Budoucí učitelé budou doučovat děti, které koronakrize odstřihla od vzdělávání

Ilustrační foto: 123RF.com
Čtvrtek 3. září 2020, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Téměř deset tisíc dětí se podle odhadů České školní inspekce kvůli jarní koronavirové krizi a zavřeným školám nemohlo spojit se svými učiteli a zapojit se do distančního vzdělávání. Člověk v tísni proto navrhl platformu, která propojuje studenty pedagogických fakult a vyšších odborných škol a nabízí těmto dětem možnost doučování. Zapojuje se do ní i Pedagogická fakulta UP.

Do iniciativy se zatím přihlásilo osm vysokých škol, Národní pedagogický institut (NPI) a ministerstvo školství. „Když se v březnu uzavřely školy a v rychlosti se přešlo na vzdálenou výuku, ne všechny děti se ocitly ve stejné situaci. Ty, které neměly počítač či připojení k internetu, náhle přestaly být v kontaktu se školou. Děti, jejichž rodiče nemají dostatečné znalosti nebo i dostatek času jim pomáhat, začaly mít záhy potíže se zvládnutím učiva. Právě u těchto dětí se mohou dramaticky prohloubit stávající problémy se vzděláváním,“ vysvětlila důvody pro založení iniciativy Zuzana Ramajzlová z Programů sociální integrace Člověka v tísni.

Budoucí učitelé budou těmto dětem pomáhat v rámci svých praxí. Na aktivitu Člověka v tísni zareagovala aktivně i olomoucká pedagogická fakulta. „Účast studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého na doučování žáků jsme přivítali jako další možnost či cestu ověření a rozvoje praktických dovedností a zároveň jako další příležitost k rozvíjení jejich sociální odpovědnosti v rámci třetí role univerzit. Navrhované doučování doplňuje a navazuje na předchozí aktivity, kdy se naši studenti jako dobrovolníci podíleli na provozu škol a jiných zařízení v době pandemie covid-19. Mohu připomenout jejich práci v dětských domovech, či působení v roli učitelů a asistentů v rámci znovuotevření mateřských škol v Olomouci,“ uvedl Pavel Neumeister, proděkan PdF pro studijní záležitosti.

Jak dodal, doučování dětí studenty programů učitelství se uskuteční v rámci povinně volitelného předmětu Dobrovolnická praxe. „Ten bude od příštího akademického roku zařazen do studijních plánů. Studentům bude ponechána možnost volby, zda se do uvedené aktivity zapojí, či nikoliv. Vzhledem k předchozím zkušenostem ale nemáme obavy, že by se nepřidali. Kvůli velikosti regionu a komplikacím s dopravní obsluhou budeme preferovat především výuku online, aby byla dostupná i žákům ze vzdálených lokalit. Nad rámec přehledu zpřístupněného prostřednictvím iniciativy Člověka v tísni jednáme s vedením škol, abychom nastavili doučování s ohledem na specifické potřeby škol i jednotlivých žáků,“ dodal proděkan.

Právě jednotlivé školy by měly samy vyhodnotit, kolik jejich žáků se nezúčastnilo distanční výuky a kde by tak podpora prostřednictvím praxí studentů pedagogických fakult pomohla. Proto vznikl na stránkách Národního pedagogického institutu formulář (www.zapojmevsechny.cz), kam mohou základní školy vložit svou poptávku. „V době uzavření škol jsme stejně jako učitelé zaznamenali, že problém výpadku výuky se jisté části žáků dotkl více než jiné. Důvody byly různé, sahají od chybějícího internetového připojení až po nastavení samotných rodičů a podmínek doma. Snažili jsme se společně se školami hledat řešení. V této nové situaci se vycházelo bezprostředně z dobré praxe, školy se učily od sebe navzájem. Všem bylo myslím jasné, že jsme v tomto případě narazili na limity celého systému, a problém s ukončením karanténních opatření jen tak nezmizí,“ vysvětlil Tomáš Machalík z Národního pedagogického institutu důvody, proč se jako instituce připojili k této iniciativě.

NPI připravil společné webové prostředí pro sběr požadavků od základních škol napříč ČR a zodpovídání případných dotazů. Poptávky třídí a dále předává partnerským školám, které se rozhodly akci zapojením svých studentů podpořit. „Dnes je jich zapojeno osm a další se ozývají, z čehož máme velkou radost. Je za tím cítit silná vůle a snaha věci řešit společně. Současně NPI monitoruje stav v jednotlivých krajích,“ řekl Tomáš Machalík.

„Věříme, že tento typ praxí budete přínosný nejen pro děti, ale také pro studenty doučovatele, a potažmo pro učitele, kteří budou od nového školního roku čelit odlišné úrovni znalostí a dovedností žáků v rámci jedné třídy. Jsme moc rádi za obrovský zájem o zapojení se ze strany vysokých škol a doufáme, že studenti tuto příležitost využijí a pomohou ohroženým dětem. Dá se očekávat, že na podzim se bude situace v nějakém měřítku opakovat, a proto je třeba, aby v tom děti nezůstaly samy,“ dodala Zuzana Ramajzlová.  

Zpět