Vedení fakulty

Děkan

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.24

Proděkani

proděkanka pro vnější vztahy a inovace
Univerzitní 3, 5
místnost: 4.18

proděkan pro legislativu, organizaci a rozvoj
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.14

proděkanka pro studium
Žižkovo nám. 5
místnost: 3.41

proděkanka pro akreditace, praxe a další vzdělávání
Žižkovo nám. 5
místnost: P1.35

proděkanka pro zahraniční vztahy
Žižkovo nám. 5
místnost: 4.27

Tajemník fakulty

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.23

Akademický senát

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. AS PdF UP má 21 členů zvolených z řad členů akademické obce PdF UP, z toho je 14 akademických pracovníků a 7 studentů. Funkční období senátu je tříleté. AS PdF UP se řídí příslušnými zákony ČR, zejména zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a vnitřními předpisy PdF UP, zejména Statutem PdF UP a Volebním řádem AS PdF UP a Jednacím řádem AS PdF UP.

Stránky Akademického senátu PdF UP


Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným akademickým orgánem fakulty. Členové vědecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž PdF UP uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jednu třetinu členů tvoří jiné osoby než akademičtí pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci. Vědecká rada PdF UP zasedá nejméně dvakrát ročně. Způsob jednání Vědecké rady PdF UP určuje Jednací řád Vědecké rady PdF UP.

Stránky Vědecké rady PdF UP


Kolegium děkana

Akademičtí pracovníci:

 • doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D.
 • Mgr. Jan Gregar
 • Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.
 • PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
 • prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
 • doc. PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D., MBA
 • doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.
 • prof. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing.PaeD.IGIP.
 • Mgr. Jana Sladová, Ph.D.
 • PhDr. Tereza Sofková, Ph.D.  
 • doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.
 • Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.
 • prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.

Neakademičtí pracovníci:

 • Ing. Ondřej Kolář
 • Mgr. Libuše Lysáková

Studenti:

 • Mgr. MgA. David Bartoš
 • Bc. Vojtěch Jiříček
 • Mgr. et Mgr. Jiří Kameník
 • Mgr. Eliška Šlesingrová
 • Mgr. Michaela Žišková

Komise

Etická komise

Předseda:

 • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

Členové:

 • doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.
 • PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.
 • doc. Mgr. et Mgr. Jan Chrastina, Ph.D., LL.M., MBA

Tajemnice:

 • Mgr. Renáta Chalupová

Request for the Statement of the Research Ethics Committee of PdF UP Concerning a Research Project [docx]

Disciplinární komise

Předseda:

 • Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

Členové – akademičtí pracovníci:

 • prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
 • prof. PhDr. Eva Šmelová, CSc.

Členové – studenti:

 • Mgr. Kateřina Veselá, SPECP
 • Mgr. Dominik Voráč, CMVV
 • Tereza Bezděková, U1SPN

Ediční komise

Předsedkyně:

 • doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Členové:

 • Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D.
 • PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D., MBA
 • Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

Škodní komise

Předseda:

 • Ing. Ondřej Kolář

Místopředsedkyně:

 • Ing. Jana Sládečková

Členové:

 • prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D.
 • Ing. Alena Opletalová, Ph.D.
 • Mgr. Lucie Váchová, Ph.D.
 • Marie Hervertová

Sociální a stipendijní komise

Předseda:

 • prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Členové:

 • doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D.
 • Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.
 • Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Veselá
 • Mgr. Monika Šindelková

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)