Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání pravidelně pořádá přípravné kurzy na přijímací zkoušky. První kurz je zaměřený na český jazyk a literaturu, druhý na psychologii a společenské vědy, třetí na anglický jazyk.

Bližší informace a přihlášky najdete na webových stránkách CCV PdF UP.