Zapojte se s pedagogickou fakultou do dobrovolnické činnosti

grafika: Ondřej Moučka
Pondělí 2. listopad 2020, 20:31 – Text: Ondřej Moučka

Vážené studentky, vážení studenti,

stejně jako na jaře si situace žádá vaši ochotu pomoci a vaše nasazení. Některé děti mají během krize ztížené podmínky a přístup ke vzdělávání – ať už je to z důvodu pracovní vytíženosti jejich rodičů, pracovníků první linie, nebo proto, že rodiče nemají. V mnoha zařízeních, kde se o děti starají, je kvůli karanténním opatřením snížený stav pracovníků. Vy ale můžete pomoci! Získáte nejen dobrý pocit a cenné zkušenosti – zeptejte se vašich metodiků a metodiček praxí, jaké jsou možnosti uznání praxe formou podílení se na výuce nebo doučování.

Níže přinášíme seznam dobrovolnických výzev různých organizací, se kterými spolupracujeme a pomáháme jim k obsazení dobrovolnických pozic a se zprostředkováním kontaktů na vás, studentky a studenty.

Seznam budeme pravidelně aktualizovat. 

Charita Olomouc – doučování Liška online

Projekt metodicky podpořený fakultou, který nabízí doučování dětem ze základních škol z Olomouce a okolí. Probíhá online prostřednictvím Google Meet. Projekt nabízí rodinám dobrovolníka, který bude dítě doučovat až dvě hodiny týdně. Dále pomoc s plněním zadaných úkolů ze školy nebo s vysvětlením probíraného čiva. Nabízí také komunikaci s učitelem dítěte. Cena doučování 50 korun za hodinu, z nichž se hradí pouze režijní náklady. Individuálně se však lze dohodnout na nižší ceně. Pokud se chcete do projektu zapojit, můžete Charitu Olomouc kontaktovat na e-mailu doucovani@charitaolomouc.cz

Člověk v tísni – doučování

Společná iniciativa pedagogických fakult, VoŠ, MŠMT, Národního pedagogického institutu a společnosti Člověk v tísni, která vznikla za účelem možnosti realizaci praxí studentů pedagogických fakult (a VoŠ) formou doučování dětí na základních školách. Jedná se o podporu dětí, které byly zasaženy školním výpadkem během koronavirové krize a potřebují s učením více pomoci.

Praxe studentů budou připraveny tak, aby mohly být optimálně realizovány v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Zároveň se jedná i o pomoc pedagogům škol, kteří od 1.9. 2020 budou muset na mnoha místech čelit rozdílné úrovni dosažených znalostí a dovedností žáků za druhé pololetí 2019/2020 v rámci jednoho ročníku, i v rámci jedné třídy.

V případě zájmu školy vyplní poptávkový formulář zde: https://www.zapojmevsechny.cz/doucovani/

Dětský domov a Školní jídelna Plumlov – výpomoc s dětmi

V domově je 24 dětí – nejmladší děti předškolního věku, žáky ZŠ i středoškoláky a učně. O děti nyní pečují nepřetržitě, od rána do večera, v dopoledních hodinách zajišťují přípravu do školy, on-line výuku a individuální doučování, odpoledne v rámci možností zájmové a rekreační činnosti. Hledájí studenty-dobrovolníky, kteří by byli nápomocni vychovatelům dopoledne při zajištění on-line výuky, individuální přípravě, doučování starších a studentů (matematika, fyzika apod.) nebo v odpoledních hodinách ke stolním a společenským hrám, míčovým hrám na zahradě, výtvarným či hudebním činnostem dle zájmu.

Pokud máte zájem pomáhat, kontaktujte prosím Petra Antoníčka, zástupce ředitele Dětského domova a Školní jídelny Plumlov: 736 455 426, zastupce@ddplumlov.org.

Hvězdy dětem – doučování

Projekt STUDENTI DĚTEM – online doučování dětí z dětských domovů, které díky současným opatřením proti šíření onemocnění Covid-19 nemohou chodit do školy a nemají potřebné rodinné zázemí. Personál dětských domovů je v tomto období neskutečně vytížen, mnohdy i oslaben. Pomoc v individuální péči o dítě je v nyní v dětských domovech velmi důležitá a potřebná. Aktuálně budou potřeba studentky a studenti s aprobací český jazyk, matematika, angličtina, ruský jazyk, první i druhý stupeň ZŠ.

V případě zájmu se můžete obracet na paní Lenku Jansovou. Kontakt: +420 792324447, jansova@hvezdydetem.cz

Zpět