Dny vědy a umění 2021

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

V souvilosti s preventivními opatření kvůli šíření nákazy nového koronaviru SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19) jsou akce online. Pro aktuální informace sledujte prosím webové stránky garantujících pracovišť. Další informace můžete sledovat také na Facebooku fakulty a informace ohledně preventivních opatřeních na webu univerzity.

 

DATUM KONÁNÍ

NÁZEV AKCE | MÍSTO A ČAS KONÁNÍ

GARANT*KA AKCE

21.–23. 4. 2021

Elementary Mathematics Education | online

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádá 25. vědeckou konferenci s mezinárodní účastí EME2021 „Aktuální výzvy primárního vzdělávání matematice v 21. století“
 
Místo a čas konání: eme.upol.cz
 

Katedra matematiky

 

doc. PhDr. Radka DOFKOVÁ, Ph.D.

26. 4. 2021

Doktorské kolokvium | online

Příspěvky jednotlivých vystupujících doktorandek a doktorandů představí počáteční teze dizertačního projektu nebo již probíhající výzkum a fáze dizertačních prácí. Prezentovány budou také dílčí témata, jimž se studenti a studentky doktorského studijního programu na katedře výtvarné výchovy věnují a jež se jejich dizertačních prácí dotýkají volněji.
 
Místo a čas konání: Zoom | od 15:00
 

Katedra výtvarné výchovy

 

Mgr. et MgA. David BARTOŠ

5.–6. 5. 2021

Konference Trendy ve vzdělávání 2021 | online

Letošní ročník je orientován na řešení aktuálních otázek spojených s výukou techniky a informatiky. Konference představuje interdisciplinární prostor pro prezentování řešených problémů, výzkumných výsledků a podnětů pro inovace ve vzdělávací teorii i praxi. Přijímány budou, jakkoliv tematicky zaměřené příspěvky ve vazbě na vzdělávání, školství a pedagogiku. Klíčovými oblastmi zaměření konference jsou: 

  • Digitální technologie a jejich využití napříč vyučovacími předměty.  
  • Technické vzdělávání „na dálku“ jako výzva k inovativním proměnám.  
  • Nové kurikulum informatiky na základních školách a možnosti jeho realizace.  
  • Metodická podpora jako nezbytnost úspěšné realizace techniky a informatiky na základních a středních školách.  

Místo a čas konání: více informaci zde.

 

Katedra technické a informační výchovy

 

doc. PhDr. PaedDr. Jiří DOSTÁL Ph.D.

6. 5. 2021

Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc – jako průvodce rodin dětí s postižením od narození do 7 let | online

Odpovíme si na otázky: Kdo je Společnost pro ranou péči? Co je raná péče? Kdo ji může využívat? Jak probíhá vstup rodiny do služby a jak služba probíhá? Také si představíme nejčastěji využívané pomůcky pro podporu vývoje dětí  - pomůcky vyrobené i zakoupené.

 

Místo a čas konání: MS Teams, odkaz a přesný čas budou upřesněny

 

Ústav speciálněpedagogických studií

 

Mgr. Blanka MIKLOVÁ

12.–14. 5.

Drátěný svět pro malé i velké, hravé i vzpurné | online workshop

Workshop zavede účastníky a účastnice online setkání do světa drátěných figurek a staveb a pomůže jim zvládnout drátenickou techniku, která dnes již spočívá převážně v dekorativní tvorbě využívané v pedagogické i terapeutické práci s širokým spektrem zájemců.  Před zahájením workshopu byste si měli připravit větší množství různě silných drátů (včelařský, vázací, barevné elektrikářské…) a větší množství malých i větších korálků. Velkou výhodu budou znamenat i šikovné kleštičky a dřevěný kolíček síly tužky.   

 

Místo a čas konání: MS Teams, odkaz a přesný termín budou upřesněny

 

Ústav speciálněpedagogických studií

 

Mgr. et Mgr. Olga SVOBODOVÁ

PŘIPRAVUJEME

Tyflografika, Tyflokartografie, 3D zobrazování pro potřeby osob se zrakovým postižením | online

Prezentace projektů TAČR zaměřených na využití moderních technologií a 3D tisku v zobrazování pro potřeby osob se zrakovým postižením. Řešitelky projektu Veronika Růžičková, Kateřina Kroupová (ÚSS) a Alena Vondráková (KGI PřF UP) představí projekt, jehož výstupem jsou kromě odborných publikací také mobilní aplikace a unikátní 3D hmatové mapy vytvořené moderními technologiemi 3D tisku.

 

Místo a čas konání: odkaz a přesný termín budou upřesněny

 

Ústav speciálněpedagogických studií

 

Mgr. et Bc. Veronika RŮŽIČKOVÁ, Ph.D.

PLÁNUJEME

Laboratorní workshop pro žáky ZŠ

Workshop je určen pro žáky 2. stupně ZŠ (7.–9. ročník) a bude zaměřen na základní laboratorní úlohy z molekulární biologie (izolace DNA, gelová elektroforéza potravinářských barviv). Čekáme na vývoj siutace, aby akce mohla proběhnout kontaktně.

 

Místo a čas konání: Katedra biologie PdF UP, Purkrabská 2, Olomouc | Workshop proběhne v termínu, který bude stanoven na základě domluvy po ukončení mimořádných opatření v souvislostí s epidemií COVID-19.

 

Katedra biologie

 

RNDr. Martin JÁČ Ph.D.