Řádné zasedání Akademického senátu PdF UP dne 27. 10. 2021

grafika: archiv PdF
Čtvrtek 21. říjen 2021, 12:00 – Text: děkanát

Vážené akademičky, Vážení akademici, milé studentky a studenti, 

přijměte jménem předsedy Akademického senátu PdF UP, prof. Jana Michalíka, pozvání na řádné zasedání akademického senátu, které se koná ve středu 27. října od 12:30 hod., a to v zasedací místnosti děkanátu.

Na programu, jehož plné znění naleznete níže, bude mimo jiné strategie udržitelnosti na UP v Olomouci (ke které promluví hosté: prorektor prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. a Mgr. Zuzana Huňková), dále zazní informace o pojetí „doktorské školy“ na PdF UP, informace studentské části AS PdF UP 6 a od vedení fakulty a také informace ze zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci.

Zasedání je veřejné, avšak kapacita zasedací místnosti (i s přihlédnutím k protipandemickým opatřením) je omezena, proto bude zasedání streamováno prostřednictvím Audiovizuálního centra UP. Stream můžete sledovat zde

Zpět