Doktorská studia Ph.D. - Den otevřených dveří

Doktorská studia Ph.D. - Den otevřených dveří - 20. 3. 2018 13:00 – 15:00
Místo konání: Děkanát PdF UP, zasedací místnost, 1. podlaží, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 je vyhlášeno pro:

 1. obory akreditované v českém jazyce:
  • Pedagogika,
  • Speciální pedagogika,
  • Hudební teorie a pedagogika,
  • Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby),
  • Didaktika literatury,
  • Didaktika informatiky.
 2. obory akreditované v cizím jazyce:
  • Education,
  • Special Education,
  • Music Theory and Education,
  • Art Education (Theory of Art Pedagogy and Art Production),
  • Специальная педагогика - Specialnaja pedagogika.

V rámci Dne otevřených dveří budou poskytovány informace:

 • o organizaci a průběhu přijímacího řízení,
 • o organizaci a průběhu studia.

Dny otevřených dveří v akademickém roce 2018/2019

Dny otevřených dveří se v akademickém roce 2018/2019 uskuteční ve dnech

7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

v hlavní budově Pedagogické fakulty UP v Olomouci, Žižkovo náměstí 5,

vždy od 9.00 hod. do 14.00 hod.

Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akreditaci. Uchazeč o studium si tak může nově vybírat z široké studijní nabídky, a to jak z jednooborových studií, tak z nových jednooborových studií (completus) či z programů se specializací. Může si ale také zkombinovat různá zaměření ve dvou studijních programech, a to v praxi znamená, že program maior (hlavní) může doplnit programem minor (vedlejší).

Po dobu konání Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium poskytovány garantujícími katedrami a ústavy fakulty podrobné údaje o studijních programech, anotacích jednotlivých programů, požadavcích na přijetí, přípravných kurzech, konzultacích, o profilu absolventa, předpokladech uplatnitelnosti, možných pracovních pozicích.  

Rozmístění studijního oddělení a dalších pracovišť (ústavů, kateder, oddělení) bude zveřejněno při vchodu do areálu fakulty.

V průběhu dne se uskuteční setkání se zástupci vedení v auditoriu fakulty, mezi jednotlivými setkáními budou promítány instruktáže s kompletní nabídkou studijních programů a video spot studentů Pedagogické fakulty UP.

Uchazeči si budou moci vyzkoušet na nečisto test studijních předpokladů, který si sami vyhodnotí.

Referentky studijního oddělení Pedagogické fakulty podají informace o nabízených studijních programech, administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením, k dispozici budou pro uchazeče informační materiály o studiu. 

Fakulta také pro uchazeče připravila propagační materiály.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.