Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585635269, 585635251
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Univerzitní 3, 5
Místnost:
2.02
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Člen AS fakulty (12. 5. 2009 - )
  • UP, PdF, Katedra hudební výchovy (tajemník, 2009-2009)
DISERTAČNÍ PRÁCE
Synek J. Elementární komponování a jeho význam v edukaci. Dětská hudební tvořivost. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Friedlová M., Lečbych M., Coufalová G., Synek J. Slyšet jinak - elementární komponování ve škole. Společný prostor/ Common Space 2015. Sborník příspěvků/proceedings. 2015.
Coufalová G., Synek J. Composing in the classroom - The Different Hearing programme: Experiences in Czech Music Education. SGEM2014 Conference Proceedings. 2014.
Coufalová G., Synek J., Friedlová M., Lečbych M. Výroba hudebních nástrojů ve škole. Společný prostor/Common space 2014. 2014.
Synek J., Prídavková A. Inovace předmětu Didaktika hudební výchovy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. 2012.
SYNEK J., Medňanská I. Composing in the classroom - cíle programu Slyšet jinak. De musica II. 2011.
Synek J. Výroba dětských hudebních nástrojů ve škole. Aktuální otázky současné hudebně výchovné praxe III. 2008.
Synek J. Boomwhackers a jejich praktické využití. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Musica. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zouhar V., Všetičková G., Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak s Českou filharmonií. 2017.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Slyšet jinak v Bratislavě. 2017.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Elementární komponování Slyšet jinak (workshop). 2016.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Workshop elementárního komponování Slyšet jinak pro Českou filharmonii. 2016.
Coufalová G., Synek J. Výroba hudebních nástrojů ve škole. 2014.
Zouhar V., Synek J., Coufalová G., Všetičková G. Seminář elementárního komponování - Slyšet jinak. 2012.
Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak - Elementární komponování. 2012.
Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak na Knižním malotrhu 2012. 2012.
Coufalová G., Zouhar V., Všetičková G., Synek J. Slyšet jinak. Seminář pro učitele MŠ, ZŠ A SŠ z Olomouce a okolí. 2012.
SYNEK J., COUFALOVÁ G. Komponujeme spolu!. 2011.
Synek J. Elementární komponování a jeho význam v edukaci. Erasmus - Socrates. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 1. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 2. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 3. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 1. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 2. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 3. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 4. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 5. 2017.
Synek J., Zouhar V., Všetičková G., Coufalová G. Workshop „Opera povera“. 2015.
Coufalová G., Synek J. Čínské lidové tance I. 2014.
Coufalová G., Synek J. Čínské lidové tance II. 2014.
Synek J., Coufalová G. Komunikační hudební hry. 2014.
Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak 1. 2014.
Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak 2 - výroba hudebních nástrojů. 2014.
Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak 3. 2014.
Synek J., Coufalová G. Výroba hudebních nástrojů ve škole. 2014.
Synek J., Coufalová G. Výroba hudebních nástrojů ve škole. 2014.
Synek J., Coufalová G. Výroba netradičních hudebních nástrojů. 2014.
Synek J., Coufalová G. Výroba netradičních hudebních nástrojů. 2014.
Synek J., Coufalová G. Výroba netradičních hudebních nástrojů. 2014.
Synek J., Coufalová G. Výroba plastových koncovek. 2014.
Synek J. Hrajeme na Boomwhackers!. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak - komponování ve třídách 1. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 2. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 3. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 4. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 5. 2013.
Synek J., Coufalová G., Zouhar V. Slyšet jinak – komponování ve třídách 6. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 7. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 8. 2013.
Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak – Veletrh vědy 2013. 2013.
Coufalová G., Synek J. Vyrábíme hudební nástroje ze zeleniny. 2013.
Synek J. Cestujeme po kontinentech. 2012.
Všetičková G., Zouhar V., Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak s Filharmonií Hradec Králové. 2012.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Slyšet jinak s Filharmonií Hradec Králové. Animační program pro školy I.. 2012.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Slyšet jinak s Filharmonií Hradec Králové. Animační program pro školy II.. 2012.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Slyšet jinak s Filharmonií Hradec Králové. Animační program pro školy III.. 2012.
Synek J. Tance dob minulých. 2012.
Synek J. Tance dob minulých. 2012.
SYNEK J. Beatbox a looping. 2011.
ZOUHAR V., SYNEK J., COUFALOVÁ G., VŠETIČKOVÁ G. Slyšet jinak 2011 - metodický seminář pro učitele základních a středních škol. 2011.
Synek J. Fyzické básnictví. 2010.
Synek J. Od folklóru k Orffovi. 2010.
Synek J. Od folklóru k Orffovi. 2010.
Synek J. Ve škole děláme operu!. 2010.
Synek J., Coufalová G. Vegetable Orchestra aneb jak rozeznít zeleninu. 2010.
Synek J. Ono to hraje!. 2009.
Zouhar V., Coufalová G., Synek J. Slyšet jinak - komponování ve skupinách. 2009.
Synek J. Všechno už tu kdysi bylo. 2009.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Kurz hudební kreativity - Slyšet jinak - Soundscapes. 2008.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Kurz hudební kreativity - Slyšet jinak. 2007.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Příprava hudebních animačních programů - Slyšet jinak. . 2006.
Zouhar V., Coufalová G., Synek J. Torso - Příprava hudebních animačních programů - Slyšet jinak. . 2006.
Schneider HS, Gründler J., Bösze C., Synek J., Zouhar V., Medek I. Slyšet jinak - možnosti rozvíjení kreativity v hudební výchově. Projekty Response a Klangnetze. . 2005.
Zouhar V., Synek J., Medek I. Slyšet jinak pro hudební festival Expozici nové hudby. . 2005.
SBORNÍK - CELEK
Zouhar V., Medek IM, Synek J. Slyšet jinak '03: tvořivost a improvizace v hudební výchově na zvláštních školách. Slyšet jinak '03: tvořivost a improvizace v hudební výchově na zvláštních školách. 2004.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Synek J. Hurá, hraje to! Netradiční hudební nástroje a jejich výroba. Kafemlýnek: Hurá, hraje to! Netradiční hudební nástroje a jejich výroba. 2009.
VÝSTAVA
Zouhar V., Synek J., Coufalová G., Šobáňová P. Slyšet jinak. Hudební festival a výstava.. . 2006.
RECENZE
Synek J. Filmová biografie o hudebních osobnostech – 1. díl. Hudební výchova. 2012.
Synek J. Filmová biografie o hudebních osobnostech – 2. díl. Hudební výchova. 2012.
UMĚLECKÉ DÍLO
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Slyšet jinak. Koncert na festivalu Janáček Brno 2012. Festival Janáček. 2012.
SYNEK J., COUFALOVÁ G. Pavilon podle Čechova. Pavilon podle Čechova. 2011.
VEDENÍ PRÁCE
Synek J. Chorály na stadionech – motivační prvek pro hudební výchovu. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Synek J. Současná populární hudba pro děti. Magisterská diplomová práce. 2012.
Synek J. Vracovské hody s věncem a káčerem – tradice a současnost. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Synek J. Hudebně pohybové činnosti v mladším školním věku. Hudebně pohybové činnosti v mladším školním věku. 2009.
Synek J. Dětské hudební nástroje. Dětské hudební nástroje. 2008.
Synek J. Netradiční hudební nástroje a jejich výroba na 1.stupni ZŠ. Netradiční hudební nástroje a jejich výroba na 1.stupni ZŠ. 2008.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Didaktické praktikum (HV) 3 (4) KHV/1KDPH LS Cv 3
Didaktické praktikum (HV) 4 (4) KHV/15DPH LS Cv 0
Didaktika hudební výchovy A KHV/WDA LS Se 6
Didaktika hudební výchovy A KHV/15DIA ZS Se 3
Didaktika hudební výchovy A KHV/1KDIA ZS Se 3
Didaktika hudební výchovy B KHV/15DIB LS Se 6
Didaktika hudební výchovy B KHV/1KDIB LS Se 3
Didaktika hudební výchovy 1 KHV/KXNS1 ZS Cv 3
Didaktika hudební výchovy 1 KHV/1XDI1 ZS Cv 2
Didaktika hudební výchovy 2 KHV/KXNS2 LS Cv 0
Didaktika hudební výchovy 2 KHV/WDB LS 6
Didaktika hudební výchovy 2 KHV/1XDI2 LS Cv 2
Hudba pro děti KHV/15HPD LS Cv 1
Hudba pro děti KHV/1KHPD LS Cv 7
Hudebně didaktické praktikum KHV/1KNHP ZS Cv 3
Hudebně didaktické praktikum KHV/1XHDP ZS Cv 2
Hudebně didaktické praktikum KHV/KXNHP ZS Cv 3
Hudebně didaktické praktikum KHV/15HDP ZS Cv 3
Hudebně tvořivé činnosti KHV/HTČQ LS Se 1
Hudebně tvořivé činnosti KHV/KHTČQ LS 4
Hudební programy KRL/KHUPR ZS Se 5
Hudební programy KRL/HUPR ZS Cv 13
Hudební programy KRL/KHUPR ZS 3
Kurz hudební kreativity KHV/1XKHK LS Cv 0
Poslech hudby KHV/KXNPH LS Cv 3
Prožitková estetická výchova KRL/KPREV LS 7
Prožitková estetická výchova KRL/PREV LS Cv 13