Fakultní orgány

Vedení fakulty

Děkanka

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.36

Proděkani

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.72a
Proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia a statutární zástupce děkanky

Univerzitní 3, 5
místnost: 4.18
Proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.26A
Proděkanka pro zahraničí

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.11
Proděkan pro studijní záležitosti

Předseda Akademického senátu PdF UP

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.14

Tajemník fakulty

Ing. Milan Tomášek
585635008
Žižkovo nám. 5
místnost:

Akademický senát

Předseda:prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
1. místopředsedkyně:Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
2. místopředseda:Mgr. Jan Gregar

Akademický senát – akademičtí pracovníci

Mgr. Simona Dobešová Cakirpaloglu, Ph.D.
odborný asistent
tel.: 585635813
email: simona.dobesova@upol.cz

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
odborný asistent
tel.: 585635916
email: andrea.hoffmannova@upol.cz

PhDr. Kateřina Kroupová, Ph.D.
odborný asistent
tel.: 585635321
email: katerina.kroupova@upol.cz

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.
odborný asistent
tel.: 585635209
email: lucie.kremenkova@upol.cz

Doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
odb. prac.-specialista ob. pedagogických,
docent
tel.: 585631006,585635322
email: jiri.langer@upol.cz

Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.
odborný asistent
tel.: 585635350
email: jaromir.mastalir@upol.cz

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
profesor
tel.: 585635309
email: jan.michalik@upol.cz

Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.
ředitelka CPSSP,
odborný asistent
tel.: 585635323
email: lucia.pastierikova@upol.cz

Doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
docent
tel.: 585635210
email: irena.plevova@upol.cz

Mgr. Michal Růžička, Ph.D.
odborný asistent
tel.: 585635304
email: michal.ruzicka@upol.cz

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.
odborný asistent
tel.: 585635269
email: jaromir.synek@upol.cz

PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
odborný asistent
tel.: 585635178
email: rene.szotkowski@upol.cz

Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
docent
tel.: 585635336
email: katerina.vitaskova@upol.cz

Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.
odborný asistent
tel.: 585635503
email: petr.zemanek@upol.cz

Akademický senát – studenti

Mgr. Jan Gregar
jan.gregar01@upol.cz
, tel. 585635963

PED (DSP)
Mgr. Michal Holínka
michal.holinka01@upol.cz, tel. 585635354
SPP (DSP)

Mgr. Tereza Houšková
tereza.houskova01@upol.cz
, tel. 585635346

SPP (DSP)
Mgr. Lucie Hrbáčová

lucie.hrbacova01@upol.cz, tel. 585635346

SPP (DSP)

Bc. Michal Hudec
michal.hudec01@upol.cz

AJ-NJ (Bc.)

Mgr. Jana Kočí
jana.macalova01@upol.cz
, tel. 585635502

PED (DSP)

Mgr. Arnošt Štěpán

arnost.stepan01@upol.cz, tel. 585635354

SPP (DSP)

Vědecká rada

Materiály pro jednání VR

Přístup k materiálům pro jednání Vědecké rady PdF (Pouze pro oprávněné uživatele)

členové VR PdF

 Seznam členů Vědecké rady PdF UP

S platností od 1. 7. 2015 (po schválení v AS PdF UP dne 23.6. 2015)

 

 

Interní členové

Prof. Ing. Milada Bocáková, Ph.D.

Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc.

Doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.

Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

Doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc.

Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., PřF UP

Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.

Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr.

Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

Doc. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.

Prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD.

Externí členové

Doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D., PdF JčU České Budějovice

Doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., FSS OU  Ostrava

Doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., PdF MU Brno

Prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. – PdF Univerzity Hradec Králové

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., FF Univerzity Pardubice

Prof. Mgr. Jindřich Štreit – FAMU Praha, FPF SU Opava

Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. – PdF UK  Bratislava

Zápisy VR PdF

Kolegium děkana

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
585635301,585635001
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.36
Děkanka

doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
585635330
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.72a
Proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia a statutární zástupce děkanky

doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
585635002,585635444
Univerzitní 3, 5
místnost: 4.18
Proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
585635005,585635203
Žižkovo nám. 5
místnost: 4.26A
Proděkanka pro zahraničí

Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.
585635154
Žižkovo nám. 5
místnost: 1.11
Proděkan pro studijní záležitosti

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
585635309
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.14
Předseda Akademického senátu PdF UP

Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.
585635404
Žižkovo nám. 5
místnost: 3.29
Zástupce odborů