Dny otevřených dveří v akademickém roce 2020/2021

Den otevřených dveří se v akademickém roce 2020/2021 uskuteční dne

16. 1. 2021 online

(podrobný program níže)

Vzhledem k současné situaci a mimořádným opatřením proběhne i lednový den otevřených dveří online. Připravili jsme pro vás celou řadu zajímavých formátů a obsahů, které budou k dispozici zde a také na webu univerzitnimesto.cz. Jednotlivé katedry a ústavy si pro vás podobně jako na fyzickém dni otevřených dveří připravily pozvánky s informacemi o studijních programech, základních požadavcích na přijetí, přípravných kurzech či konzultacích, o profilu absolventa, předpokladech uplatnitelnosti a možných pracovních pozicích. Tyto pozvánky můžete zhlédnout v podobě videí níže v programu jednotlivých pracovišť. Můžete se s nimi ale také setkat a zeptat se na to, co vás ohledně studia zajímá! Každá katedra, ústav či centrum poskytuje podrobnější informace a zodpovídá dotazy prostřednictvím online setkání v různých platformách (Zoom, MS Teams, BigBlueButton). Odkazy na aktuální virtuální místnosti a časy streamů najdete rovněž níže v programu. Vaši budoucí vyučující se již teď těší na (alespoň online) setkání s vámi! Neváhejte a využijte možnosti se zeptat na to, co vás ohledně studia u nás zajímá.

 

Užitečné informace a odkazy

Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akreditaci. Uchazeč o studium si tak může nově vybírat z široké studijní nabídky, a to jak z jednooborových studií, tak z nových jednooborových studií (completus) či z programů se specializací. Může si ale také zkombinovat různá zaměření ve dvou studijních programech, a to v praxi znamená, že program maior (hlavní) může doplnit programem minor (vedlejší).

Podívejte se, jaké to je studovat u nás!

Klikněte a podívejte se, jaké to je studovat v univerzitním městě, na druhé nejstarší tuzemské univerzitě s dlouhou tradicí, na progresivní pedagogické fakultě s vizí a moderním konceptem přípravy budoucích učitelů – UČITEL21 –, který zohledňuje potřeby praxe v současném školství.

 

Přečtěte si náš příběh!

Stáhněte si náš časopis, který jsme vydali pro všechny, kdo se chtějí dozvědět více k naší vizi přípravy budoucích učitelů i neučitelských pedagogických pracovníků. V časopise se dozvíte o našem jedinečném konceptu Učite21, který studentům předává nejen nezbytné vědomosti a odbornost, ale také další důležité kompetence potřebné k tomu, aby jako absolventi uspěli v současné školské praxi. Svou kapitolu má také každá katedra či ústav a také naše specializovaná centra: Centrum celoživotního vzdělávání, Centrum výzkumu zdravého životního stylu a Centrum prevence rizikové virtuální komunikace. To vše je doplněno krásnými fotkami univerzitního města Olomouce a sympatických tváří našich studentek a studentů i akademických osobností.

 

Jak to vidí naše studentky a studenti?

A jak studium na naší fakultě vnímají naše studentky a studenti? Co je k nám přivedlo, co je motivuje ke studiu a proč si zvolili nelehkou dráhu učitelství? To se dočtete v jejich zpovědích. Stačí kliknout na obrázek, který vás přesměruje.

Pokud vás naopak zajímají příběhy osobností, které u nás působí, ty najdete v sekci osobnosti fakulty.

 

Ohlédnutí za dnem otevřených dveří 6. 12. 2019

Klikněte a podívejte se, jak probíhal loňský den otevřených dveří!

Program

Obecné informace o studiu a studijních programech bude poskytovat proděkan pro studijní záležitosti Mgr. Pavel Neuimester, Ph. D. spolu s vedoucí studijního oddělení Mgr. Libuší Lysákovou. Ve dvou blocích v 9:00–10:00 a 12:00–13:00 proběhne stream z auly v platformě BigBlueButton pedagogické fakulty a zodpovězeny budou často kladené otázky i případné akutální dotazy. 

Níže naleznete program prezentací jednotlivých kateder a ústavů.

 

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Garantované studijní programy: Vychovatelství, Řízení volnočasových aktivit, Sociální pedagogika

Informace o bakalářském studijním programu Sociální pedagogika – specializace Prevence sociálně patologických jevů a navazujícím magisterském programu Sociální pedagogika – specializace Výchovné poradenství bude poskytovat doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. Prezentace o studijních programech proběhne v 09:00–09:2011:00–11:20 13:00–13:20  v platformě BigBlueButton. V mezičase bude probíhat volná diskuse a zodpovídání dotazů uchazečů. 

Informace o bakalářském studijním programu Vychovatelství a navazujícím magisterském programu Řízení volnočasových aktivit bude poskytovat Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. Prezentace o studijních programech proběhne v 08:00–08:2010:00–10:20 12:00–12:20  v platformě BigBlueButton. V mezičase bude probíhat volná diskuse a zodpovídání dotazů uchazečů.

 Klikněte na video a pusťte si spot ústavu.

web ústavu | Facebook ústavu | Stáhněte si brožurku o ústavu.

 

Katedra primární a preprimární pedagogiky

Garantované studijní programy: Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Předškolní pedagogika

Prezentace studijních programů a diskuze s uchazečkami a uchazeči bude probíhat v platformě Zoom podle následujícího harmonogramu:

Stud. program

Obecné informace 

Indformace k tělesné výchově

Učitelství pro mateřské školy, Předškolní pedagogika, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

9:00–10:15 

doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.,  Mgr. Alena Srbená, Ph.D. 

9:0010:00 

doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D. 

10:0010:15 

Učitelství pro mateřské školy, Předškolní pedagogika, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

10:3011:45 

prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D., PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D. 

10:3011:30 

doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D. 

11:3011:45 

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot katedry.

web ústavu | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Ústav speciálněpedagogických studií

Garantované studijní programy

Prezenční forma studia: Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (U2SP), Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika (MŠSP), Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika (U1SP), Speciální pedagogika se specializací: dramaterapie, andragogika (SPPA), raný věk (SPPR), intervence (SPPI), Vychovatelství a speciální pedagogika, Speciální pedagogika – poradenství, Logopedie.

Kombinovaná forma studia: Speciální pedagogika se specializací: andragogika (SPPA), raný věk (SPPR), intervence (SPPI), Vychovatelství a speciální pedagogika, Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (U2SP), Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika (MŠSP), Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika (U1SP), Speciální pedagogika – poradenství (SPPI), Muzikoterapie.

Prezentace studijních programů proběhnou v platformě Zoom. Hlavní místnost ústavu speciálněpedagogických studií je zde, místnosti jednotlivých studií najdete v rozpisu ke stažení (MS Excel). 

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot ústavu.

web ústavu | Stáhněte si brožurku o ústavu.

 

Katedra antropologie a zdravovědy

Garantované studijní programy: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

Infromace pro zájemce o studium budou podávany ve 3 blocích, vždy cca po 30 minutách, prostřednictvím platformy Zoom. Informace posytuje Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.PhDr. Hana Heiderová, Ph.D.

BLOK 1 9:00–9:30

BLOK 2 11:00–11:30 

BLOK 3 13:00–13:30

 Klikněte na obrázek a pusťt si spot katedry.

web katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Katedra českého jazyka a literatury

Garantované studijní programy: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ

Informace o studidu budou poskytovat Mgr. Lenka Nosková a Mgr. Dominik Voráč ve třech půlhodinových blocích: 9:30–10:00, 11:00–11:30, 12:30–13:00 v živém vysílání na Facebooku katedry.

Den otevřených dveří na katedře českého jazyka a literatury sledujte také na: www.kcjl.upol.cz/dod2020

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot katedry. 

web katedry | Facebook katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Katedra psychologie a patopsychologie

Katedra psychologie a patopsychologie zajišťuje výuku psychologických disciplín v rámci pedagogicko-psychologické přípravy budoucích učitelů i dalších pedagogických pracovníků.

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot katedry.

web katedry

Katedra společenských věd

Garantované studijní programy: Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, Historie se zaměřením na vzdělávání, Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Informace o studiu podá Mgr. Pavel Krákora, Ph.D., ve čtyřech hodinových blocích v platformě Zoom, a to v 9:00–10:00, 11:00–12:00, 12:00–13:00 a 13:00–14:00.

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot o katedře.

web katedry | Facebook katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Katedra matematiky

Garantované studijní programy: Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol

Informace o studiu budou podávat Mgr. Marek Škultéty a Mgr. Jiří Vaško. Prezentace v rámci dne otevřených dveří proběhne on-line v prostředí platformy MS Teams ve třech blocích:

BLOK 1 9:00–9:30

BLOK 2 10:00–10:30

BLOK 3 11:00–11:30

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot katedry.

web katedry | Facebook katedry | Stáhnetě si brožurku o katedře.

 

Katedra technické a informační výchovy

Garantované studijní programy: Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání, Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ, Informační technologie se zaměřením na vzdělávání, Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Informace o bakalářském studijním programu Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání a navazujícím magisterském programu Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠ bude poskytovat vedoucí katedry doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D., v časech 9:00–9:30, 10:15–10:45 a 12:00–12:30 prostřednictvím platformy MS Teams.

Video-prezentace programů Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání a Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠa Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠ.

Informace o bakalářském studijním programu Informační technologie se zaměřením na vzdělávání a navazujícím magisterském programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ bude poskytovat jejich garant doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. v časech 9:30–10:00, 11:00–11:30 a 12:30–13:00 prostřednictvím platformy Zoom.

Video-prezentace bakalářského programu Informační technologie se zaměřením na vzdělávání a navazujícího magisterského programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ 

Informace o studijním programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku bude poskytovat jeho garant doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. prostřednictvím MS Teams v časech 9:00–10:00 (odkaz), 11:00-12:00 (odkaz)  a 13:00–14:00 (odkaz). Prezentace k tomuto studjnímu programu ke stažení zde

Informace o studijním programu Didaktika informatiky a digitálních technologií, bude podávat garant programu doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. prostřednictvím platformy MS Teams v časech 9:15–10:15, 11:00–12:0012:00–13:00.

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot katedry.

web katedry | Facebook katedry | Letáky a další informace o studijních programech

 

Katedra biologie

Garantované studijní programy: Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání, Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Informace o studiu budou podávat RNDr. Olga Ševčíková, Ph.D. a Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D. Prezentace v rámci dne otevřených dveří proběhne on-line v prostředí platformy ZoomČasy prezentace učitelských studijních programů: 9:00–10:00, 11:00–12:00, 13:00–14:00.

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot katedry.

web katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Katedra hudební výchovy

Garantované studijní programy: Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání, Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Informace o studiu budou podávat PaedDr. Lena Pulchertová, Ph.D. a doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D. ve dvou online půhodinových vstupech v prostředí platformy Zoom v těchto časech: 10:00–11:30, 12:00–13:30.

web katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Ústav cizích jazyků

Sekce anglického jazyka

Garantované studijní programy: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Učitelství anglického jazyka pro základní školy

Informace budou poskytovány v časech 9:00–9:30, 10:00–10:30, 12:00–12:30 prostřednictvím platformy Zoom

Sekce německého jazyka

Garantované studijní programy: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Učitelství německého jazyka pro základní školy

Informace budou poskytovány vv časech 9:00–9:30, 10:00–10:30, 12:00–12:30 prostřednictvím platformy Zoom

 Klikněte na obrázek a pusťe si spot ústavu.
web ústavu | Facebook ústavu | Stáhněte si brožurku o ústavu.

Katedra výtvarné výchovy

Garantované studijní programy: Výtvarná tvorba se změřením na vzdělávání, Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠ, Edukace v kultuře

Informace o studiu poskytnou  Mgr. Magdalena Adámková Turzová, Ph.D. a Mgr. et MgA. Anna Boček Ronovská, Ph.D., které představí katedru výtvarné výchovy a seznámí Vás se studijními programy a průběhem přijímacích zkoušek. Prezentace se uskuteční v časech 9:15–9:45, 10:30–11:00, 12:00–12:30 prostřednictvím platformy BigBlueButton.

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot katedry.

web katedry | Facebook katedry | Stáhněte si brožurku o katedře.

 

Centrum celoživotního vzdělávání

Informace o vzdělávacích programech a kurzech celoživotního vzdělávání sdělí Ing. Alena Opletalová, Ph. D. a PaedDr. Irena Smetanová prostřednictvím platformy Zoom v časech 10:00–12:00.

 Klikněte na obrázek a pusťte si spot centra.

web centra I Stáhněte si brožurku o centru.

 

Možnosti studia v zahraničí

Informace o široké fakultní nabídce zahraničních studijních pobytů podle jazykových či kulturních preferencí uchazečů je možné získat na zahraničním oddělení, které nabízí pobyty např. ve Švédsku, Finsku, Norsku, Španělsku, Velké Británii, Německu, Rakousku, Holandsku, Itálii a v mnoha dalších zemích včetně Číny, Indonésie a Spojených států amerických.

Pro kontakty a více informací si stáhněte leták.

 

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Centrum bude k dispozici v čase 9:00–14:00 v plaformě Zoom. K dispozicii budu po celou dobu PhDr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Mgr. et Bc. Pavel Kučera, Ph.D. 

Dle potřeby bude k dispozici i tlumočení v ČZJ (českém znakovém jazyce) i další koordinátoři pro studenty se specifickými potřebami. 

web centra