Kontakty

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.36

Pracovnice referátu

Mgr. Emilie Petříková
585635012
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83A

Mgr. Věra Benešová
585635015
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.49

Ing. Andrea Nováková
585635016
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.75

Mgr. Barbora Vlachová
585635055
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.45

Projekty a granty

Garance: Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

Vedoucí:
Mgr. Věra Benešová,

tel. 58 563 50 15,
mail: vera.benesova@upol.cz

Agenda:   

 • projekty OP VVV
 • projekty GAČR             
 • Grantový fond děkana
 • projekty FRUP
 • projekty MŠMT a ostatní ministerstva
 • Visegrádský fond
 • ostatní

Mgr. Barbora Vlachová,
tel. 585635055,
mail: barbora.vlachova@upol.cz

Agenda:   

 • projekty OP VVV          
 • specifický výzkum (IGA)
 • projekty Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc
 • MPSV
 • ostatní                         

Ing. Andrea Nováková, tel. 585635016, mail: andrea.novakova@upol.cz

Agenda:

 • projekty řešené v rámci Ústavu pro výzkum a vývoj
 • ostatní zahraniční projekty (Norské fondy, Horizon 2020)
 • projekty Erasmus+ - KA2
 • smluvní výzkum
 • projekty TAČR
 • ostatní

Habilitační řízení

 • Garance: Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
 • Vedoucí:  Mgr. Emilie Petřikova, tel. 5856355012, mail: emilie.petrikova@upol.cz

Odborné časopisy

 • Garance: Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
 • Vedoucí:  Mgr. Emilie Petřikova, tel. 5856355012, mail: emilie.petrikova@upol.cz

Zahraniční vztahy

 • Garance: Doc. Mgr. Vojtech Regec, Ph.D.
 • Vedoucí: Mgr. Jana Dostálová, tel. 585635007
 • Mgr. Dagmar Zdráhalová tel. 585635907

Odborné semináře