16. 7. 2019

Letní soutěžní kampaň, jejímž účelem je popularizovat učitelské povolání a připomenout, v čem je důležité a jak může být někdy náročné. Zapojit se mohou učitelky a učitelé všech stupňů vzdělávání, lektoři kurtů, táboroví vedoucí...

16. 7. 2019

Bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do programů doktorského studia pro akademický rok 2019/2020. Termín podávání přihlášek a zaslání příloh je do 30. 8. 2019. Přijímací řízení proběhne 5. 9. 2019

12. 7. 2019

6. ročníku Mistrovství ČR v autostopu se zúčastnil také pracovník naší fakulty doc. Tomáš Čech se svou partnerkou, moderátorkou České televize Evou Radilovou. V závodu ujeli celkem 5721 km a trasu vedoucí přes Skandinávii a...

9. 7. 2019

Z iniciativy Mezinárodní skaskotěrapeutické asociace a Pedagogicko-psychologické fakulty Moskevské státní univerzity se v prvním prázdninovém týdnu uskutečnil „masterklas“ dramaterapie v Českém centru Moskva pro studenty i...

8. 7. 2019

Zaregistrovali jste se jako zaměstnanec UP do VIP programu firmy DATART? Od 8. do 28. 7. 2019 máte dopravu vybraných velkých elektrospotřebičů zdarma.

30. 6. 2019

Pětadvacet programů a téměř tři stovky účastníků, to je bilance letošního programu vzdělávání pracovníků Univerzity Palackého. Zaměstnanci univerzity se během akademického roku mohli zlepšit v různých dovednostech jako je...

27. 6. 2019

Milé studentky, milí studenti, zaměstnankyně a zaměstnanci Univerzity Palackého, máme za sebou další akademický rok. Byl náročný, stejně jako byly ty předchozí a stejně jako budou ty následující. Děkuji vám všem za náročnou a...

13. 6. 2019

O škole, učitelství a pedagogice – tak se jmenovala přednáška profesora Tomáše Janíka, proděkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Přednáška s následnou besedou představila jeho novou publikaci, v níž se zamýšlí nad...

10. 6. 2019

Pedagogická fakulta stejně jako předešlé roky pro své absolventy připravuje Dny pro absolventy, které letos proběhnou 6. a 7. září. V rámci nich se uskuteční tzv. zlaté a stříbrné promoce – absolvování studia si tak připomenou ti,...

5. 6. 2019

Začátkem letošního roku proběhlo dotazníkové šetření mezi subjekty, s nimiž univerzita spolupracuje. Cílem prvního takového šetření bylo zjistit, jak zástupci těchto subjektů vnímají nastavenou úroveň spolupráce s univerzitou....