22. 5. 2019

Katedra informuje o aktualitách za měsíc květen – zahraniční cesty akademiků, účasti na konferencích či jejich pořádání – a o chystaných projektech.

20. 5. 2019

Basement je kulturně organizační platformu a uměleckou galerií, která vznikla při Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Garantem projektu je doktorand David Bartoš, na jejím chodu se podílí...

20. 5. 2019

Pomoci novým zaměstnancům zorientovat se v univerzitním prostředí při nástupu do zaměstnání je cílem průvodce zaměstnance, který nedávno revidovalo Oddělení řízení lidských zdrojů RUP spolu s Oddělením komunikace UP. Aktualizovaný...

17. 5. 2019

17. dubna 2019 proběhl na PdF 8. ročník vzdělávací akce Den zdraví na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Konference, jejíž tradicí je každoročně se věnovat jednomu ze stěžejních témat výchovy ke zdraví, podpory...

14. 5. 2019

Jste řidič a zároveň zaměstnanec či student UP? A zajímá vás, jestli umíte odhadnout bezpečnou rychlost jízdy v konkrétních situacích? Pokud odpovídáte ano, máte možnost se zapojit do nového výzkumu, díky němuž zjistíte, jestli se...

13. 5. 2019

Možná jste zaznamenali znepokojivou reportáž vysílanou v neděli 12. května 2019 v České televizi v rámci pořadu 168 hodin. Týkala se tématu zneužívání dětí na internetu a vystoupil v ní také Kamil Kopecký z PdF UP.

10. 5. 2019

V úterý 4. června 2019 v 17 hod. se v Galerii Ateliér Kateřiny Dostálové na Žerotínově náměstí v Olomouci uskuteční vernisáž výstavy obrazů Milana Valenty, profesora Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty...

9. 5. 2019

Ze šetření spokojenosti zaměstnanců realizovaného během listopadu 2018 jsou k dispozici kompletní výsledky, které navíc shrnují i vyjádření úseků prorektorů na některé podněty zaměstnanců.

29. 4. 2019

Academia Film Olomouc – mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů trhal návštěvnické rekordy a také pedagogická fakulta na něm měla své zastoupení.