Vedení fakulty

Děkanka

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.36


Proděkani

585635330

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.24


585635002,585635444

Univerzitní 3, 5
místnost: 4.18


585635201

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.27


585635154

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.11


Předseda Akademického senátu PdF UP

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.14


Tajemnice fakulty

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.75


Akademický senát

Předseda: prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
1. místopředsea: Mgr. Jan Gregar
2. místopředseda:  Mgr. Eliška Šlesingrová

Výsledky voleb 2020Jednání AS PdF UP  

 • je-li nadpis aktivní, obsahuje odkaz na aktuální pozvánku

Přístup k materiálům pro jednání Akademického senátu PdF UP (pouze pro oprávněné uživatele)

Jednání AS PdF UP - zápisy

Volební a jednací řád AS PdF UP

 • klikněte ZDE

Akademický senát – akademičtí pracovníci

Žižkovo nám. 5
místnost: 5.26
ÚCJ

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.55
KČJL

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.26
KPS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.48
ÚSS

Purkrabská 2, 4
místnost: 1.18
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.14
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.16
ÚPSS

Žižkovo nám. 5
místnost:
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.39
KPS

Žižkovo nám. 5
místnost:
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.72
ÚSS

Univerzitní 3, 5
místnost: 2.02
KHV

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.36
ÚPSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.11
ÚSS

Akademický senát – studenti

Mgr. Zuzana Haiclová           SPP (DSP)

haiczu00@upol.cz

 
Marie Hervertová      NJ – ČJ (Bc.)

hervama00@upol.cz

 
Mgr. Jiří Kameník SPP (DSP) jiri.kamenik@upol.cz 585635346
Bc. Tomáš Novák AJ-NJ (NMgr.) tomas.novak@upol.cz  
Mgr. Monika Ptáčková SPP (DSP) monika.ptackova01@upol.cz 585635502
Mgr. Eliška Šlesingrová SPP (DSP)

eliska.slesingrova01@upol.cz

 
Tereza Vahalíková U1ST (Mgr.) vahate00@upol.cz  

Kancelář akademického senátu

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83A


Vědecká rada

Materiály pro jednání VR

Členové VR PdF

 • Seznam členů Vědecké rady PdF UP
  (složení Vědecké rady bylo schváleno v Akademickém senátu PdF UP 31. 1. 2018 a 7. 3. 2018)

Interní členové

 • doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
  Filozofická fakulta UP v Olomouci, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
 • doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra technické a informační výchovy.
 • doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních studií.
 • doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra matematiky.
 • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav speciálněpedagogických studií.
 • prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
  Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, Katedra algebry a geometrie.
 • doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra psychologie a patopsychologie.
 • doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav speciálněpedagogických studií.
 • prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra primární a preprimární pedagogiky.
 • doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra výtvarné výchovy.
 • doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra českého jazyka a literatury.
 • prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra hudební výchovy.

Externí členové

 • prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
  Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociální práce, Katedra sociální práce.
 • prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. M.Ed.
  Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání.
 • doc. PhDr. Jaroslav Koťa
  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky.
 • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
  Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra věd o výchově.
 • doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav informatiky.
 • prof. Mgr. Jindřich Štreit
  Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie.
 • prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky.
 • prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky.
 • doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
  Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie.

Zápisy VR PdF


Kolegium děkanky

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.36


585635330

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.24


585635002,585635444

Univerzitní 3, 5
místnost: 4.18


585635201

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.27


585635154

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.11


585635309

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.14


585635404

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.23


Mgr. Tereza Houšková 

studentka DSP

email: tereza.houskova01@upol.cz

tel.: 585635346

Komise

Etická komise

Předseda:

prof. PaedDr. Milan VALENTA, Ph.D.

Členové:

doc. PhDr. Irena PLEVOVÁ, Ph.D.

PhDr. Pavla ANDRYSOVÁ, Ph.D.

Disciplinární komise

Předseda:

Ing. Alena OPLETALOVÁ, Ph.D.

Členové – akademičtí pracovníci:

prof. PhDr. Eva ŠMELOVÁ, CSc.

doc. Mgr. Dita FINKOVÁ, Ph.D.

JUDr. Zdenka NOVÁKOVÁ, Ph.D.

Členové – studenti:

Michal KRAFT, Logopedie

Kateřina MARCIÁNOVÁ, Učitelství pro 1. st. ZŠ

Ediční komise

Předseda:

doc. PhDr. Vojtech REGEC, Ph.D.

Členové:

doc. PhDr. Eva Mária HRDINOVÁ, Ph.D.

PaedDr. Alena JŮVOVÁ, Ph.Dr.

doc. Mgr. Karel PASTOR, Ph.D.

doc. Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ, Ph.D.