Aktuality

Kontakt

Lucie ŠRAMMOVÁ NGUYENOVÁ
585 63 5012
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83A

Pozvánka

  • Pozvánka  [*.doc]

Informace a dokumenty

Směrnice 1S/2014 - Státní rigorózní zkoušky [*.doc] na PdF UP v Olomouci - novelizace

Seznam oborů [*.doc]

Poplatek pro řízení započaté v akademickém roce 2020/2021 činí 8.786,- Kč.

Poplatek se hradí bankovním převodem:

Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Číslo účtu: 19–1096330227/0100
Variabilní symbol: 0099419961
Konstantní symbol: 0308
Specifický symbol: rodné číslo uchazeče
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc