Oznámení děkanky k aktuálnímu rozvolnění pro vysoké školy

grafika: Jakub Konečný
Pátek 20. listopad 2020, 13:11 – Text: děkanát

Na základě opatření PES pro oblast školství dochází pro vysoké školy k rozvolnění, které umožnuje od středy 25. 11. 2020 realizaci PRAKTICKÉ/LABORATORNÍ, EXPERIMENTÁLNÍ/UMĚLECKÉ VÝUKY pro poslední ročníky ve skupinách maximálně 20 studentů. Děkanka fakulty proto informovala vedoucí pracovišť, že jsou povinni identifikovat předměty, na které se vztahuje výše uvedené rozvolnění a ve spolupráci s proděkanem pro studium stanovit harmonogram realizace této výuky.

Vedoucí pracovišť jsou dále povinni prostřednictvím hromadného e-mailu informovat dotyčné studenty o schváleném harmonogramu výuky, a to nejpozději do úterý 24. 11. 2020 do 8.00.

Stran realizace praxí nedochází k žádným změnám či omezením, veškeré praxe se i nadále řídí dříve zveřejněnými ustanoveními.

Stran zkoušení platí dle opatření PES pro oblast školství možnost kontaktního zkoušení za přítomnosti maximálně deseti osob, přičemž je nutné dodržovat dříve stanovená a stále platná hygienická pravidla.

Zpět