Basement Project otvírá Open Studio nejen pro studenty katedry výtvarné výchovy

grafika: Basement projekt
Pátek 22. říjen 2021, 16:18

Basement Project – galerijní platforma vedená doktorandy z katedrty výtvarné výchovy – otvírá Open Studio a to nejen pro studenty katedry výtvarné výchovy, ale prakticky pro kohokoliv, kdo je kreativní, baví ho tvořit, spolupracovat, komunikovat, konzultovat či realizovat různé výstavní, umělecké či kulturní projekty. Open Studia těží z koncepce participativní platformy a zve kohokoliv ke společnému dialogu nad autorskou tvorbou z různých oblastí umění či umělecké teorie. Pro více informací bude nejlepší dorazit osobně, Open Studio probíhá každé pondělí v Ateliéru Intermédii KVV PdF UP v Uměleckém Centrum UP (Univerzitní 3).

 

Basement je umělecká galerie a kulturně organizační platforma existující při katedře výtvarné výchovy v prostorech Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2019, její fungování je podpořeno Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Jejím cílem je nabízet kvalitní kulturní program široké i odborné veřejnosti prostřednictvím pravidelných výstav a jejich doprovodným programem zahrnující například různé formy galerijní edukace, přednášek, besed, prezentací umělců a umělkyň i dalších zajímavých osobností z kultury. Dlouhodobá výstavní koncepce směřuje na mladé i etablované umělce, kteří se především současnými formami umění vyjadřují k aktuálním společenským tématům a otázkám. Program této platformy zaštiťují doktorandi katedry výtvarné výchovy a na realizaci se mohou podílet studentky a studenti všech stupní studia i zaměření (primárně z KVV, ale například také z uměnovědných studií z filozofické fakulty), aby si tak v praxi vyzkoušeli galerijní provoz.

Zpět