v ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 9.4.2024
PdF-B-23/03-ÚZ01 Harmonogram akademického roku 2023/2024 a harmonogram zápisu předmětů na PdF UP do Informačního systému STAG v akademickém roce 2023/2024 (1. úplné znění) 4.4.2024
PdF-B-23/03-N01 Harmonogram akademického roku 2023/2024 a harmonogram zápisu předmětů na PdF UP do Informačního systému STAG v akademickém roce 2023/2024 - novela č. 1 4.4.2024
PdF-B-23/13-N01 Kvalifikační práce na PdF UP - novela č. 1 26.3.2024
PdF-B-23/13-ÚZ01 Kvalifikační práce na PdF UP (1. úplné znění) 26.3.2024
PdF-B-23/16 Ochránce práv na PdF UP 2.1.2024
PdF-B-23/14 Děkanské volno v roce 2024 na PdF UP 28.11.2023
PdF-B-23/12 Státní závěrečné zkoušky na PdF UP 15.11.2023
PdF-B-23/10 Individuální studijní plán na PdF UP 12.9.2023
PdF-B-22/11-N01 Pověření a rozsah pravomocí proděkanů PdF UP - novela č. 1 11.9.2023
PdF-B-22/11-ÚZ01 Pověření a rozsah pravomocí proděkanů PdF UP (1. úplné znění) 11.9.2023
PdF-B-23/09 Standard doktorského studia na PdF UP 1.9.2023
PdF-B-23/08 Pravidla Grantového fondu děkana PdF UP 31.8.2023
PdF-B-19/05-N01 Pravidla krátkodobých pronájmů na PdF UP - novela č. 1 24.8.2023
PdF-B-19/05-ÚZ01 Pravidla krátkodobých pronájmů na PdF UP (1. úplné znění) 24.8.2023
PdF-B-23/07 Etická komise pro oblast vědy a výzkumu PdF UP 21.6.2023
PdF-B-23/04 Ediční činnost na PdF UP 26.5.2023
PdF-B-22/09-N01 Rigorózní řízení na PdF UP - novela č. 1 11.11.2022
PdF-B-22/09-ÚZ01 Rigorózní řízení na PdF UP (1. úplné znění) 11.11.2022
PdF-B-22/14 Hlášení škod a řešení škodních případů na PdF UP 8.11.2022
PdF-B-22/13 Statut soutěžní studentské konference Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 13.10.2022
PdF-B-22/12 Cena děkana Pedagogické fakulty UP v Olomouci za vynikající studentskou vědeckou nebo uměleckou činnost či publikaci 7.9.2022
PdF-B-22/08 Pravidla pro podávání a zpracování elektronických žádostí o uznání předmětů v rámci IS STAG na PdF UP Olomouc 1.9.2022
PdF-B-22/04 Parkování v areálu hlavní budovy PdF UP 19.4.2022
PdF-B-17/05 Realizace distanční formy studia 6.11.2017
PdF-B-17/05 Příloha č. 1 MiniAwareHelp.pdf 6.11.2017
PdF-B-17/05 Příloha č. 2 Sada ikon 6.11.2017
PdF-B-17/05 Příloha č. 3 Použití systému Unifor studentem 6.11.2017
PdF-B-17/05 Příloha č. 4 Použití systému Unifor tutorem 6.11.2017
PdF-B-17/05 Příloha č. 5 Použití aplikace Tutor administrátorem 6.11.2017
PdF-B-17/06 Použití systému studijní agendy STAG 6.11.2017
PdF-B-17/04 Použití distančních formem studia 6.11.2017
S-4/2016 Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 31.10.2016
S-4/2016 Příloha č. 2 Anotace 31.10.2016
S-4/2016 Příloha č. 1 Čestné prohlášení 31.10.2016

Interní normy PdF UP

Normy jsou dostupné pouze po přihlášení.

Číslo normy Název Účinnost od
PdF-B-22/17- ÚZ02 Odměny a honoráře na PdF UP (2. úplné znění) 01.09.2024
PdF-B-22/17-N02 Odměny a honoráře na PdF UP - novela č. 2 01.09.2024
PdF-B-24/02 Pravidla pro čerpání dovolené v roce 2024 na PdF UP 25.03.2024
PdF-B-24/01 Hodnocení ostatních pracovníků PdF UP 18.01.2024
PdF-B-23/15 Vnitřní norma PdF UP k provedení vnitřního mzdového předpisu UP 01.01.2024
PdF-B-22/17-ÚZ01 Odměny a honoráře na PdF UP (1. úplné znění) 15.08.2023
PdF-B-22/17-N01 Odměny a honoráře na PdF UP - novela č. 1 15.08.2023
PdF-B-22/16 Drobný hmotný majetek na PdF UP 01.01.2023
PdF-B-22/03 Podmínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna na PdF UP 19.04.2022
PdF-B-21/18 Hospodaření v režimu doplňkové činnosti na PdF UP 13.10.2021
PdF-B-21/18 Příloha č. 1 PdF-B-21/18 P Evidenční list zakázky 13.10.2021
PdF-B-21/18 Příloha č. 2 PdF-B-21/18 P Žádost o vystavení faktury DČ 13.10.2021
PdF-B-21/12 Provoz regeneračního střediska RELAX při PdF UP 26.08.2021
PdF-B-21/11 Pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů 03.06.2021
PdF-B-21/04 Realizace platebních operací prostřednictvím platební karty PdF UP 19.03.2021
PdF-B-21/04 příloha č. 1 PdF-B-21/04 P  Žádost o úhradu platební kartou [*.xlsx] 19.03.2021
PdF-B-21/02 Odměňování činností vykonávaných lektory CŽV 15.03.2021
PdF-B-18/16 Pravidla tvorby označování verzování studijních plánů 05.12.2018
PdF-B-17/07 Vznik studijních opor v rámci ediční a projektové činnosti 06.11.2017
M-2/2017 Systém evidence účastníků CŽV 16.08.2017
M-2/2016 Realizace a evidence smluvního výzkumu na PdF UP 19.12.2016
M-2/2016 příloha č. 1 [*.docx] Formulář pro zpracování Souhrnné zprávy 19.12.2016
S-5/2016 Správa a aktualizace obsahu webových stránek v podmínkách PdF UP 01.12.2016
1M/2008 Provozní řád učeben Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – novelizace 2016 11.01.2016

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)