Kontakty

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.24


Pracovnice referátu


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83A


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.49


Žižkovo nám. 5
místnost: 4.18


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.45


Projekty a granty

Garance:
doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.

Vedoucí:
Mgr. Věra Benešová
,
tel.  585635015,
mail:  vera.benesova@upol.cz

Agenda:

 • projekty OP VVV
 • projekty GAČR
 • Grantový fond děkana
 • projekty FRUP
 • projekty MŠMT a ostatní ministerstva
 • Visegrádský fond
 • ostatní

Mgr. Barbora Vlachová,
tel.  585635055,
mail:  barbora.vlachova@upol.cz

Agenda:

 • projekty OP VVV
 • specifický výzkum (IGA)
 • projekty Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc
 • MPSV
 • ostatní

Mgr. Dana Jurková,
tel.  585635016,
mail:  dana.jurkova@upol.cz

Agenda:

 • projekty řešené v rámci Ústavu pro výzkum a vývoj
 • ostatní zahraniční projekty (Norské fondy, Horizon 2020)
 • projekty Erasmus+ - KA2
 • smluvní výzkum
 • projekty TAČR
 • ostatní

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Garance:
doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.

Vedoucí:
Mgr. Emilie Petříková
,
tel.  5856355012,
mail:  emilie.petrikova@upol.cz


Odborné časopisy

Garance:
doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.

Vedoucí:
Mgr. Emilie Petřikova
,
tel.  5856355012,
mail:  emilie.petrikova@upol.cz


Zahraniční projekty

Garance:
doc. Mgr. Vojtech Regec, Ph.D.


Mgr. Dana Jurková
,
ref. vědy a výzkumu
tel.: 585635016
email: dana.jurkova@upol.cz

Odborné semináře

Garance:
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.


Mgr. Barbora Vlachová
Ref. pro obl. VaV
tel.: 585635055
email: barbora.vlachova@upol.cz