Kontakty

Proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia a statutární zástupkyně děkana
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.,
tel.: 585 635 002, 585 635 301
e-mail: libuse.ludikova(at)upol.cz

Mgr. Emilie Petříková
ved. ref. vědy a výzkumu
tel.: 585635012
email: emilie.petrikova(at)upol.cz

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
profesor - děkan
tel.: 585635001,585635301
email: libuse.ludikova@upol.cz

Mgr. Emilie Petříková
Ref. pro obl. VaV
tel.: 585635012
email: emilie.petrikova@upol.cz